TBT / SecuTBT®

Aby se zabránilo pádu z oken, lze zavřená okna s funkcí TBT (Tilt Before Turn = vyklopit před otočením) zcela otevřít pouze jedním klíčem – pro ventilaci je však lze vyklopit bez odemčení. U funkce SecuTBT® se klika automaticky zablokuje v poloze vyklopeno – pro úplné otevření okna je nutná manipulace obouruč, tedy současné otočení klíčem a klikou. Nepovolené nebo neoprávněné otevření okna je tak ztíženo.
HOPPE – Klika pro Vás.
SecuTBT® – Uzamykatelná okenní klika pro sklopně- otevíravé okno s automatickým blokováním
readCache 07/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache :: Cachedatei: 2024-05-15 09:53:11 -- 14.07.24 17:24:12 | Seite geändert: 2024-05-15 09:53:11 -- 15.05.24 11:53:11 | gültige Cachedatei gefunden

Uzamykatelné okenní kliky s funkcí TBT

Uzamykatelné okenní kliky TBT (Tilt Before Turn = vyklápění před otevřením) se stále častěji používají ve veřejných budovách a zařízeních jako jsou školy, mateřské školy, kliniky nebo domovy pro seniory, aby se znesnadnilo neprávněné otevření zevnitř.

Technika TBT umožňuje přitom pomocí klíče zajištění kliky ve vyklopeném pozici (pozice 90°). Další otočení kliky do pozice otevřeno (pozice 180°) je možné jen po opětovném odjištění.

Důležité: Funkce TBT je zaručena jen tehdy, když je použito odpovídající celoobvodové otočně/výklopné kování.
Důležité: Funkce TBT je zaručena jen tehdy, když
je použito odpovídající celoobvodové otočně/výklopné kování.
U každé okenní kliky TBT je přiložena samolepka, která funkci TBT jednoduše vysvětluje.
U každé okenní kliky TBT je přiložena samolepka, která funkci TBT jednoduše vysvětluje.

Okenní kliky HOPPE s funkcí TBT

Okenní kliky HOPPE s funkcí TBT se vyrábí ve verzích TBT1 a SecuTBT®. Jak se tyto dvě verze technicky odlišuje, je popsáno níže:

Okenní kliky s TBT1®

Modely TBT1 jsou vybaveny volnoběhem mezi polohou zavřeno a vyklopeno (odjištění zamykací cylindrické vložky není nutné) tak, aby mohlo být umožněno větrání. V poloze 90° (vyklopeno) se nachází blokovací mechanismus. Posunutí do pozice 180° (otevřeno) je možné jen po odblokování zamykatelné cylindrické vložky.

Okenní kliky s SecuTBT®

Okenní kliky s funkcí SecuTBT® dalším zdokonalením původní techniky TBT. Zajišťuje ještě více bezpečnosti a komfortu na okně.

V pozici 0° (zavřeno) lze okenní kliku HOPPE s funkcí SecuTBT® pomocí klíče zamknout a získat tím dodatečné zabezpečení proti vloupání. Jen díky odblokování (otočení klíče) může být klika uvedena do pozice 90° – vyklopeno.

Když je okenní klika otočena do pozice vyklopeno, je – jinak než u původní techniky TBT – automaticky v 90° zablokována, takže jednoduše a komfortně, bez toho aniž by klíč musel být použit! Otočení zpět do pozice zavřeno je možné také bez odblokování.

Aby mohla být okenní klika před vyklopením uvedena do pozice otevřeno (180°), je nutná manipulace obouruč: Jen díky současnému otočení klíče a kliky je blokování zrušeno a okenní klikou může být otočeno do pozice otevřeno. Tím je okenní klika chráněna před nepovoleným a neuváženým otočením do pozice otevřeno.

Pokud je okenní klika HOPPE s funkcí SecuTBT® v pozici otevřeno a má být znovu uvedena zpět do pozice vyklopeno, je to možné i bez odblokování. V pozici vyklopeno je opět použita automatická zamykací technika, která kliku bez manipulace s klíčem bezpečně zablokuje. Z této pozice může být sice klikou otočeno do pozice zavřeno, ale již né zpět do pozice otevřeno. To lze jen díky zmíněné manipulaci obouruč k odblokování.

Shrnuto: Vyšší bezpečnostní funkce, kde je to nutné, jednodušší a komfortnější manipulace, kde je to možné – přednosti, které také při vybavování veřejných budov hrají důležitou roli.

Okenní kliky TBT/SecuTBT® si můžete prohlédnout v katalogu výrobků

Katalog výrobků

Další témata

endCache 07/b7/de/72/7f/51/page-content-2767-b7de727f51b6741f21a53e8cc9154ffe.cache