Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

SecuForte®

SecuForte® – Enkel. Annars. Säker.

SecuForte® – Enkel. Annars. Säker.

Innovation av HOPPE

Med SecuForte® erbjuder HOPPE en helt ny standard för inbrottshämmande lösning. I stängt tillstånd och lutningsställning är fönsterhandtaget automatiskt spärrat. Det sker när handtaget och fyrkantsprint inte är ihopkopplade – ett eget skyddskoncept som förhindrar obehörigt öppnande av fönstret från utsidan.

SecuForte® är både patent- och varumärkesskyddat.

 

Enkel. Annars. Säker.

Fönsterhandtag med SecuForte® ger en inbrottstjuv i princip inga möjligheter till manipulation: Så länge som handtaget inte är ihopkopplat med fyrkantsprinten är det näst intill omöjligt att öppna utifrån. På så sätt förhindrar SecuForte® både att beslagen förskjuts från utsidan, samt mot inbrottsmetoder där man skär i glaset eller borrar i ramen för att försöka vrida fönsterhandtaget från utsidan.

 

Fördelarna

  • Skyddar mot inbrott genom att skära i glaset, borra i ramen eller förskjuta beslagen från utsidan
  • automatisk spärrfunktion i stängt läge (0°) och i lutningsställning (180°)
  • RAL-certifiering
  • tillgänglig med fyrkantsprint i justerbar längd VarioFit®
  • samt som låsbar version

Serier Hamburg

Serier Toulon

SecuForte® – Serier Hamburg
SecuForte® – Serier Toulon

Ny skyddsprincip = ny manövrering av fönsterhandtaget

Ny skyddsprincip = ny manövrering av fönsterhandtaget

SecuForte®-handtag används inte som vanliga handtag, men är ganska enkla: För att öppna fönstret trycks handtaget först i riktning mot rosetten . Då lossar handtagsspärren och handtaget går att vrida som vanligt .

Genom att stänga eller luta fönstret spärras handtaget igen och går endast att användas genom att trycka igen.

 


Säkerhetsprincipen ”Tryck först – vrid sedan” är vanlig sedan länge – den används exempelvis på flaskor med farligt innehåll som en säkerhetslåsning (medicin, frätande medel etc.) för att se till att t.ex. barn inte kan öppna flaskan på egen hand och kan utsätta sig för fara.


 

Mer säkerhet hos fönster – så fungerar SecuForte<sup>®</sup>

Mer säkerhet hos fönster – så fungerar SecuForte®

Fönsterhandtag med SecuForte® är automatiskt spärrade i stängt läge och i lutningsställning, d.v.s. handtag och fyrkantsprinten är inte ihopkopplade med varandra. En inbrottstjuv som vrider handtaget utifrån genom att t.ex. skära sönder glaset eller borra i ramen, kan möjligtvis vrida av handtaget från rosetten med massiv kraft, men fyrkantsstiftet rör sig inte trots detta.

 

Resultat: Fönstret går inte att öppna och inbrottsförsöket hindras.

 

Handtag spärrat

Fönsterhandtag SecuForte® Handtag spärrat

Automatisk handtagsspärr:

I läge 0° och 180° spänns en fjäder  inuti handtaget och frånskiljer ett kopplingselement  från dess motsvarighet på fyrkantsstiftet. Handtagsfunktionen, d.v.s. anslutningen mellan handtaget och fyrkantsprinten, är satt ur spel. Samtidigt kuggar kopplingselementet  ihop med en del av rosettens underkonstruktion samt en stålblecksförstärkning  och spärrar handtaget.

 

Handtag inte spärrat

Fönsterhandtag SecuForte® Handtag inte spärrat

Tryck först – vrid sedan:

Om handtaget trycks i riktning mot rosetten komprimeras fjädern  och kopplingslementet  upprättar en anslutning mellan handtaget och fyrkantsprinten igen (och därmed handtagsfunktionen). Samtidigt hävs handtagsspärren och handtaget går att vrida som vanligt igen. I öppningsläget (90°) förblir handtaget upplåst och måste inte tryckas ner för att vridas igen.

 

Europeiskt patent EP 3 615 749 
SecuForte®

SecuForte®
VarioFit®
RAL-GZ 607/9
 

 

Fönsterhandtag med SecuForte® mottog en av ”Bästa innovation” utmärkelserna på mässan EQUIPBAIE 2018, Paris.