DIN EN 13126-3, DIN 18267 och RAL-GZ 607/9

Den europeiska standarden DIN EN 13126 handlar om beslag för fönster och fönsterdörrar. Del 3 i denna serie av standarder definierar krav och provningsmetoder för manöverhandtag, särskilt för Dreh/Kipp-, Kipp/Dreh- och vridbeslag.
HOPPE – Ta nya grepp.
readCache 12/ba/11/43/ec/8d/page-content-3383-ba1143ec8d6d490c7e118266e6102fe4.cache :: Cachedatei: 2023-11-06 13:25:27 -- 21.05.24 04:34:57 | Seite geändert: 2023-11-06 13:25:27 -- 06.11.23 14:25:27 | gültige Cachedatei gefunden

DIN EN 13126-3 för fönsterhandtag

Under den första siffran i klassificeringsnyckeln har, med hänsyn till olika kvalitetsnivåer i Europa, två användningskategorier för manöverhandtag införts, varvid den högre värderade klass 2 återspeglar kända och beprövade produktegenskaper. Därutöver definieras vid sjunde siffran tre klasser av låsbara fönsterhandtags skyddsverkan. Den har utformats så att den passar kraven i den europeiska standarden DIN EN 1627 om inbrottsskydd.

Den europeiska standarden ställer inga krav på fönsterhandtagens mått. Dessa har fastställts i DIN 18267 (t.ex. fyrkantspinne □ 7 mm, skruvförbandets stickmått 43 mm).

Den omarbetade DIN EN 13126-3 utgör också grund för det reviderade kvalitetsdirektivet RAL-GZ 607/9 (utgåva september 2012). Som minimikrav måste dom icke-låsbara fönsterhandtagen här motsvara klass 2 i användnings-kategorin, dom låsbara fönsterhandtagen klass 2 eller 3 när det gäller skyddsverkan. Därutöver gör RAL-GZ 607/9 nu följande underuppdelning:

Användningskategori 2 – DIN EN 13126-3
RAL-GZ 607/9

RAL

Fönsterhandtag med spärrelement enligt RAL, minst 10 000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest.

RAL – minimikrav enligt DIN EN 13126-3:

Användningskategori2
Hållbar funktionssäkerhet3/180
Vikt
Brandbeständighet0
Säkerhet vid användning1
Korrosionsbeständighet2
Skyddsverkan0/0
AnvändningC1
Provningsvärde

SecuForte®

Användningskategori2
Hållbar funktionssäkerhet3/180
Vikt
Brandbeständighet0
Säkerhet vid användning1
Korrosionsbeständighet3
Skyddsverkan1/1
Användning3/C1
Provningsvärde

RAL100

Låsbart fönsterhandtag med RAL-kvalificerat spärrelement, minst 10 000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest, 100 Nm motstånd mot avvridning och avslitning, låsmekanism med minst 100 möjliga låsvariationer.

RAL100 – minimiklassificering enligt DIN EN 13126-3:

Användningskategori22
Hållbar funktionssäkerhet3/1803/180
Vikt
Brandbeständighet00
Säkerhet vid användning11
Korrosionsbeständighet22
Skyddsverkan2/1 *2/3 **
AnvändningC1C1
Provningsvärde

* Regelmekanism
** Låsmekanism

RAL200

Låsbart fönsterhandtag med RAL-kvalificerat spärrelement, minst 10 000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest, 200 Nm motstånd mot avvridning och avslitning, regel- eller låsmekanism med minst 100 möjliga låsvariationer.

RAL200 – minimiklassificering enligt DIN EN 13126-3:

Användningskategori22
Hållbar funktionssäkerhet3/1803/180
Vikt
Brandbeständighet00
Säkerhet vid användning11
Korrosionsbeständighet22
Skyddsverkan3/1 *3/3 **
AnvändningC1C1
Provningsvärde

* Regelmekanism
** Låsmekanism

Utöver att uppfylla fastställda minimikrav enligt DIN EN 13126-3 är den egna kontinuerliga övervakningen och en extern övervakning genom ett erkänt provningsinstitut en förutsättning för att få RAL-kvalitetsmärket. Därigenom säkerställs en jämn hög kvalitetsnivå för produkten. Förklaringar till klassificeringsnyckeln för DIN EN 13126-3 hittar du här.

HOPPE fönsterhandtag med RAL

HOPPE fönsterhandtag på U10, U26, U34-rosetter samt US10, US944, US945, US947, US952, US954, US956, USV919, MUS918, MUS920, MUS937, MUS943-Secustik®-rosetter är testade enligt DIN EN 13126-3, har måtten som krävs enligt DIN 18267 och uppfyller kvalitets- och testkraven enligt RAL-GZ 607/9.

HOPPE fönsterhandtag med RAL100

De låsbara fönsterhandtagen Secu100® och Secu100® + Secustik® motsvarar måtten i DIN 18267 och är lämpliga för användning i inbrottssäkra fönster i motståndsklasserna RC1 till RC6 i DIN EN 1627.

HOPPE fönsterhandtag med RAL200

De låsbara fönsterhandtagen Secu200® motsvarar måtten i DIN 18267 och är lämpliga för användning i inbrottssäkra fönster i motståndsklasserna RC1 till RC6 i DIN EN 1627 samt uppfyller kvalitets- och provningsbestämmelserna i RAL-GZ 607/9.

endCache 12/ba/11/43/ec/8d/page-content-3383-ba1143ec8d6d490c7e118266e6102fe4.cache