Vår historia

Historien om dagens HOPPE-grupp började i Heiligenhaus utanför Düsseldorf, den dåvarande tyska centrumet för lås- och beslagsindustrin. Där träffade Friedrich Hoppe, efter att ha varit krigsfånge i Sovjetunionen, sin familj som fördrivits från sin hembygd i Schlesien och grundade 1952 ett ”självständigt företag för slipning och tillverkning av byggbeslag”. Två år senare flyttade han sin verksamhet till Stadtallendorf nära den hessiska universitetsstaden Marburg och lade därmed grunden för kontinuerlig tillväxt under de kommande decennierna.
readCache 12/12/c0/5a/f8/86/page-content-575-12c05af8867cf5fcaf546bf736b4ae4c.cache :: Cachedatei: 2023-10-05 12:10:29 -- 20.05.24 10:13:53 | Seite geändert: 2023-10-05 12:10:29 -- 05.10.23 14:10:29 | gültige Cachedatei gefunden

Företagets begynnelse

1952-1962

 • Friedrich Hoppe

  1952

  Friedrich Hoppe såg de ekonomiska möjligheterna med återuppbyggnaden och grundade den 5 november 1952 ett ”självständigt företag för kontraktsslipning och tillverkning av byggbeslag”.
  Redan från början hade han sin fru Agnes och sin bror Herbert vid sin sida som ”första medarbetare”.

 • Allendorf 1954

  1954

  Friedrich Hoppe flyttade företagets huvudkontor till Allendorf (senare Stadtallendorf) nära Marburg, vilket satte kursen för företagets expansion – långt bort från den etablerade konkurrensen i Heiligenhaus.

 • Produktionsanläggning Bromskirchen 1956

  1956

  Företaget växte snabbt och Friedrich Hoppe byggde ytterligare en fabrik i Bromskirchen nära Frankenberg, 50 km bort. Koncentrationen på storskalig produktion av dörr- och fönsterhandtag inleddes.

Internationalisering

från 1964

 • Produktionsanläggning Schluderns

  1964

  Istället för att ta hit människor för att arbeta i Tyskland som så kallade ”gästarbetare”, tog Friedrich Hoppe arbetet dit det behövdes och var välkommet: Till Schluderns i Sydtyrolen, där han 1964 byggde den första fabriken utanför Tyskland.

 • Produktionsanläggning Müstair

  1971

  Nästa HOPPE-fabrik byggdes i Müstair i Schweiz. Därifrån marknadsfördes det goda handtaget på marknaderna i EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen).

  Än idag används anläggningen huvudsakligen för internationell marknadsföring, och fram till 1983 bedrevs även produktion här.

 • Produktionsanläggning St. Martin in Passeier

  1972

  I St. Martin i Passeier (Sydtyrolen) byggdes en annan produktionsanläggning, som till en början tillverkade aluminiumbeslag – precis som alla andra anläggningar fram till dess. Från 1980 övergick företaget till tillverkning av mässingsbeslag.

 • Produktionsanläggning Stadtallendorf

  1975

  Den andra fabriken i Stadtallendorf följde. Här bearbetades materialet mässing för första gången.

 • Levande kultur i detalj.

  1979

  HOPPEs goda handtag skulle bli känt för slutanvändaren som ”levande kultur i detalj” på dörrar och fönster. HOPPE utvecklade en varumärkesstrategi, som inkluderade utvecklingen av en corporate design.

  I detta sammanhang lanserades den första reklamkampanjen för slutanvändare.

 • Produktionsanläggning Laas

  1987

  För att utöka kapaciteten förvärvades en fabrik i Laas (Sydtyrolen), som renoverades och utformades för tillverkning av plastprodukter.

 • Produktionsanläggning Wolverhampton

  1988

  Ett försäljningsbolag inrättades i Wolverhampton (Storbritannien) för att betjäna den brittiska marknaden.

 • Fort Atkinson

  1989

  ”Språnget över Atlanten” äger rum: HOPPE förvärvade en andel i ett amerikanskt handelsföretag i Fort Atkinson (Wisconsin, USA) och tog över det 1991.

Ytterligare expansion

1990 till 2000

 • ”Volkseigener Betrieb”

  1991

  Efter Berlinmurens fall deltog Friedrich Hoppe och hans söner aktivt i uppbyggnaden av den fria och sociala marknadsekonomin i Östtyskland: I Crottendorf (Sachsen) övertog man en tidigare ”Volkseigener Betrieb” för tillverkning av beslag. Samtidigt byggde HOPPE en ny fabrik i utkanten av staden, som invigdes 1993.

 • Wolf Hoppe, Friedrich Hoppe och Christoph Hoppe

  1992

  Den banbrytande entreprenören Friedrich Hoppe överlämnade officiellt ledningen av HOPPE-gruppen till sina två söner Wolf och Christoph. Båda hade bestämt sig för att driva företaget vidare redan från början.

 • HOPPE-gruppen i Müstair

  1993

  Sedan 1993 ligger huvudkontoret för den internationellt verksamma HOPPE-gruppen i Müstair, Schweiz.

 • Produktionsanläggning Laas

  1994

  HOPPE-gruppens centrum för forskning och utveckling skapades vid anläggningen i Laas. Ett år senare byggdes en ny produktionshall till anläggningen, där aluminiumbeslag har monterats sedan dess.

 • Produktionsanläggning Stadtallendorf 

  1995

  På produktionsanläggningen i Stadtallendorf byggdes anläggning 1 om för tillverkning av beslag i rostfritt stål.

 • Produktionsanläggning Crottendorf

  1996

  Expansionen fortsatte: Inte långt från HOPPE-fabriken i Crottendorf i Sachsen byggdes ytterligare en produktionsanläggning i Chomutov (Tjeckien) för tillverkning av mässingsbeslag.

 • ”HOPPE – Ta nya grepp.” på byggvaruhus och i gör-det-själv-butiker

  1996

  Sedan 1996 finns varumärket ”HOPPE – Ta nya grepp.” att köpa på byggvaruhus och i gör-det-själv-butiker.

 • HOPPE North America

  1997

  HOPPE North America startade produktion och montering av speciella beslagslösningar för den amerikanska marknaden.

 • Återförsäljare av beslag i England

  1997

  HOPPE (UK) köpte Charter Hardware, en av Englands ledande återförsäljare av beslag.

 • Flerårig reklamkampanj för slutanvändare

  1998

  Från 1998 har en flerårig reklamkampanj för slutanvändare stöttat marknadsföringen av det goda handtaget från HOPPE.

Konsolidering

2000 till idag

 • Expansion av global marknadsföring

  2002

  För att utöka den globala marknadsföringen grundades från och med 2002 flera internationella representationskontor – utöver de redan befintliga dotterbolagen i Frankrike, Spanien och Kina (Hong Kong).

 • Produktionsanläggning Stadtallendorf

  2005

  Den befintliga anläggning 1 i Stadtallendorf kompletterades med en produktionshall och anläggning 2 flyttades dit. De två (alltför) små anläggningarna ersattes därmed av en stor, framtidsorienterad anläggning.

 • Christoph Hoppe, Förbundspresident Horst Köhler och Wolf Hoppe

  2005

  Förbundsrepubliken Tysklands dåvarande president Horst Köhler besökte den 9 december 2005 HOPPE-fabriken i Crottendorf. I samtalen med företagsledningen och medarbetarna övertygades han av den värdebaserade och meningsorienterade företagsledningen och imponerades av den framtidsorienterade företags- och företagsimagen hos HOPPE.

 • HOPPE – Ta nya grepp.

  2012

  HOPPE-gruppen inriktar sig på nytt. Under de följande åren optimerades de interna processerna, motsvarande strukturer skapades och varumärkesarkitekturen vidareutvecklades.

  HOPPE-gruppens corporate design vidareutvecklades i takt med tiden genom en noggrann revidering i samband med företagets 60-årsjubileum.

 • Christoph Hoppe, Wolf Hoppe och Christian Hoppe

  2012

  Christian Hoppe, Wolf Hoppes son, anslöt sig officiellt till företaget som den första representanten för den tredje generationen.

 • Produktionsanläggning Crottendorf

  2013

  Vid fabriken i Crottendorf påbörjades omvandlingen till ett monterings- och logistikcenter för hela HOPPE-gruppen.

 • Undertecknande av en familjestadga

  2014

  Genom att underteckna en familjestadga fastställde hela företagsfamiljen bland annat bestämmelser som ska säkerställa HOPPEs fortlevnad som ett ägarstyrt familjeföretag i kommande generationer.

 • Smart Home

  2021

  För att göra rättvisa åt den ökande betydelsen av nätverksteknik i byggnader grundade HOPPE ett affärsområde Smart Home för utveckling, produktion och marknadsföring av ”smarta” e-dörrbeslag och e-fönsterhandtag.

 • ARRONE – The complete range.

  2021

  Ett nytt affärssegment för kompletterande varumärken används för den internationella expansionen av utbudet av produkter och tjänster med vårt varumärke ARRONE.

Att tänka i termer av generationer och hållbar företagsledning kommer att fortsätta att säkerställa familjeföretagets framgång i framtiden.

I vår företagsprofil finns mer information om HOPPE-gruppen.

Ladda ner företagsprofil
endCache 12/12/c0/5a/f8/86/page-content-575-12c05af8867cf5fcaf546bf736b4ae4c.cache