Startsida / Nyheter / HOPPE-Blogg / För bättre hygien på vårdhem: SecuSan®-handtag

För bättre hygien på vårdhem: SecuSan®-handtag

Hygien och bakterier är viktiga områden på äldreboende och vårdhem. De boende har nämligen ofta ett försvagat immunsystem på grund av sin ålder eller tidigare sjukdomar och är därmed mer mottagliga för infektioner. Dessutom kan det gemensamma boendet sprida bakterier snabbare: vid måltider som intas tillsammans, genom rengöringsredskap som används i flera rum eller från personalen i samband med vårdinsatser. Dessutom kan boende på vårdhem ibland behöva flyttas till sjukhus. Risken att de infekteras av sjukhusbakterier, t.ex. det fruktade MRSA, och sedan ”drar med” infektionen till vårdhemmet efter sjukhusvistelsen är hög.

Hygien och bakterier är viktiga områden på äldreboende och vårdhem.

Det vanligaste sättet att smittas av dessa bakterier är överföring mellan människor. När smittämnena väl har kommit in i huden eller via näsa/svalg sprids de vidare via droppinfektion eller kommer in i kroppen genom invasiva vårdinsatser, till exempel intravenös infart.

Goda hygienåtgärder som handdesinfektion före och efter varje vårdinsats och avtorkningsdesinfektion av ytor som används ofta, t.ex. dörrhandtagen, kan i regel förhindra spridning av bakterier – såväl MRSA-smittämnen som andra typer. Hygienplaner är därmed ett viktigt hjälpmedel: De definierar exakt vilka åtgärder som krävs för att begränsa eller förhindra infektioner och vad som måste göras för att uppfylla och säkerställa specifika hygienstandarder.

Men tänk på: Överallt där människor arbetar kan det inträffa misstag – särskilt om arbetsbelastningen och stressen ökar. Det är därför viktigt att hygienåtgärder som handdesinfektion blir en vana som vårdpersonalen utför ”automatiskt” – även om de redan tänker på nästa uppgift. Antibakteriella beläggningar på dörrhandtag kan effektivt stödja dessa hygienrutiner. Vi på HOPPE erbjuder just dessa: Dörr- och fönsterhandtag med den antibakteriella och antimikrobiella ytan SecuSan®.

SecuSan® stoppar bakterier på dörrhandtaget

SecuSan®-dörrhandtag skiljer sig inte utseendemässigt från ”vanliga” HOPPE-handtag, men kan effektivt stoppa tillväxten av bakterier på handtaget tack vare en speciell yta. Ytan på SecuSan®-handtag innehåller silverjoner – och dessa ser till att bakterier som samlas på dörrhandtaget inte längre kan föröka sig och dör på kortast möjliga tid. Oberoende laboratorie- och fälttester har visat att tillväxten av smittämnen på handtaget kan minskas med mer än 99 procent. I laboratoriet kontrollerades med utgångspunkt från standarderna JIS (Japanese Industrial Standard) Z 2801:2000 och ISO 22196:2011 om den antimikrobiella aktiviteten hos SecuSan® är tillräcklig för att uppnå en bakteriereduktion på minst 3 log-nivåer (99,9 %) på 24 timmar. Ett tunt lager med testbakterier som erhållits från den tyska organisationen för hygien och mikrobiologi (DGHM) applicerades på ytan i en petriskål och kultiverades i 24 timmar. Resultatet: SecuSan® påvisar en effektiv bakteriedödande effekt på signifikant nivå för alla testbakterier. En e tra kraftig effekt fastställdes för Staphylococcus aureus (MRSA inkluderat) och Pseudomonas aeruginos.

SecuSan® stoppar bakterier på dörrhandtaget

SecuSan® har inte bara uppnått certifiering i laboratorietester, utan har också imponerat i den kliniska vardagen på universitetssjukhuset i Marburg (Tyskland). Under ett två veckor långt praktiskt test registrerades och analyserades den genomsnittliga bakteriemängden vid två byggnadsmässigt likvärdiga stationer med liknande patientunderlag. Vid direkt jämförelse mellan avtorkningsdesinfektion av vanliga handtag och utan desinfektion av SecuSan®-handtag intygade institutionen för medicinsk mikrobiologi och sjukhushygien på Philipps-universitetet i Marburg framför allt den goda effektiviteten över tid. Silverjonerna på ytan av SecuSan®-handtagen gör dessutom att handtagen behåller sin effektivitet även vid regelbunden rengöring.

Fler artiklar

endCache 12/dd/05/de/38/19/single-postcontent-10120-dd05de3819045ca5ac6eda0c79845a57.cache