Startpagina / Privacyverklaring /

Algemene informatie gegevensbescherming HOPPE

1. Onderwerp en reikwijdte

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Met deze informatie over gegevensbescherming willen wij u informeren over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

Deze privacy-informatie is van toepassing wanneer u onze website bezoekt en op verschillende andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld ook wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer wij met u samenwerken als klant of als leverancier, of wanneer u solliciteert om met ons te werken als werknemer of andere derde.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze informatie over gegevensbescherming.

2. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

2.1 De verantwoordelijke voor de verwerking is:

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Zwitserland
[email protected]

2.2 Functionaris voor gegevensbescherming voor de HOPPE-Groep:

Christian Schmoll, advocaat, specialist IT-recht, CIPP/E, CIPM, FIP, DPO (TÜV)
LUCID Compliance GmbH
Ledererstrasse 19
80331 München
Duitsland
E-mail: [email protected]

3. Bezoek onze website

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die u oproept. Om de pagina's in uw browser te kunnen weergeven, moet het IP-adres van het eindapparaat dat u gebruikt, worden verwerkt. Daarnaast is er nog meer informatie over de browser van uw eindapparaat.

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke gegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, is voor ons van groot belang. De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de websites te corrigeren.

Voor deze doeleinden worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • IP-adres van de aanroepende computer
  • Besturingssysteem van de aanroepende computer
  • Browserversie van de aanroepende computer
  • Naam van het opgehaalde bestand
  • Datum en tijd van het ophalen
  • Volume verzonden gegevens
  • Verwijzende URL

Deze gegevens worden regelmatig automatisch verwijderd na een paar dagen.

Onze websites worden gehost door een verwerker op basis van een in opdracht gegeven verwerkersovereenkomst conform art. 28 DSGVO.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is de exploitatie van deze website en de implementatie van de beschermingsdoelen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens.

4. Content delivery network

We gebruiken het Content Delivery Network (CDN) van de serviceprovider Cloudflare Germany GmbH in Duitsland (hierna “Cloudflare”) om de veiligheid en de leveringssnelheid van de website en het platform te verhogen. Een CDN is een netwerk van wereldwijd verspreide servers dat in staat is geoptimaliseerde content aan gebruikers te leveren. Voor dit doel kunnen persoonlijke gegevens door Cloudflare worden verwerkt in serverlogbestanden.

Cloudflare treedt voor ons op als verwerker op basis van een in opdracht gegeven verwerkersovereenkomst conform art. 28 DSGVO.

Aangezien een CDN een netwerk van wereldwijd verspreide servers is, kan het gebruik van een CDN leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land zonder een passend niveau van gegevensbescherming. In dit geval zorgen wij ervoor dat er passende garanties worden geboden voor de overdracht in overeenstemming met art. 46 DSGVO. Op verzoek zullen wij u te allen tijde een bewijs van de passende garanties (standaard contractbepalingen van de EU) verstrekken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is het verhogen van de veiligheid en leveringssnelheid van de website en het platform.

5. Contact

Als u contact met ons opneemt om informatie of documenten aan te vragen, wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen om het verzoek te verwerken.

We hebben de informatie die wordt gevraagd in een contactformulier op de website nodig om uw vraag te verwerken, u correct te woord te staan en u een antwoord te sturen.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is de communicatie met onze geïnteresseerden, bezoekers en klanten, evenals ons belang bij de marketing van onze producten.

Als het contact of de communicatie gericht is op het sluiten van een contract of plaatsvindt in het kader van een bestaande contractuele relatie, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. Vragen en bestellingen worden in ons CRM-systeem opgeslagen zo lang als nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken of zo lang als de wettelijke bewaartermijnen vereisen.

6. Klant- en leveranciersgegevens

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten, klanten, dienstverleners en leveranciers in het kader van onze contractuele dienstverlening. Daarbij kunnen we inventarisgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. foto's, video's), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens en gegevens die in de loop van de dienstverlening worden verzameld en/of voor de dienstverlening worden verwerkt, verwerken. Deze gegevens worden regelmatig opgeslagen in ons CRM-systeem (zie ook hierboven onder “Contact opnemen”). De rechtsgrondslag voor deze opslag en verwerking is de uitvoering van het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

7. Klantportaal

Wanneer u zich registreert om ons klantenportaal te gebruiken, verwerken wij de persoonsgegevens die nodig zijn om uw klantenaccount op te zetten en te beheren. Dit zijn momenteel de volgende gegevens (waar gespecificeerd): Naam van de contactpersoon inclusief gebied/functie, klantnummer, telefoon- en faxnummer evenals het e-mailadres,

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 (1) lit. b DSGVO als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. Als niet u maar uw werkgever een contractuele relatie met ons onderhoudt, is de rechtsgrondslag het gerechtvaardigd belang, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het verlenen van onze service/het nakomen van onze contractuele verplichting aan onze klant. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor het gebruik van het klantenportaal zo lang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken of zo lang als de wettelijke bewaartermijnen vereisen.

8. Nieuwsbrief

8.1 Inschrijving voor de nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich registreren om een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Tijdens de registratie worden de gegevens van het invoermasker, het IP-adres van de aanroepende computer en de datum en tijd van registratie naar ons verzonden. Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens de registratie en wordt verwezen naar deze informatie over gegevensbescherming.

Om te controleren of een registratie voor het versturen van een nieuwsbrief is gedaan door de daadwerkelijke eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de zogenaamde “double opt-in” procedure. In dit proces wordt na registratie van een e-mailadres een bevestigingsmail naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd. De registratie voor de nieuwsbrief is pas voltooid wanneer een bevestigingslink in de bevestigingsmail wordt geactiveerd. Het IP-adres van de aanroepende computer en de datum en tijd van activering van de bevestigingslink worden ook aan ons doorgegeven.

De registratie voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden beëindigd door gebruik te maken van de afmeldlink in elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

8.2 Analyse nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrieven kan een statistische evaluatie van gebruiksgegevens worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen we zowel de openingen van de e-mail als de interne kliks registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het succes van onze nieuwsbriefcampagnes te meten en te optimaliseren door de inhoud van de nieuwsbrief relevanter te maken voor onze doelgroep.

De rechtsgrondslag voor deze analyse is uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

8.3 Nieuwsbrief service provider

We gebruiken een externe dienstverlener als verwerker voor het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief op basis van een overeenkomst over orderverwerking volgens art. 28 DSGVO. Momenteel is dit de serviceprovider Inxmail.

Hierbij kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EU. Als dit het geval is, bestaan er passende garanties voor de gegevensoverdracht in overeenstemming met art. 46 DSGVO. Wij zullen u op elk gewenst moment op verzoek graag een bewijs van passende garanties (modelcontractbepalingen of modelclausules inzake gegevensbescherming) verstrekken. Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

9. Cookies en tools/functionaliteiten van derden

Op onze website worden cookies gebruikt en tools en functionaliteiten van derden geïntegreerd.

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar uw browser worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn. In cookies wordt informatie opgeslagen die in elk geval ontstaat in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Cookies bevatten een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis nemen van uw identiteit.

We gebruiken ook tools en functionaliteiten van derden, bijvoorbeeld om de functionele omvang van de website uit te breiden, het gebruik van de website te analyseren en de inhoud dienovereenkomstig te optimaliseren.

Wanneer tools en functionaliteiten van externe leveranciers worden geïntegreerd, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de leveranciers van de geïntegreerde tools en functionaliteiten om de tools en functionaliteiten te kunnen leveren.

Cookies en tools en functionaliteiten van derden worden hierna eenvoudigheidshalve uniform “cookies” genoemd.

9.1 Essentiële en niet-essentiële cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden cookies geplaatst die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Deze essentiële cookies kunnen bijvoorbeeld cookies zijn die nodig zijn voor de weergave van de website met een contentmanagementsysteem, die worden gebruikt om taalinstellingen te herkennen of die worden gebruikt om te documenteren of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van andere (niet-essentiële) cookies of dat u deze hebt geweigerd.

De technisch noodzakelijke cookies, inclusief hun doel en de opslagperiode of verwijderingsperiode, worden hieronder aan u uitgelegd en in detail in onze cookiebanner, die wordt weergegeven wanneer u de website bezoekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van essentiële cookies is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Onze doorslaggevende legitieme belangen zijn de exploitatie en levering van onze website.

We gebruiken ook niet-essentiële cookies, bijvoorbeeld om aanvullende informatie te verzamelen over de interesses van bezoekers van onze website of over hun gebruiksgedrag, om onze website te analyseren en te optimaliseren en op basis daarvan in het algemeen onze klantinteracties.

Niet-essentiële cookies, inclusief hun doel en opslag- of verwijderingsperiode, worden ook aan u uitgelegd in onze cookiebanner, die wordt weergegeven wanneer u de website bezoekt.

Niet-essentiële cookies worden alleen geplaatst als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-essentiële cookies. U kunt ook verschillende categorieën niet-essentiële cookies selecteren die u wilt toestaan in de cookiebanner.

9.2 Instemmingsbeheer

Op onze website gebruiken we de tool voor het beheer van cookietoestemmingen van Borlabs om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De aanbieder is Borlabs GmbH, Hamburger Str. 11, 22083 Hamburg, Duitsland (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de Borlabs-provider. U kunt de Borlabs-instellingen hier wijzigen:

Cookie-instellingen

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u Borlabs verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking door Borlabs vindt u onder: What data does Borlabs store cookie?

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in eerste instantie art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, het aanbieden van onze website en het waarborgen van de mogelijkheid om toestemming te verkrijgen voor niet-essentiële cookies. Als u toestemming geeft, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor toestemming art. 7. lid 1 iVm. 6 lid 1 lit. c) DSGVO.

10. Webanalyse door Google Analytics

We gebruiken de analysedienst Google Analytics met IP-anonimisering voor gebruiksanalyses. Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Limited in Ierland (hierna “Google” genoemd).

We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van het Platform via JavaScript tags. Google Analytics maakt ook regelmatig gebruik van cookies om informatie te verzamelen over de interacties van een gebruiker met het Platform.

In het kader van het gebruik van Google Analytics worden uw IP-adres en informatie over het gebruik van het platform, het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de vorige bezochte pagina en het tijdstip van het serververzoek doorgegeven aan de servers van Google en daar verwerkt.

In het kader van IP-anonimisering wordt het verzamelde IP-adres van gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij technische storingen in Europa, wordt het ongekorte IP-adres naar Google in de VS verzonden en daar ingekort. De doorgestuurde IP-adressen worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google treedt voor ons op als verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst conform art. 28 DSGVO.

Zoals uitgelegd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land zonder een passend niveau van gegevensbescherming. In dit geval zorgen we ervoor dat er passende garanties worden geboden voor de overdracht in overeenstemming met artikel 46 van de GDPR. We zullen je op elk gewenst moment op verzoek graag voorzien van een bewijs van de passende garanties (standaard contractuele clausules).

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren of de instelling “Do Not Track” van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die worden gegenereerd door de Google-cookie en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

11. YouTube

YouTube-video's zijn opgenomen op onze website. Deze worden geleverd door Google Ireland Ltd. in Ierland (“YouTube”) via een plugin.

We gebruiken de “uitgebreide privacy-instellingen” voor ingesloten YouTube-video's, d.w.z. YouTube plaatst geen cookies.

Wanneer je echter een website met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er onvermijdelijk een verbinding met YouTube tot stand gebracht en wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube.

Bij het gebruik van YouTube worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de EU. Wij zorgen voor passende garanties voor de overdracht in overeenstemming met art. 46 DSGVO. Een bewijs van de passende garanties (contractuele standaardclausules of standaardclausules inzake gegevensbescherming) kunnen wij je op verzoek te allen tijde doen toekomen. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube naar het Privacy- en beveiligingscentrum van YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=de&ref_topic=6151248

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking bij het gebruik van YouTube is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is de integratie van video's en de bijbehorende optimalisatie van de interactiviteit van onze website en onze klantinteracties.

12. Knoppen voor sociale media

Sociale-mediaknoppen van verschillende sociale-medianetwerken (bijv. Xing, LinkedIn, Facebook) zijn geïntegreerd op onze website.

Als u op een van deze social media-knoppen klikt, wordt u doorgestuurd naar onze pagina's op het betreffende social medianetwerk. In dit geval ontvangt de aanbieder van het betreffende sociale medianetwerk de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen profiel hebt bij het betreffende sociale medianetwerk of daar niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks doorgegeven aan een server van de betreffende aanbieder. Als u op een social media-button klikt en bent aangemeld bij het betreffende social media-netwerk of vervolgens inlogt op de pagina van het betreffende social media-netwerk, kan de doorgestuurde informatie worden toegewezen aan uw account bij het social media-netwerk.

Voor informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieders van de respectieve sociale medianetwerken, de identificatie van de aanbieder, een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsopties voor gegevensbescherming, verwijzen wij u naar de respectieve informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van de sociale medianetwerken. De rechtsgrondslag voor de integratie en het gebruik van de knoppen voor sociale media is ons legitieme belang op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is de marketing van onze aanbiedingen en onze website.

13. Pagina's van sociale media (“fanpagina's”)

We onderhouden een openbaar toegankelijk profiel op verschillende sociale medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Xing, Twitter en kununu.

Als u onze sociale mediapagina's bezoekt en bent aangemeld bij het betreffende sociale medianetwerk, kan de aanbieder van het betreffende sociale medianetwerk uw gebruiksgedrag analyseren en de verzamelde informatie toewijzen aan uw account bij het sociale medianetwerk en deze daar verrijken. Zelfs als u niet bent ingelogd of als u geen account hebt bij het betreffende sociale medianetwerk, kunnen er persoonlijke gegevens worden verzameld door de aanbieder van het betreffende sociale medianetwerk, bijvoorbeeld uw IP-adres of gegevens die zijn verzameld via een cookie.

De beheerders van de sociale medianetwerken kunnen deze gegevens gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van uw gebruikersprofiel kunt u vervolgens op interesses gebaseerde advertenties te zien krijgen, zowel op de websites van het sociale medianetwerk als op andere websites.

Als u een van onze social media pagina's bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het social media netwerk verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens die daar plaatsvinden. Voor informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens die daar plaatsvinden, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van het betreffende sociale medianetwerk. We hebben hier geen verdere informatie over.

U kunt uw rechten als betrokkene volgens hoofdstuk III van de GDPR (recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, etc.) zowel tegenover ons als tegenover de aanbieder van het betreffende social media-netwerk doen gelden. In dit verband willen we erop wijzen dat we alleen invloed kunnen uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoering van de rechten van de betrokkene in het kader van onze social media-pagina's binnen het kader van de mogelijkheden die ons door de betreffende aanbieder ter beschikking worden gesteld.

De rechtsgrondslag voor ons gebruik van sociale mediapagina's is ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons doorslaggevende legitieme belang is de aanwezigheid en marketing van onze producten en diensten op het internet.

14. Toepassingen

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die door een sollicitant aan ons worden verstrekt om de sollicitatieprocedure uit te voeren. De gegevens die als verplichte velden worden gevraagd, zijn vereist voor de sollicitatieprocedure. Alle andere informatie is vrijwillig. Gegevens van sollicitanten worden alleen toegankelijk gemaakt voor personen in ons bedrijf die de beslissing tot indienstneming voorbereiden of daarbij betrokken zijn. Dit kunnen ook medewerkers van gelieerde bedrijven zijn.

Als we een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Als er een arbeidsrelatie tot stand komt, bewaren we de gegevens van de sollicitant zo lang als nodig is voor de arbeidsrelatie en voor zover wettelijke voorschriften een verplichting tot bewaren rechtvaardigen.

Als er geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een sollicitant, slaan we de sollicitatiegegevens maximaal zes maanden op, voor zover dit is toegestaan voor het betreffende land, op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het mogelijk maken van de verdediging tegen claims of een functie voor het bewaren van bewijs onder de toepasselijke antidiscriminatie- en gelijkebehandelingswetten (bijv. de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG) in Duitsland, of de Wet Gelijke Behandeling (GlG) in Zwitserland). Na het verstrijken van deze periode worden de sollicitatiedocumenten verwijderd, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een langere opslag.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van sollicitatiedocumenten is art. 6 lid 1 letter b) en f) DSGVO.

Als de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn gegevens voor een langere periode op te slaan, bewaren we de gegevens die als onderdeel van de sollicitatie zijn ingediend in onze sollicitantenpool nog 2 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure om toekomstige functies te identificeren waarin de sollicitant mogelijk geïnteresseerd is en om zo nodig contact op te nemen met de sollicitant.

Deze toestemming voor het opslaan van sollicitatiegegevens in onze kandidatenpool kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].

De rechtsgrondslag voor het opslaan van de sollicitatiedocumenten in onze sollicitantenpool is, indien van toepassing, de toestemming van de sollicitant conform art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

15. Videoconferentie

Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde videoconferentie, webinar of online vergadering etc. (hierna “videoconferenties” genoemd), verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname.

Bij deelname aan een videoconferentie worden verschillende categorieën gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de gegevens die u vóór of tijdens deelname aan een videoconferentie verstrekt.

Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde videoconferentie, moet u meestal ten minste één naam opgeven wanneer u zich registreert. U kunt echter ook een pseudoniem gebruiken. Uw IP-adres wordt ook verwerkt om uw deelname mogelijk te maken en inloggegevens en apparaat-/hardware-informatie worden opgeslagen. Uw e-mailadres en profielfoto worden ook verwerkt, indien opgegeven. Als u telefonisch inbelt, worden uw telefoonnummer en IP-adres, indien aanwezig, verwerkt.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan de videoconferentie, worden gegevens van de microfoon van uw terminal en een eventuele videocamera van uw terminal en, als u uw scherm deelt, informatie van deze “screenshare” verwerkt. U kunt de camera of microfoon zelf op elk moment uitschakelen of dempen. U beslist altijd zelf of en welke delen van uw scherm worden gedeeld.

Er kunnen audio- en video-opnamen van de videoconferentie worden gemaakt. In dit geval worden MP4-bestanden van alle video-, audio- en presentatieopnamen verwerkt. Er zal altijd een indicatie worden gegeven van de eventuele opname en indien nodig zal altijd de expliciete toestemming van de deelnemers voor de opname worden verkregen.

U kunt de chat-, vraag- of enquêtefuncties gebruiken tijdens een videoconferentie. In dit verband worden de tekstinvoeren die u maakt verwerkt om ze in de videoconferentie weer te geven en, indien nodig, te registreren.

Als de Duitse wet niet van toepassing is op de verwerking van werknemersgegevens of als, in verband met deelname aan videoconferenties, de verwerking van persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie, maar desalniettemin een elementair onderdeel is van deelname aan een videoconferentie, dan is ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang volgens art. 6 (1) f) DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. In deze gevallen is ons legitieme belang de effectieve implementatie van videoconferenties.

Bovendien is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van videoconferenties art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO, voor zover de bijeenkomsten worden gehouden in het kader van contractuele relaties of met het oog op het aangaan van een contractuele relatie (bijvoorbeeld in het geval van videoconferenties met onze klanten in het kader van de uitvoering van een project of deelname aan een webinar).

Bovendien is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het kader van uw deelname aan een door ons georganiseerde videoconferentie ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang op grond van art. 6 (1) lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang in deze gevallen is de effectieve uitvoering van videoconferenties.

Wij gebruiken een of meer dienstverleners als verwerkers voor de implementatie van videoconferenties op basis van een opdrachtovereenkomst conform art. 28 DSGVO.

Dit kan de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land buiten de EU inhouden. In dit geval zorgen wij ervoor dat er passende garanties worden geboden voor de overdracht in overeenstemming met art. 46 DSGVO. Op verzoek zullen wij u te allen tijde een bewijs van de passende garanties (standaard contractuele clausules of standaard clausules inzake gegevensbescherming) verstrekken. Neem hiervoor contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

16. Ontvanger van gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen die interne afdelingen uw gegevens die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren, indien van toepassing om contracten met u na te komen, om gegevens met uw toestemming te verwerken of om onze doorslaggevende legitieme belangen te beschermen.

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke vereisten. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is, bijv. op basis van art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO voor contractuele doeleinden of om onze dwingende legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO in de effectieve uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

Wanneer we serviceproviders of derden gebruiken om de website en/of onze diensten te leveren, nemen we passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als we in het kader van het aanbieden van de website en/of het leveren van onze diensten content of tools van serviceproviders of derden gebruiken en hun statutaire zetel zich in een derde land bevindt, worden gegevens regelmatig doorgegeven aan een derde land. Derde landen zijn landen waar de GDPR niet rechtstreeks van toepassing is, d.w.z. landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt alleen plaats als er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming of een andere wettelijke toestemming, in het bijzonder een passende garantie in overeenstemming met art. 46 van de GDPR.

17. Uw rechten

U hebt recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U hebt ook het recht om de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking.

U hebt ook het recht om uw gegevens die wij automatisch verwerken in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan derden te laten overhandigen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

18. Herroeping van toestemming

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Stuur ons hiervoor een informele e-mail via de hierboven vermelde contactgegevens. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

19. Recht van bezwaar

VOOR ZOVER UW GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR ONZE DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANGEN, ZOALS UITGELEGD IN DEZE PRIVACYVERKLARING, KUNT U BEZWAAR MAKEN TEGEN EEN DERGELIJKE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST. NEEM HIERVOOR CONTACT MET ONS OP VIA DE BOVENSTAANDE CONTACTGEGEVENS.

IN PRINCIPE HEEFT U DIT RECHT VAN BEZWAAR ALLEEN ALS ER REDENEN ZIJN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE (ART. 21 (1) DSGVO). NA UITOEFENING VAN UW RECHT OP BEZWAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DEZE DOELEINDEN VERWERKT, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

ALS DE VERWERKING BEDOELD IS VOOR DIRECT MARKETING, KUNT U TE ALLEN TIJDE GEBRUIKMAKEN VAN UW RECHT OM HIERTEGEN BEZWAAR TE MAKEN (ARTIKEL 21, LID 2, DSGVO) EN UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN DAN NIET LANGER WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, ONGEACHT DE REDENEN VOOR HET BEZWAAR.

20. Geautomatiseerde besluitvorming

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit, waaronder profilering.

21. Opslag en verwijdering

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang dat nodig is om de hier genoemde doelen te bereiken of voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de wet bepaalde opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

22. Gegevensbeveiliging

We nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, aanvragen of betalingsgegevens die u naar ons verzendt.

24. Wijzigingen in deze informatie over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Status: november 2023