DIN 18257 och RAL-GZ 607/6 för skyddsbeslag

De här bestämmelserna fastställer begrepp, mått och hårdare krav samt provningsmetoderna för skyddsbeslag utifrån konsumenternas ökande krav och kriminalpolisens många års erfarenhet.
HOPPE – Ta nya grepp.
readCache 12/41/c5/ad/fd/a4/page-content-3375-41c5adfda46db2c0f149fb27a90023f9.cache :: Cachedatei: 2023-11-27 08:36:11 -- 21.06.24 04:53:19 | Seite geändert: 2023-11-27 08:36:11 -- 27.11.23 09:36:11 | gültige Cachedatei gefunden

Vad är ett skyddsbeslag?

Ett skyddsbeslag är avsett att skydda låsspärren i ett villa- eller lägenhetslås mot ett direkt mekaniskt angrepp och att effektivt försvåra att profilcylindern vrids av med våld. Emellertid garanterar skyddsbeslag bara optimal skyddsverkan i kombination med alla elementen i en inbrottsskyddad dörr enligt DIN EN 1627.

Skyddsbeslag kontrollerat DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)

Krav

Dragbelastning av cylinderskyddet (ZA)
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
-10 kN15 kN20 kN
Monteringselementens hållfasthet
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
10 kN15 kN20 kN30 kN

1 N (Newton) är den kraft som krävs för att jämnt accelerera en vilande kropp med massan 1 kg till hastigheten 1 m/s (meter per sekund) inom 1 s.

Krav
  • Utifrån skyddsbehovet kan du välja ett skyddsbeslag i en av de tillgängliga skyddsklasserna (ES0/SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 eller på begäran ES3/SK4).
  • Egenskaperna och kraven i ovanstående tabell har fastställts för de fyra skyddsklasserna. Vidare ska skyddsbeslagets utvändiga skylt och förbindelseelementen på den utvändiga skylten skyddas borravvisande (ytans hårdhet 60 HRC).
  • Förbindelseelementen (skruvförband, stift) måste vara utformade på ett sådant sätt, att skyddsbeslagets skyddsverkan bibehålls efter slagförsök.
  • Skyddsbeslag måste enligt de här standarderna förses med tillverkarens namn respektive kod, skyddsklasser och provningsnummer samt den aktuella provnings- och övervakningskoden med tillhörande provningsnummer; de underkastas en kontinuerlig egenkontroll och extern övervakning.

Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag

Bilaga A till DIN EN 1906 innehåller krav och provningsmetoder för skyddsbeslag (märkningen av egenskaper för ”inbrottssäkerhet” följer efter 7:e avsnittet av klassificeringsnyckeln för DIN EN 1906). Provningssätten, som består av ”excentrisk dragbelastning”, ”mejseltest” och ”cylinderhöljets stabilitet och borrmotstånd”, överfördes från DIN 18257 till den europeiska standarden. Dessutom sker en provning av dörrskyltarnas hållfasthet. Vid provningen av ”fästelementens stabilitet” finns det träplattor mellan draganordningen och skyddsbeslagens skyltar.

För att uppfylla kravet på beslagens utbytbarhet gäller för måtten restnormen DIN 18255 (dörrhandtag, dörrskyltar och dörrosetter), samordnad med lås enligt DIN 18251 och profilcylindrar enligt DIN 18252.

Den nationella standarden för skyddsbeslag DIN 18257 existerar sedan dess som restnorm, för att omsätta den ovan omnämnda måttsavstämningen och anpassning till DIN EN 1906 samt för att få beteckningen med den bekanta ES-klassen. Tabellen nedan visar en jämförelse mellan skyddsklasserna.

Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag ES0/SK1
Skyddsklasser enligt DIN
18257:2022-02
Avsnitt 4
Skyddsklasser enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
Skyddsverkan enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
ES0SK1 (klass 1)lite inbrottsskyddande
Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag ES1/SK2
Skyddsklasser enligt DIN
18257:2022-02
Avsnitt 4
Skyddsklasser enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
Skyddsverkan enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
ES1SK2 (klass 2)inbrottsskyddande
Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag ES2/SK3
Skyddsklasser enligt DIN
18257:2022-02
Avsnitt 4
Skyddsklasser enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
Skyddsverkan enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
ES2SK3 (klass 3)stor inbrottsskyddande
Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag ES3/SK4
Skyddsklasser enligt DIN
18257:2022-02
Avsnitt 4
Skyddsklasser enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
Skyddsverkan enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
ES3SK4 (klass 4)extrem inbrottsskyddande

Skyddsbeslag ska försvåra en avvridning av profilcylindern eller ett direkt mekaniskt angrepp på låsspärren effektivt. Klassen ES0 erbjuder inte ett tillräckligt inbrottsskydd, men efterfrågas i andra europeiska länder. Brottsförebyggande rådet i Tyskland rekommenderar inte beslag ur den klassen.

Jämförelse av skyddsklasserna

De olika skyddsklassernas (SK) krav enligt DIN EN 1906 och en jämförelse av klasserna enligt DIN 18257 (ES) hittar du i dessa tabeller.:

Jämförelse av kraven på skyddsbeslag enligt DIN 18257:2022-02 och DIN EN 1906:2012-12

DIN ES0EN SK1
Provning av skyltens hållfasthet7 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
7 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta10 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
10 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt (hårdhet eller borrförsök)inget kravinget krav
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)inget kravinget krav
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)nejnej
DIN ES1EN SK2
Provning av skyltens hållfasthet10 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
10 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta15 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
15 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt (hårdhet eller borrförsök)60 HRC
i låsstiftsområdet eller 30 s/200 N
60 HRC
och 30 s/200 N
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)3 slag på definierade positioner3 slag på definierade positioner
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)10 kN10 kN
DIN ES2EN SK3
Provning av skyltens hållfasthet15 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
15 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta20 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
20 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt (hårdhet eller borrförsök)60 HRC i låsstiftsområdet eller 3 min/200 N60 HRC
och 3 min/200 N
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)6 slag på definierade positioner6 slag på definierade positioner
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)15 kN15 kN
DIN ES3EN SK4
Provning av skyltens hållfasthet20 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
20 kN
tillåten deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta30 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
30 kN
tillåten deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt (hårdhet eller borrförsök)60 HRC
i låsstiftsområdet eller 5 min/300 N
60 HRC
och 5 min/500 N
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)12 slag på definierade positioner12 slag på definierade positioner
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)20 kN20 kN

HOPPE-beslag är testade enligt DIN 18257 och RAL-GZ 607/6 och certifierade enligt certifieringsprogrammet från DIN CERTCO (TÜV Rheinland) eller PIVCERT.

HOPPE-beslag i de olika skyddsklasserna

HOPPE-beslag med stålborrskydd

HOPPE-beslag med stålborrskydd är inte skyddsbeslag enligt DIN 18257. Dessa beslag försvårar i motsats till traditionella dörrbeslag att beslaget kan borras upp i cylinderområdet. Beslag med stålborrskydd finns att få utan cylinderskydd (ZA) i materialen brons, mässing och smidesjärn.

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES0 (SK1)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES0 (SK1) ger i jämförelse med traditionella dörrbeslag ett utökat skydd. Dessa skyddsbeslag finns att få i aluminium utan cylinderskydd (ZA).

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES1 (SK2) finns att få med eller utan cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing. Dessutom kan ES1-skyddsbeslag (SK2) levereras i kortskyltsutförande med eller utan cylinderskydd i materialen aluminium och rostfritt stål. ES1-skyddsbeslag (SK2) rekommenderas som standard av kriminalpolisen.

HOPPE kombiskyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE kombiskyddsbeslag i skyddsklassen ES1 (SK2) finns uteslutande att få med cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing. Med dessa skyddsbeslag kan du utrusta husets/lägenhetens ytterdörr med ett rosettbeslag i stället för den vanliga långskyltsvarianten och få olika material- och färgkombinationer på dörrens utsida- resp. insida. Om HOPPE-produkter blandas med artiklar från ett annat varumärke för en kombination, bortfaller certifikatets garanti.

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES2 (SK3)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES2 (SK3) finns att få med cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing på begäran. Dessa beslag föreskrivs av försäkringsbolagen vid förhöjd riskbedömning (försäkringsvärderingar). Kriminalpolisorganisationerna rekommenderar ES2-beslag (SK3) vid ett högre skyddsbehov (t.ex. om huset ligger i ett särskilt ”utsatt” område).

HOPPE säkerhetshandtag enligt DIN 18257 ES3 (SK4)

HOPPEs skyddsbeslag av skyddsklass ES3 (SK4) är försedda med ett cylinderhölje (ZA) och en 13 mm tjock, härdad stalplatta. De erbjuds i materialen aluminium, rostfritt stal och mässing. Tack vare den extremt inbrottshämmande effekten rekommenderar tyska kriminalpolisen skyddsbeslag i klassen ES3 (SK4) vid mycket högt skyddsbehov (t.ex. för hus i ”särskilt utsatta lägen”).

Prüfzeugnis
Zertifikat/Certificate
Verleihungs-Urkunde
endCache 12/41/c5/ad/fd/a4/page-content-3375-41c5adfda46db2c0f149fb27a90023f9.cache