Milieuproductverklaringen (EPD)

Hier kunt u de milieuproductverklaring voor deur- en raambeslag en voor elektromechanische beslagen inzien.
readCache 08/af/7e/eb/37/af/page-content-5307-af7eeb37afa14472a9902cc626943034.cache :: Cachedatei: 2024-04-15 06:31:30 -- 18.06.24 13:29:34 | Seite geändert: 2024-04-15 06:31:30 -- 15.04.24 08:31:30 | gültige Cachedatei gefunden

Milieuproductverklaringen (eng. Environmental Product Declarations, kortom EPD) vormen een belangrijke basis voor de planning en duurzaamheidsbeoordeling van een gebouw. Een EPD verklaart de impact van een bouwproduct op het milieu tijdens zijn “levenscyclus”, van grondstof tot installatieklaar product.

Op basis van de levenscyclusanalyses, waarin verschillende milieueffecten in kaart worden gebracht, worden de producten geëvalueerd. De Europese normen EN 15804 en ISO 14025 leggen de basisregels vast voor milieugebonden productverklaringen van bouwproducten. EPD's die volgens deze normen zijn opgesteld, kunnen worden gebruikt om de milieuprestaties van complete gebouwen verder te berekenen.

Heb je nog meer vragen?

Naar het contactformulier
endCache 08/af/7e/eb/37/af/page-content-5307-af7eeb37afa14472a9902cc626943034.cache