NEN EN 13126-3, DIN 18267 en RAL-GZ 607/9

De Europese norm NEN EN 13126 gaat over beslag voor ramen en vensterdeuren. Deel 3 van deze serie normen definieert eisen en testprocedures voor grepen, in het bijzonder voor draai-kiep-, kiep- en draaibeslag.
HOPPE – De goede greep.
writeCache 08/ba/11/43/ec/8d/page-content-3383-ba1143ec8d6d490c7e118266e6102fe4.cache :: 2024-02-09 10:10:34 -- 19.06.24 00:54:47 : keine gültige Cachedatei gefunden

NEN EN 13126-3 voor raamgrepen

De eerste positie van de classificatiesleutel is ingedeeld in twee gebruikscategorieën voor grepen. Hierbij is rekening gehouden met verschillende kwaliteitsniveaus in Europa. De hoogwaardige klasse 2 weerspiegelt de vertrouwde en beproefde producteigenschappen van de huidige RAL-raamgrepen. Positie 7 is ingedeeld in 3 klassen voor de beveiligende werking van afsluitbare raamgrepen. Ze voldoen aan de eisen van de Europese norm voor inbraakwerendheid NEN EN 1627.

Aan de afmetingen van raamgrepen stelt de Europese norm geen eisen. Deze zijn vastgelegd in DIN 18267 (bijv. vierkantstift □ 7 mm, steekmaat van de schroefverbinding 43 mm).

De herziene norm NEN EN 13126-3 vormt ook de basis voor de nieuwe kwaliteitsrichtlijn RAL-GZ 607/9 (versie september 2012). Als minimumeis moeten raamgrepen voldoen aan klasse 2 van de gebruikscategorie en afsluitbare raamgrepen aan beveiligingsklasse 2 of 3. RAL-GZ 607/9 maakt daarnaast nog de volgende indeling:

Gebruikscategorie 2 NEN EN 13126-3
RAL-GZ 607/9

RAL

Raamsluitingen met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur.

RAL – minimumeisen volgens NEN EN 13126-3:

Gebruikscategorie2
Bestendigheid3/180
Massa
Vuurvastheid0
Gebruiksveiligheid1
Bestandheid tegen corrosie2
Beveiligende werking0/0
ToepassingC1
Testafmetingen

SecuForte®

Gebruikscategorie2
Bestendigheid3/180
Massa
Vuurvastheid0
Gebruiksveiligheid1
Bestandheid tegen corrosie3
Beveiligende werking1/1
Toepassing3/C1
Testafmetingen

RAL100

Afsluitbare of vergrendelbare raamgreep met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur, 100 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken, vergrendelingsmechanisme of sluitmechanisme met min. 100 mogelijke sluitvarianten.

RAL100 – minimumclassificatie volgens NEN EN 13126-3:

Gebruikscategorie22
Bestendigheid3/1803/180
Massa
Vuurvastheid00
Gebruiksveiligheid11
Bestandheid tegen corrosie22
Beveiligende werking2/1 *2/3 **
ToepassingC1C1
Testafmetingen

* Vergrendelingsmechanisme
** Sluitmechanisme

RAL200

Afsluitbare of vergrendelbare raamgreep met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur, 200 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken, vergrendelingsmechanisme of sluitmechanisme met min. 100 mogelijke sluitvarianten.

RAL200 – minimumclassificatie volgens NEN EN 13126-3:

Gebruikscategorie22
Bestendigheid3/1803/180
Massa
Vuurvastheid00
Gebruiksveiligheid11
Bestandheid tegen corrosie22
Beveiligende werking3/1 *3/3 **
ToepassingC1C1
Testafmetingen

* Vergrendelingsmechanisme
** Sluitmechanisme

Om het RAL-kwaliteitskeurmerk te verkrijgen moet het product niet alleen voldoen aan de vastgelegde minimumeisen uit NEN EN 13126-3, maar ook continu door de producent zelf en door een erkend kwaliteitsinstituut worden gecontroleerd. Hierdoor wordt een gelijkblijvend hoog kwaliteitsniveau van de producten gegarandeerd. Toelichtingen bij de classificatiesleutel van NEN EN 13126-3 vindt u hier.

HOPPE-raamgrepen met RAL

De HOPPE-raamgrepen op basis van de rozetten U10, U26, U34 en de Secustik®-rozetten US10, US944, US945, US947, US952, US954, US956, USV919, MUS918, MUS920, MUS937, MUS943 zijn gekeurd volgens NEN EN 13126-3, voldoen aan de afmetingen van DIN 18267 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

HOPPE-raamgrepen met RAL100

De afsluitbare raamgrepen Secu100® en Secu100® + Secustik® voldoen aan de afmetingen van DIN 18267, zijn geschikt voor gebruik in inbraakwerende ramen van weerstandsklasse RC1 tot en met RC6 van NEN EN 1627 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

HOPPE-raamgrepen met RAL200

De afsluitbare raamgrepen Secu200® voldoen aan de afmetingen van DIN 18267, zijn geschikt voor gebruik in inbraakwerende ramen van weerstandsklasse RC1 tot en met RC6 van NEN EN 1627 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

endCache 08/ba/11/43/ec/8d/page-content-3383-ba1143ec8d6d490c7e118266e6102fe4.cache