DIN 18257 a RAL-GZ 607/6 pro bezpečnostní kování

Tato ustanovení určují – v souladu se zvyšujícími se požadavky uživatelů a na základě dlouholetých zkušeností kriminální policie – pojmy, rozměry a zpřísněné požadavky, jakož i zkušební metody pro bezpečnostní kování.
HOPPE – Klika pro Vás.
writeCache 07/41/c5/ad/fd/a4/page-content-3375-41c5adfda46db2c0f149fb27a90023f9.cache :: 2024-05-15 11:49:38 -- 15.07.24 11:00:16 : keine gültige Cachedatei gefunden

Co je bezpečnostní kování?

Bezpečnostní kování je určeno k tomu, aby u vchodových domovních nebo bytových dveří chránilo uzamykací mechanismus proti bezprostřednímu mechanickému násilnému působení a aby účinně ztěžovalo násilné otočení profilové cylindrické vložky. Bezpečnostní kování však zaručují optimální ochranný účinek pouze ve spojení se všemi jednotlivými prvky dveří se zvýšenou odolností proti vloupání podle normy DIN EN 1627.

Testováno jako bezpečnostní kování dle DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)

Vlastnosti

Tahové zatížení krytu cylindrické vložky (ZA)
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
-10 kN15 kN20 kN
Pevnost upevňovacích prvků
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
10 kN15 kN20 kN30 kN

1 N (newton) je síla, která je potřebná k tomu, aby se těleso o hmotnosti 1 kg během 1 sekundy uvedlo s rovnoměrným zrychlením z klidu do pohybu o rychlosti 1 m/s (metr za sekundu).

Požadavky pre bezpečnostní kování
  • Uživatel se může rozhodnout – podle potřebné úrovně ochrany – pro bezpečnostní kování v jedné z dostupných tříd bezpečnosti (ES0/SK1, ES1/ SK2, ES2/SK3 nebo na přání ES3/SK4).
  • Pro tyto čtyři třídy bezpečnosti byly stanoveny vlastnosti a požadavky, které jsou uvedeny v předcházející tabulce.
  • Spojovací prvky (šroubové spojení, čtyřhran) musí být uzpůsobeny tak, aby ochranný účinek bezpečnostního kování zůstal zachován i po pokusu o jeho překonání násilnými údery.
  • Bezpečnostní kování odpovídající těmto normám musí být označena jménem/značkou výrobce, bezpečnostními třídami a zkušebním číslem, jakož i odpovídající značkou zkoušky a kontroly doplněnou příslušným zkušebním číslem. Bezpečnostní kování poté podléhají neustálé interní i externí kontrole.

Evropské a národní normy pro bezpečnostní kování

Příloha A normy DIN EN 1906 obsahuje požadavky a zkušební postupy stanovené pro bezpečnostní kování (označování vlastností souvisejících se „zabezpečením“ proti vloupání“ se nachází na 7. místě klasifikačního klíče podle normy DIN EN 1906 viz str. 16-17). Druhy zkoušek „mimostředný tah“, „test pomocí sekáče“, „pevnost krytu cylindrické vložky“ a „odolnost proti odvrtání“ byly převzaty z normy DIN 18257 – vydání březen 1991 do evropské normy. Navíc se provádí zkouška pevnosti dveřního štítu. Při zkoušce pevnosti upevňovacích prvků se nacházejí dřevěné desky mezi tažným zařízením a štíty bezpečnostních kování.

Aby bylo i zde vyhověno požadavku na zaměnitelnost kování, platí pro rozměry doplňující norma DIN 18255, vydání z května 2002, která je harmonizována s normou DIN 18251 platnou pro zámky a normou DIN 18252 platnou pro profilové cylindrické vložky.

Národní norma platná pro bezpečnostní kování DIN 18257 platí od té doby jako doplňující norma (vydání z března 2003), aby bylo možno jednak realizovat výše uvedenou harmonizaci rozměrů a přizpůsobení normě DIN EN 1906 a jednak zachovat označování třídami ES. Následující tabulka uvádí vzájemné porovnání tříd bezpečnosti.

Europäische und deutsche Normung für Schutzbeschläge
Třída
bezpečnosti
podle DIN
18257:2003-03,
odstavec 4
Třída
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
Účinnost
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
ES0SK1
(třída 1)
nízká odolnost proti
vloupání
Europäische und deutsche Normung für Schutzbeschläge
Třída
bezpečnosti
podle DIN
18257:2003-03,
odstavec 4
Třída
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
Účinnost
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
ES1SK2
(třída 2)
střední odolnost proti
vloupání
Europäische und deutsche Normung für Schutzbeschläge
Třída
bezpečnosti
podle DIN
18257:2003-03,
odstavec 4
Třída
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
Účinnost
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
ES2SK3
(třída 3)
vysoká odolnost proti
vloupání
Europäische und deutsche Normung für Schutzbeschläge
Třída
bezpečnosti
podle DIN
18257:2003-03,
odstavec 4
Třída
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
Účinnost
bezpečnosti
podle
EN1906:2012-12,
odstavec 4.1.8
ES3SK4
(třída 4)
velmi vysoká
odolnost
proti vloupání

Bezpečnostní kování mají účinně ztěžovat násilné odkroucení profilové cylindrické vložky a bezprostřední mechanické násilné působení na uzamykací mechanismus. Třída ES0 neposkytuje dostatečnou odolnost proti vloupání, je však požadována v jiných evropských zemích. Kování zařazená v této třídě nedoporučuje německá Komise policejní prevence kriminální činnosti (KPK).

Srovnání tříd ochrany

Požadavky na zařazení do různých tříd bezpečnosti (SK) podle DIN EN 1906 a vzájemné porovnání s třídami podle DIN 18257 (ES) naleznete v tabulkách:

DIN ES0EN SK1
Zkouška pevnosti štítu7 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
7 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při jednostranném tahovém zatížení) za použití podkladové dřevěné desky10 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
10 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
Zkouška odolnosti venkovního štítu proti odvrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtánímžádné požadavky žádné požadavky
Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jednostranné tahové zatížení)žádné požadavkyžádné požadavky
Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li
tento k dispozici)
nenínení
DIN ES1EN SK2
Zkouška pevnosti štítu10 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
10 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při jednostranném tahovém zatížení) za použití podkladové dřevěné desky15 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
15 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
Zkouška odolnosti venkovního štítu proti odvrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtáním)60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo 30 s
/ 200 N
60 HRC
nebo 30 s /
200 N
Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jednostranné tahové zatížení)3 údery
v definovaných
polohách
3 údery
v definovaných
polohách
Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li tento
k dispozici)
10 kN10 kN
DIN ES2EN SK3
Zkouška pevnosti štítu15 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
15 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při jednostranném tahovém zatížení) za použití podkladové dřevěné desky20 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
20 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
Zkouška odolnosti venkovního štítu proti odvrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtáním)60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo
3 min / 200 N
60 HRC nebo
3 min / 200 N
Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jednostranné tahové zatížení)6 úderů
v definovaných
polohách
6 úderů
v definovaných
polohách
Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li tento
k dispozici)
15 kN15 kN
DIN ES3EN SK4
Zkouška pevnosti štítu20 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
20 kN
přípustná deformace
≤ 5 mm
Zkouška pevnosti upevňovacích prvků (při jednostranném tahovém zatížení) za použití podkladové dřevěné desky30 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
30 kN
přípustná deformace
≤ 2 mm
Zkouška odolnosti venkovního štítu proti odvrtání (měření tvrdosti nebo zkouška vrtáním)60 HRC v oblasti
zajišťovacího kolíku
západky nebo
5 min / 300 N
60 HRC nebo
5 min / 500 N
Zkouška odporu proti uražení sekáčem (jednostranné
tahové zatížení)
12 úderů
v definovaných
polohách
12 úderů
v definovaných
polohách
Zkouška pevnosti krytu cylindrické vložky (je-li tento
k dispozici)
20 kN20 kN

Kování HOPPE od třídy bezpečnosti ES1 (SK2) jsou kontrolována podle norem DIN 18257 a RAL-GZ 607/6 a certifikována podle certifikačního programu zkušeben DIN CERTCO (TÜV Rheinland) nebo PIVCERT.

Bezpečnostní třídy

Garnitury HOPPE s ocelovou
ochranou proti navrtání

Garnitury HOPPE s ocelovou ochranou proti navrtání nejsou bezpečnostním kováním podle DIN 18257. Tyto garnitury ztěžují, na rozdíl od běžných dveřních kování, navrtání kování v oblasti cylindrické vložky. Garnitury s ocelovou ochranou proti navrtání a bez překrytí cylindrické vložky (ZA) se vyrábějí z mosazi.

Garnitury HOPPE s ocelovou ochranou proti navrtání

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES0 (SK1)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená ve třídě bezpečnosti ES0 (SK1) poskytují zvýšenou úroveň ochrany oproti běžným dveřním kováním. Tato bezpečnostní kování jsou vyrobena z hliníku a ušlechtilé oceli a dodávají se bez krytu cylindrické vložky (ZA).

Bezpečnostní kování HOPPE podle  normy DIN 18257 ES0 (SK1)

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES1 (SK2)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená ve třídě bezpečnosti ES1 (SK2) se dodávají s krytem i bez krytu cylindrické vložky (ZA) a vyrábějí se z hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. Bezpečnostní kování zařazená ve třídě ES1 (SK2) se dále dodávají také v provedení se zkráceným štítem a bez krytu cylindrické vložky, přičemž jsou vyrobena buď z hliníku nebo z ušlechtilé oceli. Bezpečnostní kování zařazená ve třídě ES1 (SK2) jsou kriminální policií v Německu doporučována jako standardní verze.

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES1 (SK2)

Bezpečnostní kombinovaná kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES1 (SK2)

Bezpečnostní kombinovaná kování HOPPE zařazená ve třídě bezpečnosti ES1 (SK2) se dodávají s překrytím (ZA) i bez krytu cylindrické vložky (ZA) a vyrábějí se z hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. Tato bezpečnostní kování umožňují osadit vnitřní strany domovních/bytových dveří rozetovými soupravami namísto běžné varianty s dlouhým štítem a umožňují různé kombinace materiálů na vnější resp. vnitřní straně dveří. Pokud jsou výrobky HOPPE kombinovány se „zbožím cizího původu“, neplatí certifikace.

Bezpečnostní kombinovaná kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES1 (SK2)

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES2 (SK3)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená ve třídě bezpečnosti ES2 (SK3) se dodávají také s překrytím cylindrické vložky (ZA) a vyrábějí se z hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. Tato kování jsou pojišťovacími společnostmi předepisována při zvýšeném riziku (při vysokých pojistných hodnotách). Poradenská pracoviště kriminální policie doporučují bezpečnostní kování zařazená do třídy bezpečnosti ES2 (SK3) při zvýšených nárocích na ochranu (např. při „zvlášť rizikové poloze“ domu).

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES2 (SK3)

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES3 (SK4)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená ve třídě bezpečnosti ES2 (SK3) se dodávají s překrytím cylindrické vložky (ZA) a se 13 mm silnou tvrzenou ocelovou podkonstrukcí. Vyrábějí se z hliníku, ušlechtilé oceli a mosazi. Díky extrémně vysokému zabezpečení doporučuje kriminální policie bezpečnostní kování zařazená do třídy bezpečnosti ES2 (SK3) při velice vysokých nárocích na ochranu (např. při zvláště rizikové poloze domu).

Bezpečnostní kování HOPPE podle normy DIN 18257 ES3 (SK4)
HOPPE Zkušební certifikát
HOPPE Certifikát
HOPPE Certifikát o udělení
endCache 07/41/c5/ad/fd/a4/page-content-3375-41c5adfda46db2c0f149fb27a90023f9.cache