DIN EN 1125 för panikutrymningsbeslag

Den europeiska standarden DIN EN 1125 för panikutrymningsbeslag gäller sedan juni 2002 och omarbetades 2008. Den definierar kraven och provningsmetoderna och ger konkreta rekommendationer för dess tillämpning.
HOPPE – Ta nya grepp.
readCache 12/c7/83/eb/5c/ba/page-content-3381-c783eb5cba66c4d7c81569f197fc2322.cache :: Cachedatei: 2023-10-27 06:14:25 -- 21.05.24 00:35:50 | Seite geändert: 2023-10-27 06:14:25 -- 27.10.23 08:14:25 | gültige Cachedatei gefunden

Användningsområde

Lås på dörrar i flykt- och utrymningsvägar där paniksituationer kan uppstå. Utgångarna och beslagen är inte kända för alla människor i byggnaden (t.ex. utgångsdörrar i offentliga byggnader).

DIN EN 1125 – Användningsområde
Beslag för nödutrymningslås DIN EN 179

Paniksituation

En paniksituation kan uppstå när många människor eller människomassor måste fly ut ur en byggnad på grund av en livshotande situation. Ofta spelar faktorer som kraftig rökutveckling, mörker och närvaron av personer som inte känner sig hemma på platsen en roll. Ett typiskt exempel är brand i en biolokal.

Tillåtna beslag

Vågräta handtags- eller tryckstänger som räcker över hela dörrens bredd.

Viktigt att tänka på

Handtags- eller tryckstänger och lås måste alltid kontrolleras och certifieras tillsammans, Men de kan skrivas ut och skickas separat.

endCache 12/c7/83/eb/5c/ba/page-content-3381-c783eb5cba66c4d7c81569f197fc2322.cache