TBT / SecuTBT®

Om te voorkomen dat iemand uit een raam kan vallen, zijn afgesloten TBT-ramen (Tilt Before Turn = kantelen voor draaien) alleen met een sleutel volledig te openen – voor ventilatie zijn ze echter zonder openen kantelbaar. Bij de SecuTBT®-functie wordt de greep in de kiepstand automatisch vergrendeld – om het raam volledig te openen is een “tweehandsbediening” nodig, dus het gelijktijdig draaien van de sleutel en de greep. Onopzettelijk of onbevoegd openen van het raam wordt zo bemoeilijkt.
HOPPE – De goede greep.
  SecuTBT® – Afsluitbare raamgreep voor kiep- draaibeslag. TBT (Tilt Before Turn)
readCache 08/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache :: Cachedatei: 2024-01-22 12:09:16 -- 12.07.24 04:54:37 | Seite geändert: 2024-01-22 12:09:16 -- 22.01.24 13:09:16 | gültige Cachedatei gefunden

Afsluitbare raamgrepen met TBT-functie

Afsluitbare TBT-raamgrepen (Tilt Before Turn = kiepen voor draaien) worden steeds vaker in openbare gebouwen en instellingen als scholen, crèches, ziekenhuizen en bejaardentenhuizen toegepast om te voorkomen dat ramen of deuren zonder toestemming van binnenuit kunnen worden geopend.

Daarbij maakt de TBT-technologie het mogelijk de handgreep in de kiepstand (90°-stand) met een sleutel te vergrendelen. Om de handgreep verder te kunnen draaien naar de openstand (180°-stand), moet deze eerst weer worden ontgrendeld.

Let op: de TBT-functie is alleen gewaarborgd bij toepassing van een daarvoor bestemd draai-/kiepbeslag.
Let op: de TBT-functie is alleen gewaarborgd bij toepassing van een daarvoor bestemd draai-/kiepbeslag.
Elke TBT-raamgreep wordt geleverd met een sticker waarop de TBT-functie wordt uitgelegd.
Elke TBT-raamgreep wordt geleverd met een sticker waarop de TBT-functie wordt uitgelegd.

HOPPE raamgrepen met TBT-functie

De TBT-raamgrepen van HOPPE worden in de uitvoeringen TBT1 en SecuTBT® vervaardigd. Hieronder worden deze technische verschillen nader toegelicht:

Raamgrepen met TBT1

De TBT1-modellen beschikken over een vrijloop tussen de gesloten stand en de kiepstand (ontgrendeling van de slotcilinder is niet nodig). Dit maakt het mogelijk om te ventileren. Bij de aanslag van de 90°-kiepstand bevindt zich een blokkeringsmechanisme. Er kan daardoor alleen naar de 180°-open-draaipositie worden doorgedraaid nadat de slotcilinder is ontgrendeld.

Raamgrepen met SecuTBT®

De SecuTBT®-functie van HOPPE is een verdere ontwikkeling van deze TBT-technologie. De functie zorgt voor nog meer veiligheid en comfort bij het raam:

In gesloten positie (0°-positie) kan de HOPPE-raamgreep met SecuTBT®-functie door middel van een sleutel vergrendeld worden. De raamgreep heeft zo een extra veiligheidsfunctie, die ook inbraak tegengaat. De greep kan alleen na ontgrendeling (draaien van de sleutel) in de kiepstand (90°-stand) worden gezet.

Zodra de raamgreep in de kiepstand wordt gezet, wordt hij – anders dan bij de gebruikelijke TBT-techniek – automatisch in deze 90°-stand vergrendeld zonder dat u de sleutel hoeft te gebruiken! Het is echter wel mogelijk de handgreep zonder te ontgrendelen naar de gesloten positie terug te draaien.

U kunt de raamgreep uitsluitend met twee handen van de kiep- in de openstand (180°-stand) zetten: alleen als de sleutel en de handgreep gelijktijdig worden gedraaid, wordt de vergrendeling opgeheven en kan de raamgreep in de openstand worden gedraaid. Hierdoor is de raamgreep beschermd tegen het onbevoegd of onbedoeld draaien naar de openstand.

Als de HOPPE-SecuTBT®-raamgreep in de openstand staat en weer terug moet naar de kiepstand, dan is dat mogelijk zonder te ontgrendelen. In de kiepstand treedt de automatische sluittechniek weer in werking, zodat de greep zonder gebruik van de sleutel veilig wordt vergrendeld. Van hieruit kan de raamgreep wel verder tot in de gesloten positie worden gedraaid, maar niet meer terug in de open positie. Dat lukt alleen door de greep met bovenstaande “tweehandentechniek” te ontgrendelen.

Kortom: meer veiligheid waar nodig en een vereenvoudigde en comfortabele bediening waar mogelijk – dat zijn voordelen die ook bij de toepassing in openbare gebouwen een belangrijke rol spelen.

Raamgrepen TBT / SecuTBT® in de productcatalogus bekijken

Naar de productcatalogus

Overige thema's

endCache 08/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache