Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet har högsta prioritet hos oss. Som industriföretag – tillsammans med vår personal och våra mångfacetterade kontakter med samhället – är vi medvetna om vårt ökade ansvar.
DIN EN ISO 14001 Miljövänlig tillverkning
readCache 12/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache :: Cachedatei: 2024-06-18 12:49:55 -- 21.06.24 04:55:48 | Seite geändert: 2024-06-18 12:49:55 -- 18.06.24 14:49:55 | gültige Cachedatei gefunden

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Vår inställning till omvärlden baserar sig på insikten att den förmodade avvägningskonflikten mellan ekonomi och ekologi inte finns i verkligheten: Inget system hushåller mer sparsamt och effektivt än naturen; naturens sätt att fungera lär oss alltså effektivitet och sparsamhet:

Ekonomi = ekologi

Den ekonomisk/ekologiska utmaningen i ett företag handlar därmed om att uppnå definierade mål med lägsta möjliga kostnader genom att utnyttja medlen på bästa möjliga sätt – dvs. resurseffektivt. Därför försöker vi

  • öka effektiviteten hos de befintliga resurserna vilken ger lägre miljöbelastning samt
  • undvika onödigt avfall så långt som möjligt.

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Exempel på tillämpning:

  • lägre miljöbelastning vid produktionen av beslag
  • användning av bruksvatten och cirkulation av processvatten
  • miljövänliga förpackningsmaterial
  • återanvändbara materialrester som sekundärt råmaterial
  • användning av processvärme
  • alternativ energiproduktion
  • åtgärder för energieffektivitet
  • medlemskap i Miljöalliansen Hessen

Certifieringar

Alla produktionsenheter för HOPPE-gruppen i Tyskland, Italien och Tjeckien är sedan 2001 certifierade enligt DIN EN ISO 14001:2015 (miljöförvaltning). Därutöver certifierades HOPPE AG, Stadtallendorf, 2014 enligt DIN EN ISO 50001:2018 (energiförvaltning).

DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)
DIN EN ISO 50001:2018
DIN EN ISO 50001:2018

Utmärkelser

HOPPE tilldelades EcoVadis bronsmedalj 2024

EcoVadis är en av världens största leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag. Metoden bygger på internationella hållbarhetsstandarder som Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000 och innefattar över 220 branschkategorier och över 180 länder. EcoVadis Scorecard visar företagens hållbarhetsprestanda med hjälp av 21 indikatorer inom de fyra områdena miljö, arbets- och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

2024 tilldelades HOPPE en bra hållbarhetsprestanda samt EcoVadis-bronsmedaljen.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofil IntegrityNext

Hållbarhetsplattformen IntegrityNext gör det möjligt för HOPPE att övervaka sina leverantörer med avseende på hållbarhet och efterlevnad och därmed uppfylla de lagstadgade kraven (bl.a. lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor).

IntegrityNext täcker alla nödvändiga ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i enlighet med relevanta standarder och föreskrifter.

endCache 12/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache