Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Material

Vi erbjuder ett brett urval av formsköna beslag för dina dörrar och fönster. Våra produkter tillverkas av aluminium, rostfritt stål, plast eller mässing. På denna sida kan du läsa mer om de olika materialen.

 

Aluminium
Aluminium HOPPE produkter av aluminium tillverkas av korrosionsbeständiga metallegeringar.
Titta närmare Dölj

Aluminium

Ytbehandlingen på våra beprövade aluminium produkter sker i en anodiseringsprocess eller genom pulverbeläggning. Vid anodiseringsprocessen bildas, med hjälp av en artificiellt styrd oxideringsprocess under användning av ström och svavelsyra (förening av materialet med syre) ett skyddande ytskikt (oxidskikt). Den skyddar produkten mot yttre påverkan som handsvett, luftfuktighet och lättare mekanisk påverkan. En skada på ytan t.ex. genom ringar eller nycklar framkallar ingen korrosion.
Vid pulverbeläggningen beläggs aluminiumytan med lackpulver med hjälp av en elektrostatisk metod. Därefter sker inbränningen vid en temperatur på 150-200 °C varvid lackpartiklarna i en tvärbindningsreaktion smälter till homogen lackyta.

 

Skötsel

Någon särskild skötsel krävs inte för aluminium eftersom oxidskiktet som skapas vid ytbehandlingen skyddar aluminiumet. Smuts kan torkas bort med en mjuk trasa och vatten.

 

Hälsa

Någon hälsorisk på grund av beslag av aluminium är inte känd.

Fortsätt läsa
  • Dörrhandtagsbeslag med rosetter i aluminium Dörrhandtagsbeslag med rosetter i aluminium
Rostfritt stål
Rostfritt stål HOPPE produkter av rostfritt stål tillverkas av krom-nickel-stål (materialnr 1.4301).
Titta närmare Dölj

Rostfritt stål

HOPPE produkter av rostfritt stål tillverkas av krom-nickel-stål (materialnr 1.4301). Genom egenskaper som hållbarhet, miljö- och hälsokompatibilitet, korrosions- och syrabeständighet samt nötningshärdighet har detta material meriterat sig, inte bara inom byggindustrin utan även inom medicin- och hushållsområdet samt inom livsmedelsindustrin.

 

Rostfri

Rostfritt stål benämns rostfritt eftersom legeringsbeståndsdelarna krom och nickel bildar ett osynligt passivskikt.
Skulle det trots allt uppstå rost på beslag av rostfritt stål handlar det om så kallad flygrost dvs. rost som hamnat på beslaget genom miljöpåverkan.

 

Skötsel

Flygrost samt fett- och oljehaltig smuts går att ta bort med hushållsrengöringsmedel som lämpar sig för rostfritt stål.

 

Resista®

Även beslag av rostfritt stål kan vara försedda med vår ytskyddsgaranti Resista®.

Fortsätt läsa
  • Dörrhandtagsbeslag med rosetter i rostfritt stål Dörrhandtagsbeslag med rosetter i rostfritt stål
Plast
Plast HOPPE produkter i plast tillverkas av polyamid (PA) som har goda hållfasthetsegenskaper med hög slaghållfasthet och bra slitmotstånd.
Titta närmare Dölj

Plast

HOPPE produkter i plast tillverkas av polyamid (PA) som har goda hållfasthetsegenskaper med hög slaghållfasthet och bra slitmotstånd. Tack vare extra antistatiska egenskaper och god väderleks- och kemikaliebeständighet är denna plast särskilt bra som konstruktionsmaterial för många tekniska tillämpningsfall, så även beslag. Om nödvändigt är HOPPE-polyamid produkter dessutom UV-stabiliserade.

 

Skötsel

Smuts kan tas bort med vatten och/eller vanliga rengöringsmedel.

Fortsätt läsa
  • Dörrhandtagsbeslag med rosetter i plast Dörrhandtagsbeslag med rosetter i plast
Mässing
Mässing HOPPE produkter av mässing tillverkas av bästa mässingslegeringar.
Titta närmare Dölj

Mässing

HOPPE produkter av mässing tillverkas av de bästa mässingslegeringar. Ytan skyddas av en transparent brännlack med mycket god vidhäftningsförmåga eller av förkromning. Ytan har också en hög beständighet mot lösningsmedel och kemikalier. Om brännlackens skyddsskikt skadas genom mekanisk inverkan (t.ex. en nyckel), leder detta till korrosion (ytan blir brun).

 

Skötsel

Mässingsbeslag behöver ingen särskild skötsel. Smuts kan torkas bort med en mjuk trasa och vatten. Undvik att använda starka rengöringsmedel.

 

Resista®

Även mässingsbeslag kan vara försedda med vår ytskyddsgaranti Resista®.

Fortsätt läsa
  • Dörrhandtagsbeslag med rosetter i mässing Dörrhandtagsbeslag med rosetter i mässing