Spojení HOPPE Quick-Fit

Díky spojení HOPPE Quick-Fit lze dveřní kliky namontovat rychleji a snáze. Díky osvědčenému samosvornému mechanizmu lze dveřní kliky trvale zajistit jediným pohybem a díky tomu jsou pevně a stabilně usazeny na dveřích.
HOPPE – Klika pro Vás.
Spojení HOPPE Quick-Fit – Rychlá montáž jednoduchým nastrčením dveřních klik
readCache 07/db/81/91/page-content-2777-db8191352d78fdaa7c92e8a1566be39c.cache :: Cachedatei: 2023-12-12 13:22:50 -- 11.04.24 23:31:25 | Seite geändert: 2023-12-12 13:22:50 -- 12.12.23 14:22:50 | gültige Cachedatei gefunden

Čas jsou peníze – rychleji a lépe
HOPPE Quick-Fit

Při tradiční montáži dveřní kliky je nutno provádět postup sestávající z mnoha kroků, při němž jsou nezbytné také časté změny způsobu uchopení. Tento postup je namáhavý a také časově náročný. Výrazně rychlejší a lepší: HOPPE spojení Quick-Fit. Díky této pokročilé technice lze dveřní kliky trvale spojit jediným pohybem.

Podstatou nové techniky je námi vyvinutý samosvorný mechanismus v otvoru dveřní kliky. Ten upne plný čtyřhran kliky pevně a bez vůle. Prostřednictvím plného čtyřhranu se využívá celý průřez tohoto čtyřhranu k maximálnímu přenosu točivého momentu. Spojení HOPPE Quick-Fit je axiálním bezstupňovým spojením dveřní kliky, které je přezkoušeno podle normy DIN EN 1906 a je použitelné pro různé tloušťky dveří (v rámci definovaného rozsahu).

Přednosti

 • Velice rychlé upevnění dveřní kliky:
  – cca. 75 % úspory času oproti běžné montáži dveřní kliky.
 • Žádné červíky s vnitřním šestihranem nebo příčné kolíky
  – žádné závitové otvory
  – žádné osové seřizování čtyřhranu při sešroubování s otvorovou částí dveřní kliky
  – samočinné uvolnění červíku s vnitřním šestihranem nebo příčného kolíku je vyloučeno.
 • Integrovaný samosvorný mechanismus v klice s otvorem
  – jednoduché spojení klik zasunutím
  – spojení dveřních klik bez vůle
  – trvale bezpečné upevnění dveřních klik.
 • Použití plného čtyřhranu HOPPE
  – využití kompletního průměru čtyřhranu pro maximální přenos točivého momentu.
 • Bezstupňové osové upevnění dveřní kliky testované podle DIN EN 1906
  – použitelné pro různé tloušťky dveří (v rámci stanoveného rozsahu).
 • Snadná a rychlá demontáž dveřních klik
  – např. pomocí přiloženého úhlového klíče nebo malého plochého šroubováku. Ten stačí vložit do demontážního otvoru na straně krčku kliky, mírným pootočením uvolnit upínací mechanismus a kliky tahem od sebe oddělit.

Důležité

Výrobky s HOPPE Quick-Fit nesmí být kombinovány se čtyřhrany jiných výrobců!

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Evropské patenty EP 1 683 933 a EP 3 202 999
Spojení HOPPE Quick-Fit

Dveřní kliky se spojením HOPPE Quick-Fit si můžete prohlédnout v katalogu výrobků

Katalog výrobků

Další témata

endCache 07/db/81/91/page-content-2777-db8191352d78fdaa7c92e8a1566be39c.cache