Miljövarudeklaration (EPD)

Här kan du se miljövarudeklarationen för dörr- och fönsterhandtag.
readCache 12/af/7e/eb/37/af/page-content-5307-af7eeb37afa14472a9902cc626943034.cache :: Cachedatei: 2024-04-15 06:34:55 -- 20.05.24 22:35:11 | Seite geändert: 2024-04-15 06:34:55 -- 15.04.24 08:34:55 | gültige Cachedatei gefunden

För planering och hållbarhetsbedömning av en byggnad finns miljövarudeklarationer (engelska Environmental Product Declarations (EPD)) som ett viktigt underlag. En EPD redovisar en byggprodukts miljöpåverkan under sin livscykel från råvara till monteringsfärdig produkt.

Produkterna utvärderas utifrån livscykelanalyser som visar olika miljöpåverkan. De europeiska standarderna EN 15804 och ISO 14025 fastställer de grundläggande reglerna för miljövarudeklarationer för byggprodukter. EPD:er som sedan tas fram kan användas för att ytterligare beräkna livscykelanalysen för hela byggnader.

Har ni några frågor?

Till kontaktformuläret
endCache 12/af/7e/eb/37/af/page-content-5307-af7eeb37afa14472a9902cc626943034.cache