DIN EN 1906 – evropská a národní normy pro kování

V rámci evropského normování byla formulována norma EN 1906, která definuje požadavky a zkušební postupy pro dveřní kliky a knoflíky. Byla schválena v říjnu 2001 na evropské úrovni, vícekrát přepracována a v současnosti je platná jako DIN EN 1906 – vydání z prosince 2012.
HOPPE – Klika pro Vás.
readCache 07/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache :: Cachedatei: 2024-05-15 11:47:50 -- 15.07.24 11:26:21 | Seite geändert: 2024-05-15 11:47:50 -- 15.05.24 13:47:50 | gültige Cachedatei gefunden

V rámci zpracování evropských norem byla formulována norma EN 1906, která definuje požadavky a zkušební metody pro dveřní kliky a knoflíky. Od října 2001 platí tato norma na evropské úrovni, několikrát byla přepracována a nyní platí jako DIN EN 1906 – vydání prosinec 2012 (zároveň má status ČSN).

V normě DIN EN 1906 jsou definovány výlučně zkušební parametry: rozměry kování nejsou zohledněny. Kromě toho je zaveden systém klasifikace, který má zaručit srovnatelnost výrobků. Dveřní kování testované dle normy DIN EN 1906 je označeno osmimístným číselným kódem:

1Kategorie použití
2Životnost
3Rozměry dveří
4Požární odolnost
5Ochrana
6Odolnost vůči korozi
7Bezpečnost proti vloupání
8Typ ovládání
Kategorie použití 2 (3, 4) DIN EN 1906

Více o významu čísel v rámci klasifikačního čísla se dozvíte zde.

Pod prvním číslem klasifikačního klíče jsou kování rozdělena do čtyř kategorií použití, které se řídí četností použití a očekávanými oblastmi nasazení. Pro tyto kategorie jsou odstupňovány požadavky a zkušební síly.

Kategorie použití

(výtah z celkem 13 zkoušek)

Příklad třídy: 1

Točivý moment20 Nm
Namáhání tahem300 N
Volná vůle v klidovém postavení< 10 mm
Volný úhlový pohyb< 10 mm
Význam třídyStřední četnost použití osobami, které v zásadě zachází s kováními pečlivě a u kterých hrozí malé riziko špatného zacházení (např. v případě vnitřních dveří domů).

Příklad třídy: 2

Točivý moment30 Nm
Namáhání tahem500 N
Volná vůle v klidovém postavení< 10 mm
Volný axiální posuv ve výchozí poloze< 10 mm
Význam třídyStřední četnost použití osobami, které v zásadě zachází s kováními pečlivě a u kterých ale hrozí jisté riziko špatného zacházení (např. v případě vnitřních dveří v kancelářích).

Příklad třídy: 3

Točivý moment* 40 Nm
Namáhání tahem800 N
Volná vůle v klidovém postavení< 6 mm
Volný úhlový pohyb< 5 mm
Význam třídyČetné použití veřejností nebo jinými osobami, které spíše nezachází s kováními pečlivě a u kterých hrozí vysoké riziko špatného zacházení (např. dveře v kancelářských budovách s přístupem veřejnosti).
* Kování HOPPE pro nebytové prostory

Příklad třídy: 4

Točivý moment* 60 Nm
Namáhání tahem1000 N
Volná vůle v klidovém postavení< 6 mm
Volný úhlový pohyb< 5 mm
Význam třídyPro použití na dveřích, které jsou poškozovány často násilným používáním (dveře na fotbalových stadionech, ropných plošinách, v kasárnách, na veřejných toaletách, atd.).
* Kování HOPPE pro nebytové prostory

Požadavky a zkušební postupy jsou tvořeny tak, aby simulovaly skutečné zatížení v denním použití tím, že jsou provedeny zkoušky těsnosti, koroze i měření vůle kování před a po zkouškách dlouhodobé funkčnosti.
Abychom dosáhli vyměnitelnosti zámků a kování, nesmíme opomenout národní normy pro rozměry. Proto jsou rozměry kování, odsouhlasené pro zámky dle DIN 18251 a cylindrické vložky podle DIN 18252, dále normovány v normě DIN 18255 (dveřní madla, dveřní štítky a dveřní rozety), která se objevila ve vydání z května 2002 jako tzv. zbytková norma pro doplnění normy DIN EN 1906.

Všechny dveřní objektové soupravy HOPPE odpovídají požadavkům normy DIN EN 1906, kategorie užití 3 a 4, i zbytkové normě DIN 18255 (dveřní madla, dveřní štítky a dveřní rozety) a vyznačují se obzvláště svou dlouholetou použitelností v objektech.

Doklady o zkouškách pro subjekty vypisující soutěž

Subjektům vypisujícím soutěž nabízíme externí a interní doklady o zkouškách pro kování dveřních klik podle DIN EN 1906, které slouží jako kvalifikační osvědčení.

endCache 07/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache