Startsida / Impressum /

Impressum

Ansvarig för driften och innehållet på denna webbsida är:

HOPPE Holding AG

Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Schweiz
[email protected]
www.hoppe.com

Tel.: +41 81 851 66 00 *
Fax: +41 81 851 66 66 *

* Obs!
Detta telefon-/faxnummer är avsett för alla allmänna frågor eller åsikter. För produktinformation och tekniska frågor står HOPPEs ansvarige kontaktperson i ditt land gärna till förfogande.

Ordföranden för styrelsen: Wolf Hoppe
Delägare med rätt att företräda styrelsen: Christoph Hoppe
Bolagsregister: Amtsgericht Chur
Registreringsnummer: CH-350.3.003.087-0

Momsregistreringsnummer: CHE-100.694.644

Rättslig vägledning

Läs igenom följande rättsliga vägledning uppmärksamt. I och med att du använder vår webbsida accepterar du dessa bestämmelser oförändrade och i sin helhet.

Webbsidans syfte

På webbsidans portal för marknadsaktörer erbjuder HOPPE registrerade användare extra information och service ex. säljfrämjande åtgärder, etc. Om du registrerar dig för portalen för marknadsaktörer förbinder du dig att ange alla uppgifter fullständigt och korrekt, hålla dem aktuella och behandla de åtkomstdata som du får konfidentiellt.

HOPPE Holding AB, CH-7537 Müstair – hädanefter kallat ”HOPPE” – har sammanställt informationen på denna webbsida i syfte att informera om HOPPE Holding AG, dotterbolagen (hädanefter gemensamt kallade ”HOPPE”) samt partners och de tjänster som erbjuds.

Ansvarsbegränsning

Publicerad information på webbsidan, produkter och tjänster kan innehålla osäkra uppgifter, beräknings- eller skrivfel. Alla erbjudanden är frivilliga och icke-bindande. HOPPE ansvarar oinskränkt för direkta och påvisbara skador som förorsakats av grov vårdslöshet eller lagstridigt syfte. För lätt vårdslöshet samt för indirekta skador eller följdskador utesluter HOPPE uttryckligen ansvar. Tvingande lagstadgade bestämmelser förblir förbehållna.

Webbsidan kan innehålla länkar eller referenser till andra webbsidor som inte drivs av HOPPE. HOPPE är inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor och ansvarar inte för materiella skador eller personskador som uppstår pga. innehållet på dessa webbsidor.

Information om upphovsrätt

Texter, bilder, videor, programvara, produkter, tjänster och annan information som finns eller presenteras på webbsidan, är upphovsrättsligt skyddade och får inte utan föregående skriftliga godkännande av HOPPE, resp. aktuell rättsinnehavare, ändras, kopieras, uppvisas, licensieras, publiceras, laddas upp, spridas eller återges på andra sätt. Undantaget är användarens rätt till egen privat användning under iakttagande av all upphovsrätt och annan skyddsrätt.

Övrigt

HOPPE förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa rättsliga anvisningar samt all information och erbjudanden som ställts till förfogande på webbsidan. Om ändringar görs gäller de fr.o.m. publikationsdatumet på webbsidan. Fortsatt användning av webbsidan efter sådan ändring gäller som användarens samtycke till denna ändring.

Dessa rättsliga anvisningar är underställda schweizisk lag, med undantag för lagvalsbestämmelserna och bestämmelserna i UN-Kaufrechts (CISG). Exklusiv domstolsbehörighet ur eller i samband med dessa rättsliga anvisningar är sätet för HOPPE Holding AG. HOPPE har rätt att lagföra användaren på sin hemort.

Impressum-texten gäller även för följande sociala medier:

YouTube: https://www.youtube.com/@hoppe-group

Riktlinjer för kommentarer

för profiler på ovanstående HOPPE sociala medier

Det gläder oss om du tycker att våra inlägg är intressanta och vill kommentera dem. Tänk på att du även vid en kommentar på internet har att göra med människor och inte med virtuella väsen. Ömsesidig respekt och en hövlig umgängeston är därför även här en grundförutsättning för en fungerande dialog.
Vi vill också påpeka att ansvaret för skyddet av dina personuppgifter är ditt eget och därför lämna aldrig personliga uppgifter som din adress eller ditt telefonnummer i dina kommentarer.
Kommentarer som är osakligt formulerade eller personliga angrepp resp. diskriminerande yttranden är därför oönskade och vi förbehåller oss rätten att ta bort sådana kommentarer utan förvarning. Även vid missbruk av våra sidor som reklamutrymme för HOPPE-främmande produkter eller tjänster förbehåller vi oss rätten att radera den aktuella kommentaren. Oacceptabelt innehåll behandlar vi så snart som möjligt – men observera att vi inte övervakar våra sidor dygnet runt.