Zorg voor het milieu

Milieubescherming heeft bij ons de hoogste prioriteit. Als industrieel bedrijf – met ons personeelsbestand en onze diverse banden met de samenleving – zijn we ons bewust van onze toegenomen verantwoordelijkheid.
NEN EN ISO 14001 milieuvriendelijk geproduceerd
readCache 08/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache :: Cachedatei: 2024-01-30 14:42:11 -- 20.05.24 12:36:03 | Seite geändert: 2024-01-30 14:42:11 -- 30.01.24 15:42:11 | gültige Cachedatei gefunden

De zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

De zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

Onze houding ten opzichte van het milieu is gebaseerd op het inzicht dat het vermeende belangenconflict tussen economie en ecologie in feite niet bestaat. Geen systeem werkt zuiniger en efficiënter dan de natuur; haar werkwijze leert ons dus efficiënt en zuinig te zijn:

economie = ecologie

Een bedrijf heeft de economisch-ecologische opdracht om vastgestelde doelen met zo weinig mogelijk inspanningen en met optimale gebruikmaking van de ingezette middelen, dat wil zeggen hulpbronnenbesparend, te realiseren. Daarom proberen we

  • de efficiëntie te verhogen door zuinig gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en
  • afval als ongewenst bijproduct zo veel mogelijk te voorkomen.

Zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

Voorbeelden van de implementatie:

  • Milieubesparende productie van beslag
  • Gebruik van afvalwater en recycling van proceswater
  • Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
  • Herbruikbare materiaalresten als secundaire grondstof
  • Gebruik van proceswarmte
  • Alternatieve energieopwekking
  • Maatregelen voor energie-efficiëntie
  • Lidmaatschap van “Umweltallianz Hessen”

Certificering

Alle productiefaciliteiten van de HOPPE-Groep in Duitsland, Italië en Tsjechië zijn conform NEN EN ISO 14001:2015 (Milieumanagement) gecertificeerd. Bovendien is HOPPE AG, Stadtallendorf sinds 2014 volgens NEN EN ISO 50001:2018 (Energiemanagement) gecertificeerd.

NEN EN ISO 14001:2015
NEN EN ISO 14001:2015
NEN EN ISO 14001:2015 Annex
NEN EN ISO 14001:2015 Annex
NEN EN ISO 50001:2018
NEN EN ISO 50001:2018
endCache 08/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache