NEN EN 1906 – Europese en nationale normering voor beslag

In het kader van de Europese normering werd de EN 1906 geformuleerd, die de eisen en testprocedures voor deurgrepen en deurknoppen definieert. Deze is in oktober 2001 op Europees niveau aangenomen, meerdere malen herzien en is momenteel geldig als NEN EN 1906 – uitgave december 2012.
HOPPE – De goede greep.
readCache 08/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache :: Cachedatei: 2023-09-27 06:45:38 -- 22.06.24 19:17:15 | Seite geändert: 2023-09-27 06:45:38 -- 27.09.23 08:45:38 | gültige Cachedatei gefunden

In NEN EN 1906 worden uitsluitend kwaliteitsparameters gedefinieerd; er wordt geen rekening gehouden met de afmetingen voor het beslag. De in de NEN EN 1906 gedefinieerde 8-cijferige classificatiesleutel maakt het mogelijk om de verschillende producten onderling te vergelijken aan de hand van de criteria van deze norm:

1Gebruikscategorie
2Duurzaamheid
3Deurgewicht
4Vuurbestendigheid
5Veiligheid
6Corrosiebestendigheid
7Inbraakbestendigheid
8Uitvoering
Gebruikscategorie 2 (3, 4) NEN EN 1906

Meer over de betekenis van de verschillende cijfers van de classificatiesleutel kunt u hier lezen.

Onder het eerste cijfer van de classificatiesleutel wordt het beslag ingedeeld in 4 gebruikscategorieën, gebaseerd op de gebruiksfrequentie en het toepassingsgebied. De eisen en testbelastingen zijn volgens deze categorieën ingedeeld.

De gebruikscategorieën

(samenvatting van in totaal 13 testen)

Mogelijke klasse: 1

Draaimoment20 Nm
Trekbelasting300 N
Vrije beweging in ruststand< 10 mm
Vrije verticale beweging< 10 mm
Betekenis van de klassenGemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zorgvuldig met het beslag omgaan en waarbij een gering risico op onjuist gebruik bestaat (bijv. bij binnendeuren van woonhuizen).

Mogelijke klasse: 2

Draaimoment30 Nm
Trekbelasting500 N
Vrije beweging in ruststand< 10 mm
Vrije verticale beweging< 10 mm
Betekenis van de klassenGemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zorgvuldig met het beslag omgaan, waarbij echter een bepaald risico op onjuist gebruik bestaat (bijv. bij binnendeuren van kantoren).

Mogelijke klasse: 3

Draaimoment* 40 Nm
Trekbelasting800 N
Vrije beweging in ruststand< 6 mm
Vrije verticale beweging< 5 mm
Betekenis van de klassenIntensief gebruik door publiek of andere personen, waarvan te verwachten is dat zij niet zorgvuldig met het beslag omgaan en waarbij een hoog risico op verkeerd gebruik bestaat (bijv. bij deuren in openbare gebouwen).
* HOPPE garnituren voor utiliteitsbouw

Mogelijke klasse: 4

Draaimoment* 60 Nm
Trekbelasting1000 N
Vrije beweging in ruststand< 6 mm
Vrije verticale beweging< 5 mm
Betekenis van de klassenVoor gebruik op deuren die bijv. door vandalisme vaak beschadigd raken (deuren in voetbalstadions, op booreilanden, in kazernes, openbare toiletten enz.).
* HOPPE garnituren voor utiliteitsbouw

De eisen en beproevingsmethoden zijn zodanig opgezet dat de werkelijke belasting tijdens dagelijks gebruik wordt gesimuleerd door het uitvoeren van sterktetesten, corrosietesten en spelingsmetingen, voor en na een duurzaamheidstest van het beslag.

Om de uitwisselbaarheid van hang- en sluitwerk te behouden, is het absoluut noodzakelijk om de Duitse normen aan te houden. Daarom beantwoorden de afmetingen voor beslag aan de eisen van DIN 18251 voor sloten en aan DIN 18252 voor profielcilinders.

Alle HOPPE deurkrukgarnituren voor openbare gebouwen voldoen aan de eisen van de gebruikerscategorieën 3 en 4 van NEN EN 1906 en aan de restnorm DIN 18255 (deurkrukken, deurschilden en deurrozetten). Ze onderscheiden zich in het bijzonder door hun jarenlange probleemloze werking in openbare gebouwen.

Keuringscertificaten voor aanbesteders

Voor aanbesteders bieden we externe of interne keuringscertificaten voor deurkrukgarnituren conform NEN EN 1906, die als bewijs van geschiktheid dienen.

endCache 08/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache