Místo hlášení případů Compliance

Dodržování zákonů a interních směrnic je u nás samozřejmostí. Nedodržování předpisů by mělo být neprodleně nahlášeno.
readCache 07/7d/bd/fa/page-content-1646-7dbdfab62d224ece1ccfcaf3ba783295.cache :: Cachedatei: 22.02.24 15:39:00 | Seite geändert: 10.11.23 15:53:23 | gültige Cachedatei gefunden

Dodržování zákonů a interních směrnic je u společnosti HOPPE samozřejmostí a očekává se od všech vedoucích pracovníků, zaměstnanců a obchodních partnerů. Máte-li konkrétní důvody pro podezření na možné porušení zákona nebo pravidel v rámci skupiny HOPPE, doporučujeme, abyste nám takové porušení předpisů neprodleně nahlásili.

Příklady:

  • Porušení domácích a zahraničních zákonů (např. bezpečnostní předpisy nebo předpisy na ochranu životního prostředí, zákony na ochranu osobních údajů)
  • Porušení zásad společnosti (např. popisy postupů, bezpečnostní zásady v oblasti IT)
  • Střet zájmů: Zaměstnanci jednají ve vlastním zájmu a ne v zájmu společnosti
  • Zneužití údajů
  • Korupce
  • Zpronevěra, krádež, podvod
  • Diskriminace, sexuální obtěžování nebo jiné nevhodné jednání vůči zaměstnancům a obchodním partnerům
  • Sporné obchodní praktiky

Každé oznámení Compliance je zpracováváno přísně důvěrným způsobem – to platí pro všechny poskytnuté informace, včetně identity oznamovatele. Hlášení může být na přání provedeno anonymně. Zaručujeme, že oznamovatel nebude v důsledku svého oznámení nijak znevýhodněn, a to ani v případě, že se oznámení následně ukáže jako chybné nebo neprokazatelné. Zároveň netolerujeme žádné zneužití našeho systému hlášení a žádáme vás, abyste vždy podávali hlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Naše ohlašovací místo pro dodržování předpisů (Compliance) můžete kontaktovat e-mailem nebo poštou na adrese

E-Mail: [email protected]

LUCID Weihe Preeg Schmoll Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Ledererstrasse 19
80331 München
Deutschland

endCache 07/7d/bd/fa/page-content-1646-7dbdfab62d224ece1ccfcaf3ba783295.cache