Våra värderingar

HOPPE är ett familjeföretag där värden har efterlevts i generationer och kommer att prägla våra handlingar även i framtiden. Företagsledarna tänker och agerar långsiktigt – och de leder företagen meningsfullt.
readCache 12/47/ea/11/48/73/page-content-629-47ea1148735f1ed41e4d9b8ff03e4cf8.cache :: Cachedatei: 2023-12-20 13:49:09 -- 21.05.24 04:33:36 | Seite geändert: 2023-12-20 13:49:09 -- 20.12.23 14:49:09 | gültige Cachedatei gefunden

Att leva våra värderingar

Förtroende, ansvar, förståelse, trovärdighet, ärlighet, lojalitet, integritet och anständighet - dessa värderingar är inte tomma ord, utan formar hur vi behandlar varandra och vår omgivning.

På grundval av dem skapar vi ett ärligt och hälsosamt arbets- och innovationsklimat.

Våra värderingar är grunden för den implementerade möteskvaliteten hos HOPPE.

Våra värderingar är grunden för den implementerade möteskvaliteten hos HOPPE.

Tänka och agera hållbart

Företaget HOPPE leds och formas av den andra och tredje generationen Wolf Hoppe, Christoph Hoppe och Christian Hoppe.

De kan och vill ha råd att tänka och agera hållbart och långsiktigt. Detta innebär att investera i en allt bättre framtid istället för att bara sträva efter kortsiktig ekonomisk framgång.

Genom att tänka i generationer säkerställs en ökad överlevnadsförmåga för företaget.

Företagarna (från vänster till höger) Christoph Hoppe, Christian Hoppe och Wolf Hoppe
Företagarna (från vänster till höger) Christoph Hoppe, Christian Hoppe och Wolf Hoppe

Förklara ”Varför”

Medarbetare utmanas om de förstår varför och till vad. Det är därför alla HOPPE-chefers uppgift att förmedla denna mening.

Den som kräver prestationer måste kommunicera meningen bakom insatsen.

Den som kräver prestationer måste kommunicera meningen bakom insatsen.

En djupare inblick i HOPPE-gruppen finns i vår företagsprofil.

Ladda ner företagsprofil
endCache 12/47/ea/11/48/73/page-content-629-47ea1148735f1ed41e4d9b8ff03e4cf8.cache