DIN 18273 - Informace k protipožárním dveřím

Protipožární dveřní garnitury musí být zkonstruovány podle požadavků stanovených v normě DIN 18273. Tato norma platí pro všechny Protipožární dveřní garnitury, které jsou použity na protipožárních dveřích.
HOPPE – Klika pro Vás.
readCache 07/d3/15/0c/27/8b/page-content-3377-d3150c278b225fec7cdeebe36daeaa43.cache :: Cachedatei: 2023-11-16 15:27:52 -- 16.07.24 03:35:45 | Seite geändert: 2023-11-16 15:27:52 -- 16.11.23 16:27:52 | gültige Cachedatei gefunden

Protipožární dveře mohou být používány velmi dlouho. Pokud je během období jejich používání nutná změna, je nutné dbát na následující body:

  • Protipožární dveře musí být schváleny stavebním dozorem.
  • Na přípustných protipožárních dveřích nesmí být nic měněno a předěláváno.

Protipožární otvorové výplně podle normy DIN 4102, část 5 jsou samozavírací dveře resp. brány, které jsou určeny k tomu, aby zabránily šíření požáru. Protipožární dveře se rozlišují dle doby trvání, po kterou odolají ohni (T30 = 30 minut, T60, T90 nebo T120). Musí být splněny následující základní požadavky:

  • samozavírací,
  • splnění technických požadavků protipožární ochrany (tzn. musí být zabráněno rozšiřování ohně),
  • spolehlivá funkčnost a její zachování po delší časové období (200 000 otevření a zavření).
Testováno pro protipožární ochranu dle DIN 18273

Jak musí být namontováno kování protipožárních dveří?

Kování protipožárních dveří musí být namontována podle požadavků obsažených v normě DIN 18273 tak, aby byla zajištěna funkčnost protipožární otvorové výplně. Tato norma platí pro všechny Protipožární garnitury dveřních klik, které jsou použity na protipožárních dveřích a dveřích proti kouři. Vedle souprav dveřních klik patří k protipožárním dveřím také další součásti testované na ochranu před požárem, jako je zámek, závěsy, dveřní zavírače atd. Pokud je na protipožárních dveřích použita součást, která není schválená pro ochranu před požárem, je ohroženo splnění výše uvedených požadavků.

Podstatnými vlastnostmi kování, která jsou vyrobena dle normy DIN
18273, jsou:

Materiály a konstrukční montáž kování protipožárních dveří musí být pořízeny tak, aby při montáži dle předpisů a použití k určenému účelu nebylo ohroženo protipožární chování a trvalá funkce dveří.

  • Čtyřhran musí být z oceli, musí vykazovat průměr 9 x 9 mm a musí být délkově nerozdělený.
  • Pokud jsou garnitury klik protipožárních dveří (např. hliníkové soupravy) z materiálu, který se rozpouští při teplotě nižší než 1 000 °C (300 °C pro ochranné dveře proti kouři), zpravidla musí být všechny jednotlivé díly podstatné pro funkci (klika – ocelové jádro / štítky a rozety – ocelová konstrukce / upevňovací prostředky z oceli) opatřeny materiálem, který se taví při teplotě vyšší než 1 000 °C. Je důležité, aby se protipožárními dveřmi dalo projít i po požáru.
  • Garnitury klik protipožárních dveří musí odolat trvalé funkční zkoušce (200 000 otevření a zavření, garnitury pro stabilní křídla 100 000) bez poškození, např. deformace nebo trhliny.
  • Dveře na únikových cestách musí být pro zamezení nehodám vybaveny klikou, jejíž konec je vhodně formován (např. ohnutý směrem k dveřnímu křídlu – viz HOPPE protipožární klika FS-138F).

Protipožární garnitury HOPPE odpovídají normě DIN 18273 (použitelné až po T90)

Společnost HOPPE vybavuje všechny protipožární garnitury dlouhými noky pro překlenutí relativně velké šířky dveří. U rozetových garnitur a garnitur s krátkým štítem jsou noky sníženy na vnější straně z vnějšího průměru 7 mm na 6,2 mm. Z toho vyplývá, že otvor zámku by měl být podle konstrukce dveří v případě garnitury s rozetou a krátkým štítem velký minimálně 6,5 mm. Pokud tomu tak není, udejte nám rozměr otvoru zámku a přesnou tloušťku dveří.

Protipožární antipanikové garnitury pro dveřní kliky (FS-AP)

Protipožární antipanikové garnitury pro dveřní kliky (FS-AP) jsou většinou používané v rámci únikových a záchranných cest. Z tohoto důvodu je třeba vybrat model, jehož konce kliky jsou zahnuty směrem k dveřnímu křídlu. Kování pro dveřní kliky pro zámky s antipanikovou funkcí musí v zásadě vykazovat otočné uložení kliky odolné vůči tahu. Všechny antipanikové protipožární garnitury HOPPE se nabízejí pouze s pevným/otočným uložením (p/o) a protipožárním antipanikovým plným čtyřhranem. Tím je vyloučeno zatížení ořechu zámku.

Protipožární kování klika/knoflík HOPPE

Protipožární kování klika/knoflík HOPPE jsou v základě vybavené pevným knoflíkem a pevným/otočným čtyřhranem. V rámci únikových cest smí být kování klika/knoflík použita pouze tehdy, je-li směr úniku jednoznačný.

Protipožární kování pro pevná křídla (FS-SF)

Protipožární kování pro pevná křídla (FS-SF) jsou u společnosti HOPPE vybavena vnějším štítem, popř. vnější zaslepovací rozetou. Čtyřhran (plný) může být sám přizpůsoben dle zámku.

Důležité:

Protipožární garnitury podle DIN 18273 jsou součástí stavebních regulačních seznamů A zemského stavebního řádu a musí jako důkaz používání vést certifikát o shodě (ÜZ). Certifikát o shodě je vystaven uznaným zkušebním a certifikačním místem za předpokladu, že stavební výrobek odpovídá zadaným technickým pravidlům (zde DIN 18273), podléhá neustálé výrobní kontrole v závodě a vnější kontrole certifikačním místem. Protipožární kování HOPPE (ne jednotlivé díly) jsou certifikovány úřadem pro testování materiálů pro Severní Porýní – Vestfálsko (MPA-NRW), mají značku „Ü“ a zajišťují pro vás jako stavitele zákonodárcem stanovené pokyny k použití.

endCache 07/d3/15/0c/27/8b/page-content-3377-d3150c278b225fec7cdeebe36daeaa43.cache