KISI2 – HOPPE handtagsspärr

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iaktta och imitera. Med KISI2 erbjuder HOPPE en handtagsspärr för fönsterhandtag som genom det erforderliga tvåhandsgreppet, motsvarar aktuella krav på skydd mot att oönskat öppna fönstret.
HOPPE – Ta nya grepp.
readCache 12/55/4d/45/eb/49/page-content-59010-554d45eb490903a789af7ee0fae3a8b2.cache :: Cachedatei: 2024-02-20 08:47:02 -- 20.05.24 21:20:42 | Seite geändert: 2024-02-20 08:47:02 -- 20.02.24 09:47:02 | gültige Cachedatei gefunden

Ett bekymmer mindre med handtagsspärr KISI2 för fönsterhandtag

KISI2-handtagsspärr med de diskreta tryckknapparna kan kombineras med handtagsdesignen hos serierna Atlanta, London, New York och Tôkyô.

KISI2 uppfyller de svenska kraven enligt Boverkets byggregler 8:231 ”krav på skydd mot fall från höga höjder gällande öppningsbara fönster, balkondörrar och dylikt”.

KISI2 uppfyller de svenska kraven enligt Boverkets byggregler 8:231

Så fungerar tvåhandsmanövreringen:

Fönster i låst tillstånd
Fönster i låst tillstånd
Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med en hand …
Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med en hand …
… och vrid handtaget med den andra handen
… och vrid handtaget med den andra handen
Öppna fönstret
Öppna fönstret

Optimerad konstruktion – diskret design

Integrerad helhetslösning (handtaget med KISI2)

Integrerad helhetslösning (handtaget med KISI2)

KISI2-handtagsspärr är placerat ovanpå och försänkt i fönsterbågen fönster-bågen av fönstertillverkaren. Synlig utifrån är nu bara KISI2 samt täcklock – utan synliga skruvar.

Fördelarna

  • KISI2 övertar rosettens funktion, därigenom garanteras en spärrverken med lång livslängd och stabilitet
  • tack vare konstruktionshöjden kan denna integrerade helhetslösning även användas på små, fönster som öppnas utåt
  • hög säkerhet genom tvåhandsmanövrering
  • diskreta skjutknappar i anpassade färger
  • enkel montering
  • Renovering: den integrerade KISI2-handtagskombinationen kan ersattas med alla låsbara eller icke-låsbara fonsterhandtag från HOPPE.

Förberedelse av fönstret

För KISI2 behövs det ett särskilt hål i fönsterprofilen:

Ytterligare länkar

Se KISI2-produkter i produktkatalogen

Till produktkatalogen

Ytterligare ämnen

endCache 12/55/4d/45/eb/49/page-content-59010-554d45eb490903a789af7ee0fae3a8b2.cache