Klokkenluidersmeldpunt

Het naleven van wetten en interne richtlijnen geldt bij ons als vanzelfsprekend. Overtredingen van de naleving moeten onmiddellijk worden gemeld.
writeCache 08/92/7d/97/33/f0/page-content-1646-927d9733f08ae377ce47a3522f83182c.cache :: 2024-04-18 08:36:18 -- 28.05.24 19:09:03 : keine gültige Cachedatei gefunden

Het naleven van wetten en interne richtlijnen geldt bij HOPPE als vanzelfsprekend en dit wordt dan ook van alle leidinggevenden, medewerkers en zakenpartners verwacht. Als er concrete aanwijzingen zijn voor mogelijke overtredingen van de wet of regelgeving binnen de HOPPE-Groep, moedigen wij u aan om dergelijke compliance-schendingen onmiddellijk aan ons te melden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • inbreuken op binnen- en buitenlandse wetten (bv. veiligheids- of milieuvoorschriften, privacywetgeving);
  • inbreuken op het bedrijfsbeleid (bv. procedurebeschrijvingen, IT-veiligheidsrichtlijnen);
  • belangenconflicten: medewerkers handelen in hun eigen belang en niet in het belang van het bedrijf;
  • misbruik van gegevens;
  • corruptie;
  • verduistering, diefstal, fraude;
  • discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander wangedrag jegens medewerkers en zakenpartners;
  • bedenkelijke bedrijfspraktijken.

Elke melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld – dat geldt voor alle verstrekte informatie, inclusief de identiteit van de klokkenluider. De melding kan desgewenst anoniem gebeuren. Wij garanderen dat de klokkenluider geen nadelen ondervindt van zijn melding – ook als achteraf blijkt dat de melding onjuist of onbewijsbaar is. Daarnaast tolereren wij geen misbruik van ons meldingssysteem en vragen wij u dat u handelt naar eer en geweten.

Ons klokkenluidersmeldpunt is bereikbaar per e-mail of per post

E-Mail: [email protected]

Dr. Lars Weihe, LL.M.
LUCID Weihe Preeg Schmoll Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Ledererstrasse 19
80331 München
Duitsland

endCache 08/92/7d/97/33/f0/page-content-1646-927d9733f08ae377ce47a3522f83182c.cache