Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

TBT / SecuTBT®

Afsluitbare raamgrepen met TBT-functie

Afsluitbare raamgrepen met TBT-functie

Afsluitbare TBT-raamgrepen (Tilt Before Turn = kiepen voor draaien) worden steeds vaker in openbare gebouwen en instellingen als scholen, crèches, ziekenhuizen en bejaardentehuizen toegepast om te voorkomen dat ramen of deuren zonder toestemming van binnenuit kunnen worden geopend.

Daarbij maakt de TBT-techniek het mogelijk de handgreep in de kiepstand (90°-stand) met een sleutel te vergrendelen. Om de handgreep verder te kunnen draaien naar de openstand (180°-stand), moet deze eerst weer worden ontgrendeld.

Onze TBT-raamgrepen zijn leverbaar in de uitvoeringen TBT1 en SecuTBT®.

Onze TBT-raamgrepen zijn leverbaar in de uitvoeringen TBT1 en SecuTBT®
Let op: de TBT-functie is alleen gewaarborgd bij toepassing van een daarvoor bestemd draai-/kiepbeslag. Elke TBT-raamgreep wordt geleverd met een sticker waarop de TBT-functie wordt uitgelegd.

 

Zo werkt TBT1

De TBT1-modellen beschikken over een vrijloop tussen de openstand en de kiepstand.
Dit maakt het mogelijk om te ventileren, zonder dat de slotcilinder ontgrendeld hoeft te worden. Bij de aanslag van de 90°-kiepstand bevindt zich een vergrendelmechanisme. Er kan daardoor alleen naar de 180°-stand worden doorgedraaid nadat de slotcilinder is ontgrendeld.

 

Zo werkt SecuTBT®

Onze SecuTBT®-functie is een ontwikkeling die voortbouwt op de gebruikelijke TBT-techniek. De functie zorgt voor nog meer veiligheid en comfort bij het raam.

In de sluitstand (0°-stand) kan de HOPPE raamgreep met SecuTBT®-functie door middel van een sleutel vergrendeld worden. De raamgreep heeft zo een extra veiligheidsfunctie, die ook inbraak tegengaat. De greep kan alleen na ontgrendeling (draaien van de sleutel) in de kiepstand (90°-stand) worden gezet.

Zodra de raamgreep in de kiepstand wordt gezet, wordt hij, anders dan bij de gebruikelijke TBT-techniek, automatisch in deze 90°-stand vergrendeld zonder dat u de sleutel hoeft te gebruiken. Het is eveneens mogelijk om de raamgreep terug te draaien naar de sluitstand zonder deze eerst te ontgrendelen.

U kunt de raamgreep uitsluitend met twee handen van de kiep- in de openstand (180°-stand) zetten: alleen als de sleutel en de handgreep gelijktijdig worden gedraaid, wordt de vergrendeling opgeheven en kan de raamgreep in de openstand worden gedraaid. Hierdoor is de raamgreep beschermd tegen het onbevoegd of onbedoeld draaien naar de openstand.

Als de HOPPE SecuTBT®-raamgreep in de openstand staat en weer terug moet naar de kiepstand, dan is dat mogelijk zonder te ontgrendelen. In de kiepstand treedt de automatische sluittechniek weer in werking, zodat de greep zonder gebruik van de sleutel veilig wordt vergrendeld. Van hieruit kan de raamgreep wel verder naar de sluitstand worden gedraaid, maar niet meer terug naar de openstand. Dat lukt alleen door de greep met bovengenoemde ’tweehandentechniek’ te ontgrendelen.

Kortom: meer veiligheid waar nodig en een vereenvoudigde en comfortabele bediening waar mogelijk – dat zijn voordelen die ook bij de toepassing in openbare gebouwen een belangrijke rol spelen.