Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou. Jako průmyslový podnik – s našimi zaměstnanci a mnoha vazbami na společnosti – jsme si vědomi naší zvýšené odpovědnosti.
Norma DIN EN ISO 14001, Ekologická výroba
readCache 07/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache :: Cachedatei: 2024-05-15 11:39:27 -- 27.05.24 21:14:36 | Seite geändert: 2024-05-15 11:39:27 -- 15.05.24 13:39:27 | gültige Cachedatei gefunden

Ochrana životního prostředí je ve společnosti HOPPE „zákonem“

Ochrana životního prostředí je ve společnosti HOPPE „zákonem“

Zodpovědnost za zdravé životní prostředí má každý člověk. Průmyslový podnik se svými zaměstnanci a bohatými vazbami ve společnosti by si měl být vědom zvýšené zodpovědnosti.

Náš postoj k životnímu prostředí je založený na poznání, že domnělý konflikt cílů mezi ekonomií a ekologií ve skutečnosti neexistuje. Žádný systém nehospodaří šetrněji a efektivněji než příroda, jejíž způsob práce nás také učí efektivnosti a šetrnosti:

ekonomie = ekologie

Ekonomicko-ekologické požadavky na podnik znamenají dosažení definovaného cíle s co nejmenším úsilím a co nejlepším možným využitím použitých prostředků – tedy šetrně vzhledem ke zdrojům. Proto se pokoušíme

  • zvýšit stupeň účinnosti při ochraně dostupných zdrojů a,
  • pokud to jde, zamezit odpadům, které jsou nežádoucí.

Ochrana životního prostředí je ve společnosti HOPPE „zákonem“

Příklady realizace:

  • Výroba kování šetrná vůči životnímu prostředí.
  • Používání užitkové vody a uzavřený oběh vody.
  • Ekologické balicí materiály.
  • Znovupoužitelné zbytky materiálů coby sekundární suroviny.
  • Využití odpadního tepla.
  • Alternativní výroba energie.
  • Opatření k energetické efektivnosti.
  • Členství v „ekologické iniciativě Hesensko“.

Certifikace

Veškeré výrobní závody skupiny HOPPE v Německu, Itálii a České republice jsou od roku 2001 certifikovány podle normy DIN EN ISO 14001:2015 (ekologický management). Kromě toho byla společnost HOPPE AG, Stadtallendorf v roce 2014 certifikována podle DIN EN ISO 50001:2018 (energetický management).

Certifikát DIN EN ISO 14001:2015
Certifikát DIN EN ISO 14001:2015 (Příloha)
Certifikát DIN EN ISO 50001:2018
endCache 07/4c/81/4c/2a/31/page-content-66-4c814c2a31157e7142b62530287118fb.cache