DIN 18273 – Aanwijzingen voor brandwerende deuren

Brandwerende deurkrukgarnituren moeten volgens de in DIN 18273 geregelde eisen zijn opgebouwd. Deze norm geldt voor alle brandwerende deurkrukgarnituren die bij brand- en rookwerende deuren worden toegepast.
HOPPE – De goede greep.
readCache 08/d3/15/0c/27/8b/page-content-3377-d3150c278b225fec7cdeebe36daeaa43.cache :: Cachedatei: 2023-09-27 06:03:59 -- 15.07.24 06:44:27 | Seite geändert: 2023-09-27 06:03:59 -- 27.09.23 08:03:59 | gültige Cachedatei gefunden

Brandwerende deuren hebben vaak een lange levensduur. Als in de loop van de tijd een aanpassing nodig is, moet u de volgende punten in acht nemen:

  • Een brandwerende deur moet volgens de bouwvoorschriften worden goedgekeurd.
  • Aan goedgekeurde brandwerende deuren mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

Brandwerende deuren conform NEN 4102, deel 5, zijn zelfsluitende deuren of poorten die zijn bedoeld om de verspreiding van brand tegen te gaan. Brandwerende deuren worden ingedeeld op basis van de duur dat ze brandwerend zijn (T30 = 30 minuten, T60, T90 of T120). Brandwerende deuren moeten aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • Zelfsluitend
  • Beantwoorden aan de brandveiligheidseisen (voorkomen van verspreiding van de brand)
  • Betrouwbare werking en behoud van de toestand over een langere periode (200.000 open- en sluitbewegingen)
Bescherming tegen brand getest DIN 18273

Hoe moet een brandwerend deurkrukgarnituur zijn opgebouwd?

Brandwerende deurkrukgarnituren moeten volgens de eisen van DIN 18273 zijn opgebouwd om de werking van de brandbeveiligingsdeur te garanderen. Deze norm geldt voor alle brandwerende deurkrukgarnituren die bij brand- en rookwerende deuren worden toegepast. Naast het deurkrukgarnituur bevat een brandwerende deur ook andere brandveilige componenten, zoals het slot, de scharnieren, de deurdranger enz. Als een niet-brandveilig component op een brandwerende deur wordt toegepast, wordt niet aan bovenstaande eisen voldaan.

Belangrijke kenmerken van de garnituren die volgens DIN 18273 worden geproduceerd:

  • De materialen en constructie van brandwerende deurkrukgarnituren moeten van zodanige aard zijn dat bij correcte montage en correct gebruik de brandwerende eigenschappen van de deur, ook op termijn, niet worden beïnvloed.
  • De vierkantstift moet van staal zijn, een doorsnede van 9 x 9 mm hebben en niet in de lengterichting zijn gedeeld.
  • Als brandwerende deurkrukgarnituren (bijv. aluminium garnituren) zijn vervaardigd van materiaal dat hittebestendig is tot 1000 °C (300 °C voor rookwerende deuren), dan moeten in principe alle afzonderlijke functionele onderdelen zijn vervaardigd van materiaal dat hittebestendig is bij een temperatuur van meer dan 1000 °C (greep: stalen kern/schilden en rozetten: stalen onderconstructie/stalen bevestigingsmiddelen). Het is belangrijk dat een brandwerende deur ook na een brand nog toegankelijk is.
  • Brandwerende deurkrukgarnituren moeten een duurtest kunnen doorstaan zonder dat beschadigingen optreden, zoals vervormingen en scheuren (200.000 open- en sluitbewegingen voor deurkrukgarnituren, 100.000 voor standdeurgarnituren).
  • Om ongevallen te voorkomen, moeten deuren van vluchtwegen worden uitgerust met een deurkruk met een daartoe geschikt greepeinde (bijv. in de richting van het deurblad gebogen).

HOPPE brandwerende garnituren voldoen aan DIN 18273 (toepasbaar tot T90)

Bij rozet- en kortschildgarnituren zijn de nokken aan de buitenzijde met een buitendiameter van 7 mm op 6,2 mm afgewerkt.

HOPPE voorziet alle brandwerende garnituren van lange nokken voor een relatief grote deurdikteoverbrugging. Bij rozet- en kortschildgarnituren zijn de nokken aan de buitenzijde met een buitendiameter van 7 mm op 6,2 mm afgewerkt. Daaruit volgt dat de slotopening voor rozet- en kortschildgarnituren afhankelijk van de constructie opbouw van de deur ten minste 6,5 mm moet bedragen. Indien dat niet het geval is, verzoeken we u de grootte van de slotopening en de exacte deurdikte aan te geven.

Brandwerende antipaniek-deurkrukgarnituren (FS-AP)

Brandwerende antipaniek-deurkrukgarnituren (FS-AP) worden gewoonlijk toegepast op deuren in reddings- en vluchtwegen. Om die reden moet hierbij een model worden gekozen, waarvan het greepeinde in de richting van het deurblad is gebogen. Deurkrukgarnituren voor sloten met panieksluiting moeten van een trekbestendig en draaibaar kruklager zijn voorzien. Alle HOPPE brandwerende antipaniek-garnituren zijn uitsluitend met vaste/draaibare lagering (f/d) en massieve brandwerende antipaniek-stift verkrijgbaar. De aangewende krachten worden op die manier niet op het krukgat.

HOPPE brandwerende wisselgarnituren

HOPPE brandwerende wisselgarnituren zijn van een vaste knop en een vaste/draaibare wisselstift voorzien. In reddingswegen mogen wisselgarnituren alleen worden toegepast indien de vluchtrichting eenduidig vaststaat.

Brandwerende standdeurgarnituren (FS-SF)

Brandwerende standdeurgarnituren (FS-SF) zijn bij HOPPE met een buitenschild of met een blinde buitenrozet uitgevoerd. De vierkantstift (massieve stift) kan afhankelijk van de slotpositie zelf worden aangepast.

Let op

Brandwerende garnituren conform DIN 18273 zijn opgenomen in Bouwregellijst A van de Duitse bouwvoorschriften en moeten als bewijs van geschiktheid van een certificaat van overeenstemming zijn voorzien. Het certificaat van overeenstemming wordt afgegeven door een erkende keurings- en certificatie-instelling, op voorwaarde dat het product overeenstemt met de technische standaardnorm (hier DIN 18273), en aan regelmatige productcontroles door de producent en de certificerende instelling wordt onderworpen. HOPPE brandwerende garnituren (geen afzonderlijke onderdelen) zijn gecertificeerd door het Materialprüfamt-Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW), voeren het “Ü”-keurmerk en bieden de zekerheid, over het door de wetgever voorgeschreven bewijs van geschiktheid te beschikken.

endCache 08/d3/15/0c/27/8b/page-content-3377-d3150c278b225fec7cdeebe36daeaa43.cache