Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Efterlevnad – rapporteringsenhet

Efterlevnaden av lagar och interna riktlinjer är en självklarhet hos HOPPE och förväntas av alla chefer, medarbetare och samarbetspartners. Om du har konkreta belägg för eventuella lag- eller regelbrott inom HOPPE-gruppen uppmanar vi dig att omedelbart rapportera sådana efterlevnadsöverträdelser.

Exempel på detta är:

  • brott mot nationell och utländsk lagstiftning (t.ex. säkerhets- eller miljöföreskrifter, dataskyddslagar)
  • brott mot företagets policy (t.ex. rutinbeskrivningar, IT-säkerhetsriktlinjer)
  • intressekonflikter: medarbetare agerar i eget intresse och inte i företagets intresse
  • missbruk av uppgifter
  • korruption
  • förskingring, stöld, bedrägeri
  • diskriminering, sexuella trakasserier eller andra typer av olämpligt beteende gentemot anställda och affärspartners
  • tvivelaktiga affärsmetoder.

Alla efterlevnadsrapporter behandlas fullständigt konfidentiellt – detta gäller all information som tillhandahålls, inklusive visselblåsarens identitet. Rapporteringen kan ske anonymt om så önskas. Vi ser till att visselblåsaren inte drabbas av några nackdelar till följd av sin rapportering – även om den i efterhand visar sig vara felaktig eller inte går att styrka. Samtidigt tolererar vi inte missbruk av vårt rapporteringssystem och ber dig alltid lämna in rapporter efter bästa förmåga.

Kontakta vår externa efterlevnadsenhet via e-post eller vanlig post till

E-post: [email protected]

Dr. Lars Weihe, LL.M.
LUCID Weihe Preeg Schmoll Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Ledererstrasse 19
80331 Munich
Tyskland