Startsida / Integritetspolicy /

Allmän information om dataskydd HOPPE

1. Ämne och omfattning

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Med denna dataskyddsinformation vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in och hur och för vilka ändamål de behandlas.

Denna integritetsinformation gäller när du besöker vår webbplats och för olika andra databehandlingsprocesser, till exempel även när du besöker våra sidor i sociala medier, när du kontaktar oss, när vi arbetar med dig som kund eller som leverantör, eller när du ansöker om att arbeta med oss som anställd eller annan tredje part.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsinformation.

2. Ansvarig och dataskyddsombud

2.1 Den personuppgiftsansvarige är:

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Schweiz
[email protected]

2.2 Dataskyddsombud för HOPPE-gruppen:

Christian Schmoll, advokat, specialist på IT-rätt, CIPP/E, CIPM, FIP, DPO (TÜV)
LUCID Compliance GmbH
Ledererstrasse 19
80331 München
Tyskland
E-post: [email protected]

3. Besök vår webbplats

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den anropande datorns datorsystem. För att sidorna ska kunna visas i din webbläsare måste IP-adressen för den terminalenhet du använder behandlas. Dessutom finns det ytterligare information om webbläsaren på din terminalenhet.

Det är av stor vikt för oss att säkerställa sekretessen och integriteten för personuppgifter som behandlas med våra IT-system. Uppgifterna används också för att korrigera fel på webbplatserna.

Följande uppgifter loggas för dessa ändamål:

  • IP-adress för den anropande datorn
  • Operativsystem för den anropande datorn
  • Webbläsarversion för den anropande datorn
  • Namn på den hämtade filen
  • Datum och tid för hämtningen
  • Överförd datavolym
  • Hänvisande URL

Dessa uppgifter raderas regelbundet automatiskt efter några dagar.

Våra webbplatser drivs av ett personuppgiftsbiträde på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling enligt artikel 28 i DSGVO.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är driften av denna webbplats och genomförandet av skyddsmålen för sekretess, integritet och tillgänglighet för uppgifterna.

4. Innehållsleveransnätverk

Vi använder Content Delivery Network (CDN) från tjänsteleverantören Cloudflare Germany GmbH i Tyskland (nedan ”Cloudflare”) för att öka säkerheten och leveranshastigheten på webbplatsen och plattformen. Ett CDN är ett nätverk av servrar som distribueras över hela världen och som kan leverera optimerat innehåll till användarna. För detta ändamål kan personuppgifter behandlas i serverloggfiler av Cloudflare.

Cloudflare agerar som personuppgiftsbiträde för oss på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling enligt artikel 28 DSGVO.

Eftersom ett CDN är ett nätverk av servrar som distribueras över hela världen, kan användningen av ett CDN leda till överföring av personuppgifter till ett tredje land utan en adekvat nivå av dataskydd. I detta fall ser vi till att lämpliga garantier tillhandahålls för överföringen i enlighet med artikel 46 DSGVO. Vi kan när som helst på begäran förse dig med bevis på lämpliga garantier (EU:s standardavtalsklausuler).

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är att öka säkerheten och leveranshastigheten för webbplatsen och plattformen.

5. Kontakt

Om du kontaktar oss för att begära information eller dokument kommer den information du tillhandahåller att lagras i syfte att behandla begäran.

Vi behöver den information som efterfrågas i ett kontaktformulär på webbplatsen för att kunna behandla din förfrågan, adressera dig korrekt och skicka ett svar till dig.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 lit. f) DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är kommunikationen med våra potentiella kunder, besökare och kunder samt vårt intresse av att marknadsföra våra produkter.

Om kontakten eller kommunikationen syftar till att ingå ett avtal eller sker inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande, är den rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Förfrågningar och beställningar lagras i vårt CRM-system så länge som det är nödvändigt för att uppnå ovan nämnda syften eller så länge som de lagringstider som föreskrivs i lag kräver.

6. Kund- och leverantörsuppgifter

Vi behandlar uppgifter om våra potentiella kunder, kunder, tjänsteleverantörer och leverantörer i samband med tillhandahållandet av våra avtalsenliga tjänster. I samband med detta kan vi behandla inventeringsdata (t.ex. namn, adress), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. foton, videor), avtalsdata (t.ex. föremål för avtalet, villkor), betalningsdata och data som samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänster och/eller behandlas för tillhandahållandet av tjänster. Dessa uppgifter lagras regelbundet i vårt CRM-system (se även ovan under ”Kontakta oss”).

Den rättsliga grunden för denna lagring och behandling är uppfyllandet av avtalet eller genomförandet av åtgärder före avtalets ingående i enlighet med artikel 6.1 b) DSGVO.

7. Kundportal

När du registrerar dig för att använda vår kundportal behandlar vi de personuppgifter som krävs för att skapa och hantera ditt kundkonto. Detta omfattar för närvarande följande information (där så anges): Namn på kontaktperson inklusive område/funktion, kundnummer, telefon- och faxnummer samt e-postadress.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 b i DSGVO, om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. Om det inte är du utan din arbetsgivare som har ett avtalsförhållande med oss, är den rättsliga grunden berättigat intresse, artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt berättigade intresse är tillhandahållandet av vår tjänst/uppfyllandet av vår avtalsenliga skyldighet gentemot vår kund.

Dina personuppgifter kommer att lagras för användning av kundportalen så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ovan nämnda syftena eller så länge som de lagringstider som föreskrivs i lag kräver.

8. Nyhetsbrev

8.1 Anmälan till nyhetsbrevet

På vår webbplats kan du registrera dig för att få ett nyhetsbrev via e-post. Under registreringen överförs uppgifterna från inmatningsmasken, IP-adressen till den anropande datorn och datum och tid för registrering till oss. För behandlingen av uppgifterna inhämtar vi ditt samtycke vid registreringen och hänvisar till denna dataskyddsinformation.

För att verifiera att en registrering för att skicka ett nyhetsbrev görs av den faktiska ägaren till en e-postadress använder vi det så kallade ”double opt-in”-förfarandet. I denna process, efter registrering av en e-postadress, skickas ett bekräftelsemeddelande till den registrerade e-postadressen. Registreringen för nyhetsbrevet slutförs först när en bekräftelselänk som finns i bekräftelsemeddelandet aktiveras. IP-adressen för den anropande datorn och datum och tid för aktivering av bekräftelselänken överförs också till oss.

Anmälan till nyhetsbrevet kan avslutas när som helst genom att använda den avregistreringslänk som finns i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på ovanstående kontaktuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter efter registrering för nyhetsbrevet är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) DSGVO.

8.2 Analys av nyhetsbrev

En statistisk utvärdering av användningsdata kan utföras för våra nyhetsbrev. För detta ändamål kan vi registrera både öppningarna av e-postmeddelandet och de interna klicken. Denna information används för att mäta och optimera framgången för våra nyhetsbrevskampanjer genom att göra innehållet i nyhetsbrevet mer relevant för vår målgrupp.

Den rättsliga grunden för denna analys är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) i DSGVO.

8.3 Leverantör av nyhetsbrev

Vi använder en extern tjänsteleverantör som processor för att skicka och analysera vårt nyhetsbrev på grundval av ett avtal om orderbehandling enligt artikel 28 DSGVO. För närvarande är detta tjänsteleverantören Inxmail.

Detta kan innebära att personuppgifter överförs till ett tredje land utanför EU. Om så är fallet finns det lämpliga garantier för dataöverföringen i enlighet med artikel 46 DSGVO. Vi kan när som helst på begäran förse dig med bevis på lämpliga garantier (standardavtalsklausuler eller standardklausuler om dataskydd). Kontakta oss för detta ändamål via kontaktuppgifterna ovan.

9. Cookies och verktyg/funktionaliteter från tredje part

Cookies används på vår webbplats och verktyg och funktioner från tredje part integreras.

Cookies är bitar av information som överförs från vår webbserver eller tredje parts webbserver till din webbläsare och lagras där för senare hämtning. Cookies kan vara små filer eller andra typer av informationslagring. I cookies lagras information som uppkommer i varje enskilt fall i samband med den specifika slutenhet som används. Cookies innehåller en karakteristisk sträng av tecken som gör det möjligt att unikt identifiera webbläsaren när webbplatsen anropas igen. En cookie innehåller också information om dess ursprung och lagringstid. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.

Vi använder också verktyg och funktioner från tredjepartsleverantörer, till exempel för att utöka webbplatsens funktionella omfattning, för att analysera användningen av webbplatsen och för att optimera innehållet i enlighet därmed.

Vid integrering av verktyg och funktioner från tredjepartsleverantörer kan personuppgifter överföras till leverantörerna av de integrerade verktygen och funktionerna för att de ska kunna tillhandahålla verktygen och funktionerna.

Cookies och verktyg och funktioner från tredje part kallas nedan enhetligt för ”cookies” i förenklingssyfte.

9.1 Väsentliga och icke-väsentliga cookies

När du besöker vår webbplats placeras cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa nödvändiga cookies kan t.ex. vara cookies som krävs för att visa webbplatsen med ett innehållshanteringssystem, som används för att känna igen språkinställningar eller som används för att dokumentera om du har samtyckt till att ytterligare (icke-väsentliga) cookies ställs in eller om du har avvisat dem.

De tekniskt nödvändiga cookies, inklusive deras syfte och lagringsperiod eller raderingsperiod, förklaras för dig nedan och i detalj i vår cookie-banner, som visas när du öppnar webbplatsen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av nödvändiga cookies är vårt berättigade intresse enligt art. 6.1 lit. f) DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är driften och tillhandahållandet av vår webbplats.

Vi använder också icke-väsentliga cookies, till exempel för att samla in ytterligare information om intressen hos besökare på vår webbplats eller om deras användarbeteende, för att analysera och optimera vår webbplats och i allmänhet våra kundinteraktioner på grundval av detta.

Icke nödvändiga cookies, inklusive deras syfte och lagringsperiod eller raderingsperiod, förklaras också för dig i vår cookiebanner, som visas när du går in på webbplatsen.

Icke-väsentliga cookies sätts endast om du uttryckligen har samtyckt till att icke-väsentliga cookies sätts. Du kan också välja olika kategorier av icke-väsentliga cookies som du vill tillåta i cookiebannern.

9.2 Hantering av samtycke

På vår webbplats använder vi Borlabs verktyg för hantering av cookies för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta på ett sätt som överensstämmer med dataskyddet. Leverantören är Borlabs GmbH, Hamburger Str. 11, 22083 Hamburg, Tyskland (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs-leverantören. Du kan ändra inställningarna för Borlabs här:

Borlabs inställningar för cookies

De insamlade uppgifterna kommer att lagras tills du begär att vi raderar dem eller tills du raderar Borlabs eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Du kan hitta information om Borlabs databehandling under: What data does Borlabs store cookie?

Den rättsliga grunden för denna databehandling är inledningsvis artikel 6.1 f) DSGVO, tillhandahållandet av vår webbplats och att säkerställa möjligheten att få samtycke till icke-väsentliga cookies. Om du ger ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av samtyckesdata art. 7. para. 1 iVm. 6 para. 1 lit c) DSGVO.

10. Webbanalys av google analytics

Vi använder analystjänsten Google Analytics med IP-anonymisering för användningsanalys. Google Analytics tillhandahålls av Google Ireland Limited i Irland (nedan kallat ”Google”).

Vi kan samla in information om din användning av plattformen via JavaScript-taggar. Google Analytics använder också regelbundet cookies för att samla in information om en användares interaktioner med plattformen.

Inom ramen för användningen av Google Analytics överförs din IP-adress och information om användningen av plattformen, webbläsartyp och version, använt operativsystem, den tidigare besökta sidan och tidpunkten för serverförfrågan till Googles servrar och behandlas där.

Inom ramen för IP-anonymisering förkortas den insamlade IP-adressen för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall, vid tekniska störningar i Europa, överförs den oförkortade IP-adressen till Google i USA och förkortas där. De överförda IP-adresserna slås inte samman med andra data från Google.

Google agerar för oss som personuppgiftsbiträde på grundval av ett uppdragsavtal enligt artikel 28 i DSGVO.

Som förklarats kan personuppgifter överföras till ett tredje land utan en adekvat nivå av dataskydd. I detta fall ser vi till att lämpliga garantier tillhandahålls för överföringen i enlighet med artikel 46 i GDPR. Vi kan när som helst på begäran förse dig med bevis på lämpliga garantier (standardavtalsklausuler).

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) DSGVO.

Du kan förhindra insamling och vidarebefordran av personuppgifter till Google (särskilt din IP-adress) och behandlingen av dessa uppgifter av Google genom att inaktivera körningen av skriptkod i din webbläsare, installera en skriptblockerare i din webbläsare eller aktivera inställningen ”Do Not Track” i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av Google-cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) av Google samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Googles säkerhets- och sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy.

11. YouTube

YouTube-videor är inbäddade på vår webbplats. Dessa tillhandahålls av Google Ireland Ltd. i Irland (”YouTube”) via ett plugin.

Vi använder ”utökade sekretessinställningar” för inbäddade YouTube-videor, dvs. YouTube ställer inte in cookies.

När du besöker en webbplats med YouTube-plugin upprättas dock oundvikligen en anslutning till YouTube och din IP-adress överförs till YouTube i samband med detta.

Vid användning av YouTube överförs personuppgifter till ett tredje land utanför EU. Vi ser till att lämpliga garantier tillhandahålls för överföringen i enlighet med artikel 46 DSGVO. På begäran kan vi när som helst förse dig med bevis på lämpliga garantier (standardavtalsklausuler eller standardklausuler om dataskydd). Kontakta oss för detta ändamål med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

Mer information om YouTubes sekretesspolicy finns på YouTubes sekretess- och säkerhetscenter:

https://support.google.com/youtube/topic/2803240?h&hl=en&sjid=5642044236955269574-EU

Den rättsliga grunden för denna databehandling vid användning av YouTube är vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f) DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är integreringen av videor och den därmed sammanhängande optimeringen av interaktiviteten på vår webbplats och våra kundinteraktioner.

12. Knappar för sociala medier

Sociala medieknappar från olika sociala nätverk (t.ex. Xing, LinkedIn, Facebook) är integrerade på vår webbplats.

Om du klickar på en av dessa sociala medieknappar kommer du att omdirigeras till våra sidor på respektive sociala medienätverk. I detta fall får leverantören av respektive sociala medienätverk information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil med respektive sociala medienätverk eller inte är inloggad där. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos respektive leverantör. Om du klickar på en knapp för sociala medier och antingen är inloggad på respektive sociala medienätverk eller sedan loggar in på sidan för respektive sociala medienätverk, kan den överförda informationen tilldelas ditt konto hos det sociala medienätverket.

För information om syftet med och omfattningen av datainsamling och bearbetning av leverantörerna av respektive sociala medienätverk, leverantörsidentifiering, ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ för dataskydd, se respektive dataskyddsinformation från leverantörerna av de sociala medienätverken.

Den rättsliga grunden för integrering och användning av knapparna för sociala medier är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är marknadsföring av våra erbjudanden och vår webbplats.

13. Sidor i sociala medier (”fansidor”)

Vi har en offentligt tillgänglig profil på olika sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Xing, Twitter och kununu.

Om du besöker våra sidor på sociala medier och är inloggad på respektive sociala medienätverk, kan leverantören av respektive sociala medienätverk analysera ditt användarbeteende och tilldela den insamlade informationen till ditt konto hos det sociala medienätverket och berika den där. Även om du inte är inloggad eller om du inte har ett konto hos respektive sociala medienätverk, kan personuppgifter samlas in av leverantören av respektive sociala medienätverk, till exempel din IP-adress eller data som samlas in via en cookie.

Operatörerna av de sociala medierna kan använda dessa uppgifter för att skapa användarprofiler. Baserat på din användarprofil kan du sedan visas intressebaserade annonser både på webbplatserna för det sociala medienätverket och på andra webbplatser.

Om du besöker en av våra sociala mediesidor är vi gemensamt ansvariga med leverantören av det sociala medienätverket för insamling och behandling av dina personuppgifter som sker där. För information om insamling och behandling av dina personuppgifter som sker där hänvisar vi dig till dataskyddsinformationen för respektive sociala medienätverk. Vi har ingen ytterligare information om detta.

Du kan hävda dina rättigheter enligt kapitel III. i GDPR (rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet etc.) både mot oss och mot leverantören av respektive sociala medienätverk. I detta sammanhang vill vi påpeka att vi endast kan påverka behandlingen av personuppgifter och genomförandet av registrerades rättigheter inom ramen för våra sociala mediesidor inom ramen för de möjligheter som respektive leverantör gör tillgängliga för oss.

Den rättsliga grunden för vår användning av sociala medier är vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f) DSGVO. Vårt överordnade berättigade intresse är närvaro och marknadsföring av våra produkter och tjänster på internet.

14. Ansökningar

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som en sökande lämnar till oss i syfte att genomföra ansökningsförfarandet. De uppgifter som efterfrågas som obligatoriska fält krävs för ansökningsprocessen. All annan information är frivillig. Uppgifter om sökande görs endast tillgängliga för de personer i vårt företag som förbereder anställningsbeslutet eller är involverade i det. Dessa kan också vara anställda i anknutna företag.

Om vi ingår ett anställningsavtal med en sökande kommer de uppgifter som lämnats att behandlas i syfte att genomföra anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Om ett anställningsförhållande upprättas lagrar vi uppgifterna om den sökande så länge som det krävs för anställningsförhållandet och i den utsträckning som rättsliga bestämmelser motiverar en skyldighet att lagra dem.

Om inget anställningsavtal ingås med en sökande lagrar vi den sökandes uppgifter i högst sex månader, i den mån detta är tillåtet i det berörda landet, på grundval av vårt övervägande berättigade intresse av att möjliggöra försvar mot anspråk eller en bevarandefunktion enligt tillämpliga lagar mot diskriminering och likabehandling (t.ex. den allmänna lagen om likabehandling (AGG) i Tyskland eller lagen om likabehandling (GlG) i Schweiz). Efter utgången av denna period kommer ansökningshandlingarna att raderas, såvida inte den sökande uttryckligen har samtyckt till längre lagring.

Den rättsliga grunden för behandlingen av ansökningshandlingar är art. 6 para. 1 lit. b) och f) DSGVO.

Om den sökande har samtyckt till att dennes uppgifter lagras under en längre period kommer vi att lagra de uppgifter som lämnats som en del av ansökan i vår sökandepool under ytterligare 2 år efter att ansökningsprocessen avslutats för att identifiera framtida tjänster av potentiellt intresse för den sökande och för att kontakta den sökande i detta avseende vid behov.

Ett sådant samtycke till lagring av ansökningsuppgifter i vår kandidatpool kan när som helst återkallas för framtiden. För att göra detta, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Den rättsliga grunden för lagring av ansökningshandlingarna i vår sökandepool är i förekommande fall den sökandes samtycke enligt art. 6.1 a) DSGVO.

15. Videokonferenser

Om du deltar i en videokonferens, ett webbinarium eller ett onlinemöte etc. (nedan kallade ”videokonferenser”) som anordnas av oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter som en del av ditt deltagande.

När du deltar i en videokonferens behandlas olika kategorier av uppgifter. Omfattningen av uppgifterna beror också på vilka uppgifter du lämnar före eller under deltagandet i en videokonferens.

Om du deltar i en videokonferens som anordnas av oss måste du vanligtvis ange minst ett namn när du registrerar dig. Du kan dock också använda en pseudonym. Din IP-adress behandlas också för att möjliggöra ditt deltagande och inloggningsinformation och information om enhet/hårdvara lagras. Din e-postadress och profilbild kommer också att behandlas, om de tillhandahålls. Om du ringer in via telefon kommer ditt telefonnummer och din IP-adress (om tillämpligt) att behandlas.

För att du ska kunna delta i videokonferensen kommer data från din terminals mikrofon och eventuell videokamera och, om du delar din skärm, information från denna ”skärmdelning” att behandlas. Du kan själv när som helst stänga av eller stänga av ljudet på kameran eller mikrofonen. Du bestämmer alltid själv om och vilka delar av din skärm som ska delas.

Ljud- och videoinspelningar av videokonferensen kan göras. I detta fall behandlas MP4-filer av alla video-, ljud- och presentationsinspelningar. Det kommer alltid att finnas en indikation på inspelningen, om någon, och det uttryckliga samtycket från deltagarna till inspelningen kommer alltid att inhämtas, om det behövs.

Du kan ha möjlighet att använda chatt-, fråge- eller enkätfunktionerna i en videokonferens. I detta avseende behandlas de textinlägg du gör för att visa dem i videokonferensen och, om nödvändigt, för att logga dem.

Om tysk lag inte är tillämplig på behandlingen av uppgifter om anställda eller om behandlingen av personuppgifter i samband med deltagande i videokonferenser inte är nödvändig för att upprätta, genomföra eller avsluta anställningsförhållandet, men ändå är en elementär komponent i deltagandet i en videokonferens, är vårt övervägande berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f) DSGVO den rättsliga grunden för databehandlingen. I dessa fall är vårt berättigade intresse det effektiva genomförandet av videokonferenser.

Den rättsliga grunden för databehandling vid videokonferenser är dessutom artikel 6.1 b DSGVO, i den mån mötena genomförs inom ramen för avtalsförhållanden eller i syfte att inleda ett avtalsförhållande (till exempel vid videokonferenser med våra kunder inom ramen för genomförandet av ett projekt eller deltagande i ett webbinarium).

Dessutom är den rättsliga grunden för databehandling i samband med ditt deltagande i en videokonferens som organiseras av oss vårt övervägande legitima intresse enligt art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Vårt berättigade intresse i dessa fall är ett effektivt genomförande av videokonferenser.

Vi använder en eller flera tjänsteleverantörer som processorer för genomförandet av videokonferenser på grundval av ett uppdragsavtal enligt art. 28 DSGVO.

Detta kan innebära överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EU. I detta fall ser vi till att lämpliga garantier tillhandahålls för överföringen i enlighet med artikel 46 DSGVO. Vi kan när som helst på begäran förse dig med bevis på lämpliga garantier (standardavtalsklausuler eller standardklausuler om dataskydd). Kontakta oss för detta ändamål med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

16. Mottagare av data

Inom vårt företag får de interna avdelningar dina uppgifter som behöver dem för att utföra sina uppgifter, i förekommande fall för att uppfylla avtal med dig, för att behandla uppgifter med ditt samtycke eller för att skydda våra överordnade legitima intressen.

Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part inom ramen för rättsliga krav. Vi vidarebefordrar endast dina uppgifter till tredje part om detta är nödvändigt, t.ex. på grundval av artikel 6.1 b) DSGVO för avtalsändamål eller för att skydda vårt övervägande berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f) DSGVO för att effektivt utföra vår affärsverksamhet.

Om vi använder tjänsteleverantörer eller tredje part för att tillhandahålla webbplatsen och/eller våra tjänster, vidtar vi lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Om vi använder innehåll eller verktyg från tjänsteleverantörer eller tredjepartsleverantörer i samband med tillhandahållandet av webbplatsen och/eller tillhandahållandet av våra tjänster och deras namngivna säte ligger i ett tredjeland, överförs data regelbundet till ett tredjeland. Tredjeländer är länder där GDPR inte är direkt tillämplig lag, dvs. länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringen av uppgifter till tredje land sker endast om det finns antingen en adekvat nivå av dataskydd, samtycke eller annat lagligt tillstånd, i synnerhet en lämplig garanti i enlighet med artikel 46 i GDPR.

17. Dina rättigheter

Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du har också rätt att begränsa behandlingen och att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att få dina uppgifter som vi behandlar automatiskt överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

18. Återkallande av samtycke

Vissa databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Skicka ett informellt e-postmeddelande till oss via de kontaktuppgifter som anges ovan. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

19. Rätt till invändning

I DEN UTSTRÄCKNING DINA UPPGIFTER BEHANDLAS FÖR VÅRA ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSEN, SOM FÖRKLARAS I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE, KAN DU INVÄNDA MOT SÅDAN BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN. FÖR ATT GÖRA DETTA, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS PÅ DE KONTAKTUPPGIFTER SOM ANGES OVAN.

I PRINCIP HAR DU ENDAST RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OM DET FINNS SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION (ART. 21.1 DSGVO). EFTER ATT DU HAR UTÖVAT DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT BEHANDLAS FÖR DESSA ÄNDAMÅL, OM VI INTE KAN VISA ATT DET FINNS TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM BEHANDLINGEN SKER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING KAN DU NÄR SOM HELST UTÖVA DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT DETTA (ARTIKEL 21.2 I DSGVO) OCH DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER DÅ INTE LÄNGRE ATT BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, OAVSETT SKÄLEN FÖR INVÄNDNINGEN.

20. Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

21. Lagring och radering

Vi följer principerna om dataundvikande och dataekonomi. Därför lagrar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de lagringstider som föreskrivs i lag.

Om syftet med lagringen inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs i lag löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

22. Datasäkerhet

Vi vidtar organisatoriska, avtalsenliga och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniken för att säkerställa att bestämmelserna i dataskyddslagarna efterlevs och därmed skydda de uppgifter som behandlas av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga personer.

Vår webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar, förfrågningar eller betalningsuppgifter som du skickar till oss.

24. Ändringar av denna information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration från tid till annan så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen kommer då att gälla för ditt nästa besök.

Status: november 2023