Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Místo hlášení případů Compliance

Dodržování zákonů a interních směrnic je u společnosti HOPPE samozřejmostí a očekává se od všech vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Bohužel, v ojedinělých případech nelze zcela vyloučit porušení nebo nedodržování předpisů.

Příklady mohou být:

  • Porušení domácích a zahraničních zákonů (např. bezpečnostní předpisy nebo předpisy na ochranu životního prostředí, zákony na ochranu osobních údajů)
  • Porušení zásad společnosti (např. popisy postupů, bezpečnostní zásady v oblasti IT)
  • Střet zájmů: Zaměstnanci jednají ve vlastním zájmu a ne v zájmu společnosti
  • Zneužití údajů
  • Korupce
  • Zpronevěra, krádež, podvod
  • Diskriminace, sexuální obtěžování nebo jiné nevhodné jednání vůči zaměstnancům a obchodním partnerům
  • Sporné obchodní praktiky

V případě zjištění takových nebo podobných incidentů mají zaměstnanci společnosti HOPPE a také třetí osoby možnost ohlásit tuto skutečnost. Nahlášení lze na přání provést anonymně.

Naše externí ohlašovací místo pro dodržování předpisů můžete kontaktovat e-mailem nebo poštou na adrese

E-mail: [email protected]

Dr. Lars Weihe, LL.M.
LUCID Weihe Preeg Schmoll Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Frauenstraße 30
80469 Munich
Germany

Každé oznámení je zpracováváno zcela důvěrným způsobem – to platí pro všechny poskytnuté informace, včetně identity oznamovatele. Zaručujeme, že v důsledku tohoto oznámení nebude ohlašovatel čelit žádnému znevýhodňování.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami GDPR.