Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE-integritetspolicy

Skyddet av personuppgifter är mycket viktigt för HOPPE. Personuppgifter är all data som möjliggör identifieringen av en person. Nedan informerar HOPPE om behandlingen av dessa personuppgifter samt berörda personers rättigheter.

 

Allmänna anmärkningar:

Ansvarigt organ:
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
[email protected]

 

Europeiska dataskyddsförordningen (EU-GDPR)

HOPPE behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU-dataskyddsförordning (GDPR). EU-dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och sörjer för en EU-omfattande standardisering av dataskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter är data med vilka en fysisk person kan identifieras, som exempelvis namn i kombination med födelsedatum, bostadsadress, kontaktuppgifter osv.

HOPPE har åtagit sig principerna i den europeiska dataskyddsförordningen som sammanfattas nedan:

Laglighet och öppenhet
Personuppgifter måste behandlas på ett lagligt sätt, i god tro och på ett begripligt sätt.

Öronmärkning
Personuppgifter måste samlas in för särskilda, entydigt och legitimt ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål

Dataminimering
Personuppgifter måste vara adekvata och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Korrekthet
Personuppgifter måste vara sakligt korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Felaktiga data måste omedelbart raderas eller korrigeras.

Lagerbegränsning
Personuppgifter måste inte lagras i en form som möjliggör identifiering berörd person under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. ”Så lite som möjligt och så mycket som behövs”.

Integritet och sekretess
Personuppgifter måste behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för datan.

 

Databehandling hos HOPPE

HOPPE behandlar personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter osv.) för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser (art. 6 punkt 1 b GDPR), som en del av Intresseavvägningen (art. 6 punkt 1 f GDPR), på grund av lagstadgade bestämmelser (art. 6 punkt 1 c GDPR) samt på grundval av ett samtycke (art. 6 punkt 1 a GDPR).

HOPPE erhåller personuppgifter från olika kanaler. Fokus ligger på data som erhålls inom ramen för affärsförbindelsen mellan partner/intressent och dess respektive kontaktpersoner, samt de som uppstår på grund av tillhandahållande av tjänster, t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer. Därtill kommer personuppgifter som besökarna lämnar ut på HOPPE-webbplatsen t.ex. via kontaktformuläret. Det bör även noteras att personuppgifter även samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. I alla fall vidtar HOPPE lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa personuppgifternas säkerhet och integritet.

När det gäller dataöverföring inom och utanför företaget får dessa organ tillgång till personuppgifter som de behöver för att uppfylla sina avtalsenliga och juridiska skyldigheter.

HOPPE sparar personuppgifter tills gällande lagstadgade begränsnings- och lagringsperioder löper ut.

På grund av HOPPE-gruppens företagsstruktur kan databehandlingen delvis ske utanför EU resp. EES, såvitt detta krävs för yrkesmässigt bruk.

 

Berörda personers rättigheter

Enligt bestämmelserna i EU-GDPR har berörda personer följande rättigheter:

  • information om behandlade personuppgifter (art. 15 GDPR)
  • korrigering eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter (art. 16 GDPR)
  • begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR)
  • legitim rätt till radering av berörda personuppgifter (art. 17 GDPR)
  • erhålla eller överföra data som rör dig och som du har tillhandahållit (art. 20 GDPR)
  • göra invändningar mot lagrade personuppgifter (art. 21 GDPR)
  • inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling – inbegripet profilering – (artikel 22 GDPR)
  • bli informerad vid personuppgiftsincident (art. 34 GDPR)
  • lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att HOPPE´s behandling av personuppgifterna som avser henne eller honom strider mot denna förordning (art. 77 GDPR)

För frågor eller hävdande om nämnda rättigheter, kontakta berörda personer via e-post på [email protected].

 

Datainsamling på HOPPE-webbplatsen

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA för att analysera beteendet hos våra besökare på webbplatsen. Google Analytics använder Cookies, textfiler som används för att samla in användningsinformation, inklusive användarens IP-adress. Information som har genererats av cookies överförs anonymt till en server för webbanalysstjänsten i USA och lagras där.
Behandlingen sker enligt art. 6 punkt 1 f GDPR baserat på vårt legitima intresse av att förbättra användarvänligheten och effektiviteten på vår webbplats. Genom att ställa in en opt-out-cookie i inställningarna på den webbläsare som används kan man förhindra att cookies ställs in och att data kan samlas in.
Mer information om sekretesspolicyn på Google: www.google.se/intl/se/policies/privacy/

Vi integrerar videoklipp från plattformen YouTube hos leverantören Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, på vår webbplats. När du öppnar en sida med YouTube-videoklipp upprättas en anslutning till leverantörens servrar. YouTube använder cookies som samlar in information om användarbeteende och som kan tilldela ett användarkonto till besöket på vår webbplats. Mer information om sekretesspolicyn på YouTube: YouTube: www.google.se/intl/se/policies/privacy/

Remarketing-funktionen ”Custom Audience”på Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, gör det möjligt att tillhandahålla webbplatsbesökarna, som har ett användarkonto på Facebook, med intresserelaterade annonser inom ramen för besöket på det sociala nätverket (s.k. ”Facebook-Ads”). ”Custom Audience”-funktionen kan alltid inaktiveras i de personliga inställningarna på Facebook-kontot. Mer information om sekretesspolicyn på Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

För vårt Newsletter-distribution behöver vi mottagarens samtycke (jmf. art. 6 punkt 1 GDPR). Intresserade kan prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår webbplats och när som helst avsluta prenumerationen via avbeställningslänken i nyhetsbrevet. E-postadressen som anges som en del av nyhetsbrevregistreringen kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet och kommer att raderas omedelbart efter att prenumerationen har avbrutits.

Det finns möjlighet att ta kontakt med HOPPE via ett Kontaktformulär. Uppgifterna som samlas in i kontaktformuläret krävs för att säkerställa att begäran kan vidarebefordras till rätt kontaktperson hos HOPPE. Användningen av personuppgifterna baseras på samtycke (samtyckesalternativ i kontaktformuläret i enlighet art. 6, punkt 1 a GDPR) och uteslutande för att behandla begäran.

Via vår Kundportal får registrerade HOPPE-kunder tillgång till aktuella beställningar, produktinformation, mediafiler i utskriftskvalitet, försäljningsregister etc. Kundens uttryckliga medgivande krävs för registrering i kundportalen (art. 6, punkt 1, en GDPR). Behandlingen av kunddata som lagras i portalen sker på grundval av åtgärder före avtalets ingående eller för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser (art. 6 punkt 1 b GDPR).

Vår webbplats innehåller Länkar till andra webbplatser; vi rekommenderar att du tar notis om relevant information om dataskyddet på respektive webbplats. HOPPE övertar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser.

 

Ändringar i våra dataskyddsbestämmelser

HOPPE kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov för att reagera på förändrade juridiska, lagstiftande eller operativa krav. I händelse av att webbplatsens besökare inte accepterar uppdateringarna till denna integritetspolicyn ombeds de att sluta använda denna webbplats.