TBT / SecuTBT®

För att förhindra att fönster faller ned kan låsta TBT-fönster (Tilt Before Turn) ventilationsläge före sidohängt endast öppnas helt med en nyckel – men de kan tippas för ventilation utan att låsas upp. Med SecuTBT®-funktionen låses handtaget automatiskt i tippläget – för att öppna fönstret helt krävs en ”tvåhandsmanövrering”, det vill säga att nyckeln och handtaget vrids samtidigt. På detta sätt är fönsterhandtaget skyddat mot obefogad eller oavsiktlig vridning till öppningsställningen.
HOPPE – Ta nya grepp.
  SecuTBT® – Spärrbart handtag för Kipp-/Dreh-fönster fönster med automatisk låsning
readCache 12/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache :: Cachedatei: 2023-11-06 09:34:37 -- 20.05.24 22:37:34 | Seite geändert: 2023-11-06 09:34:37 -- 06.11.23 10:34:37 | gültige Cachedatei gefunden

Det låsbara fönsterhandtaget med TBT-funktion

Låsbara TBT-fönsterhandtag (Tilt Before Turn) används alltmer i offentliga byggnader som skolor, daghem, kliniker eller ålderdomshem för att förhindra obehörig öppning från utsidan.

TBT-tekniken möjliggör låsning av handtaget med en nyckel med lutning (90°-position). Handtaget kan vridas vidare till öppningspositionen (180°-position) enbart efter ny upplåsning.

Viktigt: TBT-funktionen kan endast garanteras då ett vrid-/tippbeslag används som är avsett för denna funktion.
Viktigt: TBT-funktionen kan endast garanteras då ett vrid-/tippbeslag används som är avsett för denna funktion.
Med varje TBT handtag levereras en dekal, som förklarar funktionen på ett enkelt sätt (se ovan i naturlig storlek).
Med varje TBT handtag levereras en dekal, som förklarar funktionen på ett enkelt sätt (se ovan i naturlig storlek).

HOPPE fönsterhandtag med TBT-funktion

TBT-fönsterhandtag från HOPPE tillverkas i versionerna TBT1 och SecuTBT®. Nedan finns beskrivet hur de skiljer sig åt tekniskt:

Fönsterhandtag med TBT1

TBT1-modeller är utrustade med en frigång mellan låsställningen och lutningsställningen (en upplåsning av låscylindern är inte nödvändig), så att luftning möjliggörs. På tippläget i 90° finns en stoppanordning som har utrustats med spärrmekanism. Att manövrera vidare till vridläget i 180° är endast möjligt efter att låscylindern har låsts upp.

Fönsterhandtag med SecuTBT®

SecuTBT®-funktionen från HOPPE är en vidareutveckling av den ursprungliga TBT-tekniken. Den erbjuder ännu mer säkerhet och komfort för fönstret:

I låsställningen (0°-position) kan man låsa ett HOPPE-fönsterhandtag med SecuTBT®-funktion med en nyckel och man har därmed en ytterligare, inbrottshämmande, säkerhetsfunktion. Handtaget kan gå över till lutningsställning (90°-position) enbart efter upplåsning.

När fönsterhandtaget har vridits till lutningsställning kommer den – till skillnad från den ursprungliga TBT-tekniken – automatiskt låsas i denna 90°-position, dvs. enkelt och komfortabelt, utan att du behöver använda en nyckel! Du kan också vrida det tillbaka till låsställningen utan upplåsning.

Två händer krävs för att vrida fönsterhandtaget från lutnings- till öppningsställning (180°-position): Du kan vrida fönsterhandtaget till öppningsställningen endast genom att du samtidigt vrider med nyckeln och handtaget och därmed upphäver låsningen. På detta sätt är fönsterhandtaget skyddat mot obefogad eller oavsiktlig vridning till öppningsställningen.

Om HOPPE-SecuTBT®-fönsterhandtaget är i öppningsställningen och skall sättas tillbaka till lutningsställningen, går det att göra utan upplåsning. I lutningsställningen används åter den automatiska låsningstekniken som låser handtaget utan användning av en nyckel. Härifrån kan det åter vridas till låsställningen, dock inte tillbaka till öppningsställningen. Detta går enbart om du som sagt använder två händer för upplåsning.

Kort sagt: Högre säkerhetsfunktion där det behövs, enklare och mer komfortabel hantering där det är möjligt – fördelar som spelar en viktig roll även vid utrustning av offentliga byggnader.

Ytterligare länkar

Se fönsterhandtag TBT / SecuTBT® i produktkatalogen

Till produktkatalogen

Ytterligare ämnen

endCache 12/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache