Startsida / Kontakt & Service / Normen / DIN EN 13126-3, DIN 18267 och RAL-GZ 607/9 / DIN EN 13126-3 (Klassificeringsnyckel)

1:a siffran: Användningskategori
(enligt den första provningsparametern)

Klass 1

Spärrvridmomenten före och efter funktionssäkerhetstestetMellanlopp
M0 ≤ 1,4 Nm
Urkopplingsmoment
Ma ≤ 6,0 Nm
Differensvärde
Md ≥ 0,4 Nm
Fritt spel vinkelrätt och parallellt med fastsättningsytanΔ ≤ 6 mm
Vridhållfasthet
200 N / 85 mm / 30 s
Tillåten deformation Δ ≤ 5 mm
Sprintens draghållfasthetF ≥ 100 N
Draghållfasthet excentrisktF = 600 N

Klass 2

Spärrvridmomenten före och efter funktionssäkerhetstestetMellanlopp
M0 ≤ 0,8 Nm
Urkopplingsmoment
Ma ≤ 4,0 Nm
Differensvärde
Md ≥ 0,8 Nm
Fritt spel vinkelrätt och parallellt med fastsättningsytanΔ ≤ 4 mm
Vridhållfasthet
200 N / 85 mm / 30 s
Tillåten deformation Δ ≤ 2 mm
Sprintens draghållfasthetF ≥ 100 N
Draghållfasthet excentrisktF = 1 200 N

2:a siffran: Hållbar funktionssäkerhet

Klass 3/9010 000 vridcykler
Klass 4/9015 000 vridcykler
Klass 5/9025 000 vridcykler
Klass 3/18010 000 vrid-/lutningscykler
Klass 4/18015 000 vrid-/lutningscykler
Klass 5/18025 000 vrid-/lutningscykler

3:a siffran: Vikt

Inget krav enligt huvuddelen EN 13126-1

4:a siffran: Säkerhet vid användning

Inget krav enligt huvuddelen EN 13126-1

5:a siffran: Säkerhet vid användning

Klass 1 i enlighet med huvuddelen EN 13126-1

6:a siffran: Korrosionsbeständighet

Minst klass 2 i EN 1670, i enlighet med huvuddelen EN 13126-1

7:a siffran: Skyddsverkan
(i enlighet med tilläggsprovningsparameter)

Klass 0Ingen skyddsverkan
Klass 135 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Klass 2100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Klass 3200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Utvidgning 0Ingen låsmekanism
Utvidgning 1Regelmekanism
Utvidgning 2Låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
Utvidgning 3Låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter

Detta resulterar i följande kombinationsmöjligheter för den 7:e siffran

0/0Utan skyddsverkan / utan låsmekanism
1/135 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / regelmekanism
1/235 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
1/3 35 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter
2/1100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avlägsnande med våld / regelmekanism
2/2100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
2/3100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter
3/1200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avlägsnande med våld / regelmekanism
3/2200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
3/3200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter

8:a siffran: Användning

Tillämpad del av denna europeiska standard: Klass 3

Användning NUtan spärrfunktion
Användning CMed spärrfunktion
Utförande 1Fönsterhandtag
Utförande 2Spanjoletthandtag

Detta resulterar i följande kombinationsmöjligheter för den 8:e siffran

3/N1Del 3 / utan spärrfunktion / fönsterhandtag
3/N2Del 3 / utan spärrfunktion / spanjoletthandtag
3/C1Del 3 / med spärrfunktion / fönsterhandtag
3C/2Del 3 / med spärrfunktion / spanjoletthandtag

9:a siffran: siffran Provningsvärde

Inget krav

Exempel:

Användningskategori2
Hållbar funktionssäkerhet3/180
Vikt
Brandbeständighet0
Säkerhet vid användning1
Korrosionsbeständighet2
Skyddsverkan3/3
Användning3/C1
Provningsvärde

Explanation:

1:a siffranManöverhandtag i användningskategori 2
2:a siffranProvad med 10 000 vrid-/lutningscyklar
3:a siffranInga krav på fönstrets vikt (finns inte med)
4:a siffranInga krav på brandbeständigheten (finns inte med)
5:a siffranSäkerhet vid användning 1 (endast angiven så)
6:a siffranKorrosionsbeständighet klass 2 i DIN EN 1670
(motsvarar 48 h i neutral saltspraytest)
7:a siffranSkyddsverkan 200 Nm motstånd mot avvridning och avslitning
samt en låsmekanism med minst 100 olika låsvarianter
8:a siffranAnvändning som fönsterhandtag med spärrmekanism
9:a siffranInga krav på fönstrets provningsvärde (finns inte med)