DIN EN 1906 – Europeiska och tysk normer för beslag

EN 1906, som definierar kraven och provningsmetoderna för dörrhandtag och dörrknoppar, formuleras inom ramen för det europeiska standardiseringsarbetet. Den antogs på europeisk plan i oktober 2001, reviderades ett flertal gånger och är för närvarande giltig som DIN EN 1906, utgåva december 2012.
HOPPE – Ta nya grepp.
readCache 12/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache :: Cachedatei: 2023-10-04 09:53:42 -- 21.06.24 06:31:29 | Seite geändert: 2023-10-04 09:53:42 -- 04.10.23 11:53:42 | gültige Cachedatei gefunden

I DIN EN 1906 definieras endast egenskaperna. Mått på beslag beaktas inte. Dessutom införs ett klassificeringssystem som ska säkerställa produkternas jämförbarhet. Enligt DIN EN 1906 testade beslag ska de märkas med en 8-siffrig klassificeringsnyckel:

1Användningskategori
2Uthållighet
3Dörrmått
4Brand resistent
5Säkerhet
6Korrosionsbeständighet
7Inbrottssäkerhet
8Utförande
Användningskategori 2 (3, 4) DIN EN 1906

Mer om siffrornas betydelse i klassificeringsnyckeln får du veta här.

På klassificeringsnyckelns första plats delas beslagen in i 4 användningskategorier som rättar sig efter användningsfrekvens och förväntat användningsområde. Kraven och provkrafterna är indelade enligt de här kategorierna.

Användningskategorierna

(utdrag ur totalt 13 kontroller)

Möjliga klasser: 1

Vridmoment20 Nm
Dragpåkänning300 N
Fritt spel i viloläge< 10 mm
Fri vinkelrörelse< 10 mm
Klassens betydelseMedelmåttlig användningsfrekvens av personer som alltid handskas noggrant med beslag och där risken för felaktig användning är liten (t.ex. när det gäller innerdörrar i hyreshus).

Möjliga klasser: 2

Vridmoment30 Nm
Dragpåkänning500 N
Fritt spel i viloläge< 10 mm
Fri vinkelrörelse< 10 mm
Klassens betydelseMedelmåttlig användningsfrekvens av personer som alltid handskas noggrant med beslag, där det dock finns en viss risk för felaktig användning är liten (t.ex. när det gäller innerdörrar i kontorsbyggnader).

Möjliga klasser: 3

Vridmoment* 40 Nm
Dragpåkänning800 N
Fritt spel i viloläge< 6 mm
Fri vinkelrörelse< 5 mm
Klassens betydelseFrekvent användning av allmänheten eller andra personer som inte handskas noggrant med beslag och där det finns en stor risk för felaktig användning (t.ex. när det gäller dörrar i kontorsbyggnader som ofta besöks av allmänheten).
* HOPPE-beslag för offentlig miljö

Möjliga klasser: 4

Vridmoment* 60 Nm
Dragpåkänning1000 N
Fritt spel i viloläge< 6 mm
Fri vinkelrörelse< 5 mm
Klassens betydelseAnvänds på dörrar som t.ex. ofta skadas genom användning av våld (dörrar i fotbollsarenor, oljeborrplattformar, i kaserner, offentliga toaletter …).
* HOPPE-beslag för offentlig miljö

Kraven och provningsmetoderna är så utformade att de faktiska belastningarna i dagligt bruk simuleras genom att hållfasthetsprovning, korrosionsprovning och mätning av spel utförs före och efter utmattningsförsök av beslagen.

För att lås och beslag ska kunna vara utbytbara måste nationella måttstandarder följas. Därför är mått för beslag anpassade efter lås enligt DIN 18251 och profilcylindrar enligt DIN 18252, fortfarande standardiserade enligt DIN 18255.

Alla HOPPE-handtagsbeslag för offentlig miljö motsvarar kraven i DIN EN 1906, användningskategori 3 och 4, samt restnorm DIN 18255 (dörrtrycke, dörrskyltar och dörrosetter) och utmärker sig särskilt genom en lång användningstid inom offentlig miljö.

Provningsintyg för upphandlare

För upphandlare erbjuder vi externa eller interna provningsintyg för beslag till dörrhandtag enligt DIN EN 1906 som fungerar som lämplighetsintyg.

endCache 12/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache