Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HOPPE

Ochrana osobních údajů je pro HOPPE velmi důležitá. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít pro identifikaci osoby. V následujícím textu informuje HOPPE o zpracovávání těchto údajů a také o právech dotčených osob.

 

Obecné pokyny:

Zodpovědné místo:
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
[email protected]

 

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR)

HOPPE zpracovává osobní údaje dle ustanovení nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Nařízení EU o ochraně osobních údajů je v platnosti od 25. 5 2018 a zajišťuje sjednocení ochrany osobních údajů v rámci celé EU při zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých lze identifikovat fyzickou osobu, jako například jméno ve spojení s datem narození, adresou bydliště, kontaktními údaji atd.

HOPPE se hlásí k těmto zásadám evropského nařízení ochrany osobních údajů, které lze souhrnně popsat následovně:

Zákonnost a transparentnost
Osobní údaje musejí být zpracovávány zákonným způsobem, v dobré víře a s náležitým ohledem logicky dovoditelným způsobem.

Vázanost na účel
Osobní údaje musí být shromažďovány za jednoznačnými a zákonnými účely, a nesmí být zpracovávány žádným způsobem, který není slučitelný s některým z těchto účelů

Minimalizace množství dat
Osobní údaje musejí být přiměřené danému účelu a musejí být omezeny na nutně potřebnou míru pro účely zpracovávání údajů.

Správnost
Osobní údaje musejí být věcně správné a v případě potřeby musejí být aktuální. Nesprávné údaje je nutné okamžitě smazat nebo opravit.

Omezená doba uložení
Osobní údaje musejí být ukládány v podobě, která umožňuje identifikaci dotčených osob pouze tak dlouho, jak je vyžadováno pro účely, za kterými jsou údaje zpracovávány. „Co nejméně je možné a co nejvíce je nutné“.

Integrita a důvěrnost
Osobní údaje musejí být zpracovávány způsobem, který zaručuje adekvátní bezpečnost dat.

 

Zpracovávání osobních údajů v HOPPE

HOPPE zpracovává osobní údaje (např. jméno, kontaktní údaje atd.) za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 b GDPR), v rámci přihlédnutí k zájmům (čl. 6 odst. 1 f GDPR), na základě zákonných zásad (čl. 6 odst. 1 c GDPR) a také na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR).

HOPPE získává osobní údaje z různých kanálů. Jedná se především o údaje, které jsou shromažďovány v rámci obchodního vztahu od partnerů/zainteresovaných osob a jejich příslušných kontaktních osob, a také ty, které vyplývají ze smluvního plnění, jako např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo. Dále se jedná o osobní údaje, které sdělují návštěvníci přes webové stránky HOPPE, např. přes kontaktní formulář. Navíc je nutné poznamenat, že osobní údaje jsou také automaticky shromažďovány při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Ve všech případech přijímá HOPPE adekvátní technická a organizační opatření, aby zajistila bezpečnost a integritu osobních údajů.

V ohledu na předávání dat v rámci a mimo společnost získávají příslušná místa přístup k osobním údajům, které potřebují pro plnění smluvních a zákonných povinností.

HOPPE ukládá osobní údaje až do uplynutí příslušně platných zákonných promlčecích a archivačních lhůt.

Na základě společenskoprávní struktury skupiny HOPPE může ke zpracovávání osobních údajů docházet částečně také mimo území EU, resp. EHS, pokud je tak vyžadováno pro realizaci obchodní činnosti.

 

Práva dotčených osob

Podle ustanovení EU GDPR mají dotčené osoby následující práva:

  • na informace o zpracovávaných údajích (čl. 15 GDPR)
  • na opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných údajů (čl. 16 GDPR)
  • na omezení zpracovávání (čl. 18 GDPR)
  • na oprávněné smazání údajů, které se jich týkají (čl. 17 GDPR)
  • na obdržení, resp. předání údajů, které se jich týkají nebo které samy poskytly (čl. 20 GDPR)
  • na rozporování v ohledu na uložené osobní údaje (čl. 21 GDPR)
  • nepodléhat rozhodnutí, které je výhradně založeno na automatizovaném zpracovávání osobních údajů – včetně profilování (čl. 22 GDPR).
  • na informování o porušení ochrany osobních údajů (čl. 34 GDPR)
  • na podání stížnosti dozorčím orgánům, pokud jsou dotčené osoby toho názoru, že jsou dotyčné osobní údaje zpracovávány skupinou HOPPE v rozporu se zákonnými ustanoveními o ochraně osobních údajů (čl. 77 GDPR)

V ohledu na dotazy nebo uplatnění uvedených práv se prosím obracejte na příslušné osoby na e-mailovou adresu [email protected].

 

Shromažďování osobních údajů na webové stránce HOPPE

Pro analyzování návštěvníků našich webových stránek používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá soubory Cookie, textové soubory, které slouží pro shromažďování informací o používání, včetně IP adresy uživatele. Informace generované soubory Cookie jsou přenášeny a ukládány v anonymizované podobě na server webové analytické služby v USA.
Zpracovávání probíhá dle čl. 6 odst. 1 f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zlepšovat uživatelskou přívětivost a efektivnost našich webových stránek. Aktivováním tzv. Opt-Out Cookie v nastaveních používaného webového prohlížeče lze zabránit tomu, aby byly aktivovány soubory Cookie a shromažďovány údaje.
Další informace o ochraně osobních údajů v Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integrujeme videa platformy YouTube poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do naší webové stránky. Při spuštění stránky, která obsahuje Youtube video, je navázáno spojení se servery poskytovatele. YouTube používá soubory Cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů a jsou schopny přiřadit návštěvu našich webových stránek určitému uživatelskému účtu. Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Remarketingová funkce „Custom Audience“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, umožňuje návštěvníkům webových stránek, kteří mají založen účet na sociální síti Facebook zobrazovat v rámci návštěvy sociální sítě dle zájmu zvolené reklamy (tzv. „Facebook-Ads“). Funkci „Custom Audience“ lze kdykoli deaktivovat v osobních nastaveních účtu Facebook. Další informace o ochranně osobních údajů na sociální síti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Pro zasílání našeho newsletteru potřebujeme souhlas jeho příjemce (srov. čl. 6 odst. 1 a GDPR). Zájemci se mohou nyní přihlásit k odběru našeho newsletteru přes naše webové stránky a přihlášení k odběru také kdykoli zrušit přes odkaz na zrušení odběru. E-mailová adresa poskytnutá v rámci přihlášení k odběru newsletteru je používána výhradně za účelem zasílání newsletterů a po zrušení odběru je okamžitě smazána.

Existuje možnost kontaktování přes kontaktní formulář na webových stránkách HOPPE. Údaje shromažďované z kontaktního formuláře jsou vyžadovány za účelem předání žádosti správné kontaktní osobě ve skupině HOPPE. Používání údajů probíhá na základě souhlasu (možnosti souhlasu v kontaktním formuláři dle čl. 6 odst. A GDPR) a výhradně za účelem zpracování žádosti.

Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky; doporučujeme, aby na příslušných webových stránkách byly vzaty na vědomí příslušné informace o ochraně osobních údajů. Za obsah externích webových stránek nepřebírá skupina HOPPE jakoukoli záruku.

 

Změny našich ustanovení o ochraně osobních údajů

HOPPE může toto prohlášení o ochraně osobních údajů v případě potřeby aktualizovat, aby reagovala na změny zákonných, regulatorních nebo provozních požadavků. Pro případ, že by návštěvníci webových stránek neakceptovali aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, žádáme je, aby tuto webovou stránku dále nepoužívali.