Material

HOPPEs märkesbeslag tillverkas av högkvalitativa material: aluminium, rostfritt stål, plast eller mässing. Här kan du läsa mer om vad som kännetecknar våra material.
readCache 12/e3/a3/dd/3c/9e/page-content-62-e3a3dd3c9e9ff3bb17301925dce506ec.cache :: Cachedatei: 2024-05-16 09:35:17 -- 21.06.24 04:45:14 | Seite geändert: 2024-05-16 09:35:17 -- 16.05.24 11:35:17 | gültige Cachedatei gefunden

Aluminium

HOPPEs produkter av aluminium tillverkas i korrosionsbeständiga metallegeringar. Ytbehandlingen på HOPPEs beprövade aluminium produkter sker i en anodiseringsprocess eller genom pulverlackering.

Vid anodiseringsprocessen bildas, med hjälp av en artificiellt styrd oxideringsprocess under användning av ström och svavelsyra (förening av materialet med syre) ett skyddande ytskikt (oxidskikt). Detta skyddar produkten mot yttre påverkan som handsvett, luftfuktighet och lättare mekanisk påverkan. Skador på ytan t.ex. genom ringar eller nycklar framkallar därmed ingen korrosion.

Vid pulverlackering beläggs aluminiumytan med hjälp av en elektrostatisk metod. Därefter sker inbränningen vid en temperatur på 150-200 °C varvid lackpartiklarna i en tvärbindningsreaktion smälter till en lackfilm.

Hälsa
Någon hälsorisk på grund av beslag av aluminium är inte känd.

Skötsel
Någon särskild skötsel krävs inte för aluminium eftersom oxidskiktet som skapas skyddar aluminiumet. Smuts kan torkas bort med en mjuk trasa och vatten.

HOPPE serien New York i aluminiumHOPPE serien New York i aluminium
HOPPE aluminiumtackaHOPPE aluminiumtacka
HOPPE halvfabrikat i aluminiumHOPPE halvfabrikat i aluminium
HOPPE serien Hamburg i aluminiumHOPPE serien Hamburg i aluminium
HOPPE serien Austin i aluminiumHOPPE serien Austin i aluminium

Rostfritt stål

Rostfria produkter från HOPPE tillverkas av krom/nickelstål (AISI 1.4301). Materialets goda egenskaper när det gäller miljö och hälsa och den enkla skötseln gör att det även används inom medicin- och hushåll området och livsmedelsindustrin.

Rostfritt
Rostfritt stål är känt som ”rostfritt”, därför att legeringselementen krom och nickel bildar en osynlig passiva skiktet. Om beslagen skulle ännu uppvisa spår av rost så handlar det om s.k. flygrost, dvs. rostbeläggningar på beslaget till följd av miljöpåverkan.

Skötsel
Ytrostbeläggningar är, liksom olje- och fetthaltiga föroreningar, lätta att ta bort med hjälp av ett rengöringsmedel som är lampligt för rostfritt stål.

Resista®
Även beslag av rostfritt stål kan vara försedda med vår ytskyddsgaranti Resista®.

HOPPE serien Stockholm i rostfritt stålHOPPE serien Stockholm i rostfritt stål
HOPPE-rör av rostfritt stålHOPPE-rör av rostfritt stål
HOPPE halvfabrikat i rostfritt stålHOPPE halvfabrikat i rostfritt stål
HOPPE serien Stockholm i rostfritt stålHOPPE serien Stockholm i rostfritt stål
HOPPE serien Marseille i rostfritt stålHOPPE serien Marseille i rostfritt stål

Plast

HOPPE produkter i plast tillverkas av polyamid (PA) som har goda hållfasthetsegenskaper med hög slaghållfasthet och bra slitmotstånd.

Tack vare extra antistatiska egenskaper och god väderleks- och kemikaliebeständighet är denna plast särskilt bra som konstruktionsmaterial för många tekniska tillämpningsfall, så även beslag. Om nödvändigt är HOPPE-polyamid produkter dessutom UV-stabiliserade.

Skötsel
Smuts kan tas bort med vatten och/eller vanliga rengöringsmedel.

HOPPE serien Paris i plastHOPPE serien Paris i plast
HOPPE granulat av plastHOPPE granulat av plast
HOPPE halvfabrikat av plastHOPPE halvfabrikat av plast
HOPPE serien Paris i plastHOPPE serien Paris i plast
HOPPE serien Paris i plastHOPPE serien Paris i plast

Mässing

HOPPE produkter av mässing tillverkas av de bästa mässingslegeringar. Ytan skyddas av en transparent brännlack med mycket god vidhäftningsförmåga eller av förkromning.

Ytan har också en hög beständighet mot lösningsmedel och kemikalier. Om brännlackens skyddsskikt skadas genom mekanisk inverkan (t.ex. en nyckel), leder detta till korrosion (ytan blir brun).

Skötsel
Mässingsbeslag behöver ingen särskild skötsel. Smuts kan torkas bort med en mjuk trasa och vatten. Undvik att använda starka rengöringsmedel.

Resista®
Även mässingsbeslag kan vara försedda med vår ytskyddsgaranti Resista®.

HOPPE serien Athinai i mässingHOPPE serien Athinai i mässing
HOPPE stänger av mässingHOPPE stänger av mässing
HOPPE halvfabrikat i mässingHOPPE halvfabrikat i mässing
HOPPE serien Acapulco i mässingHOPPE serien Acapulco i mässing
HOPPE knopprosett i mässingHOPPE knopprosett i mässing

endCache 12/e3/a3/dd/3c/9e/page-content-62-e3a3dd3c9e9ff3bb17301925dce506ec.cache