Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE-innovationer fönsterhandtag

Mer skydd och komfort – innovationer från HOPPE

Mer skydd och komfort – innovationer från HOPPE

Våra beslag kan mycket mer än att bara öppna och stänga dörrar och fönster. HOPPE utvecklar egna lösningar för mer skydd och komfort för våra handtag och produkter. Bekanta dig med våra många innovationer på de följande sidorna. På det sättet hittar du säkert de rätta beslagen för dina behov.

HOPPE-innovationer i en sammanfattning:

Fönster / Fönsterdörrar

SecuForte®

Med SecuForte® erbjuder HOPPE en helt ny standard för inbrottshämmande lösning. I stängt tillstånd och lutningsställning är fönsterhandtaget automatiskt spärrat. Det sker när handtaget och fyrkantsprint inte är ihopkopplade – ett eget skyddskoncept som förhindrar obehörigt öppnande av fönstret från utsidan.

Secu100® och Secu200®

Låsbara fönsterhandtag med Secu100®- eller Secu200®-teknik ger ett högt mekaniskt skydd mot inbrott. Secu100® -teknik ger ett högt mekaniskt skydd mot inbrott. Secu100® försvårar att ett låst fönsterhandtag vrids eller slits av med våld med en kraft på upp till 100 Nm, handtag med Secu200® håller till och med emot krafter på 200 Nm.

Secu100® + Secustik®

Secu100® + Secustik®-handtag kombinerar tekniken från Secu100® med Secustik®-tekniken: därigenom uppstår både en hög mekanisk säkerhet i låst tillstånd och en permanent grundsäkerhet när fönsterhandtaget inte är låst.

SecuDuplex®

Fönsterhandtaget SecuDuplex® förenar tekniken i ett fönsterhandtag med tryckknapp och ett låsbart fönsterhandtag.

SecuTBT®

HOPPEs SecuTBT®-funktion är en vidareutveckling av TBT-tekniken (Tilt Before Turn = först luta, därefter vrida). Den erbjuder ännu mer säkerhet och komfort för fönstret.

Secustik®

Secustik®-handtagen innehåller en spärrmekanism som integrerad grundsäkerhet. Denna försvårar att obehöriga förskjuter fönster­beslagen utifrån.

VarioFit®

Handtaget med VarioFit® anpassar fyrkantspinnens längd efter fönsterprofilens tjocklek.

KISI2 –
Barnsäkringselement

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iaktta och imitera. Därigenom tar de viktiga steg i utvecklingen – men kan också utsätta sig för fara. För att skydda barn måste man i viss mån motsätta sig en alltför stor upptäckarlust, det gäller särskilt vid fönster!