Naše hodnoty

HOPPE je rodinný podnik, jehož hodnoty žijí a dýchají již celé generace a budou formovat naše jednání i v budoucnu. Majitelé přemýšlejí a jednají dlouhodobě – a společnost řídí smysluplně a cílevědomě.
writeCache 07/fb/d8/fc/page-content-629-fbd8fc2d3c29f72d7a06543535ce1d7c.cache :: 2023-12-20 13:02:43 -- 12.04.24 19:52:43 : keine gültige Cachedatei gefunden

Žijeme hodnotami

Důvěra, odpovědnost, porozumění, důvěryhodnost, čestnost, loajalita, integrita a slušnost – tyto hodnoty nejsou jen prázdná slova, ale utvářejí způsob, jakým se interagujeme se svým okolím.

Na jejich základě vytváříme čestné a zdravé pracovní a inovační klima.

Naše hodnoty jsou základem
(pří)kladné kvality interakce ve společnosti HOPPE.

Naše hodnoty jsou základem 
(pří)kladné kvality interakce ve společnosti HOPPE.

Udržitelné myšlení a jednání

Společnost HOPPE vede a utváří druhá a třetí generace: Wolf HOPPE, Christoph Hoppe a Christian Hoppe.

Mohou a chtějí si dovolit myslet a jednat udržitelně a dlouhodobě. To znamená investovat do stále lepší budoucnosti místo snahy o krátkodobé finanční úspěchy.

Myšlení napříč generacemi zajišťuje
vyšší schopnost společnosti přežít.

Podnikatelé (zleva doprava) Christoph Hoppe, Christian Hoppe a Wolf Hoppe
Podnikatelé (zleva doprava) Christoph Hoppe, Christian Hoppe a Wolf Hoppe

Vysvětlení „proč“

Po zaměstnancích je možné požadovat práci, pokud vidí, proč a k čemu je. Úkolem všech vedoucích pracovníků společnosti HOPPE je proto tento smysl zprostředkovat.

Kdo požaduje výkon, musí nabízet smysl.

Kdo požaduje výkon, musí nabízet smysl.

Bližší seznámení s našimi hodnotami
najdete v našem firemním profilu.

Stažení profilu společnosti
endCache 07/fb/d8/fc/page-content-629-fbd8fc2d3c29f72d7a06543535ce1d7c.cache