Úvodní stránka / Impressum /

Impressum

Zodpovědný za provoz a obsah této webové stránky je:

HOPPE Holding AG

Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Švýcarsko
[email protected]
www.hoppe.com

Tel.: +41 81 851 66 00 *
Fax: +41 81 851 66 66 *

* Upozornění:
Toto telefonní/faxové číslo je určeno pro všechny obecné dotazy nebo stanoviska. Pro informace o výrobcích a technické dotazy Vám je k dispozici odpovědná kontaktní osoba společnosti HOPPE pro vaši zemi.

Předseda správní rady: Wolf Hoppe
Zastupující předseda: Christoph Hoppe
Registrační soud: Amtsgericht Chur
Registrační číslo: CH-350.3.003.087-0

Číslo DPH: CHE-100.694.644

Právní upozornění

Přečtěte si pozorně následující právní upozornění. Používáním naší webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu a beze změny.

Účel webové stránky

HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – dále jen „HOPPE“ – sestavil informace na této stránce za účelem informování o společnosti HOPPE Holding AG, jejích dceřiných společnostech (následně společně pod názvem „HOPPE“) a partnerech a o nabízených službách.

V rámci portálu pro obchodní partnery nabízí HOPPE registrovaným uživatelům dodatečné informace a služby, jako např. prostředky pro podporu prodeje, videa, montážní návody atd. Když se zaregistrujete do portálu pro obchodní partnery, máte povinnost požadované údaje zadat kompletně a správně, udržovat je aktuální a Vám přiřazená přístupová data držet v utajení.

Omezení ručení

Informace, výrobky a služby zveřejněné na webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti, výpočetní nebo textové chyby. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost HOPPE ručí neomezeně za přímé a prokázané škody způsobené hrubou nedbalostí nebo protiprávním záměrem. Společnost HOPPE vylučuje ručení za lehkou nedbalost a nepřímé škody nebo následky. Vyhrazeny zůstávají zavazující právní předpisy.

Webová stránka může obsahovat odkazy, které nejsou provozovány společností HOPPE. Společnost HOPPE není odpovědná za obsah těchto stránek a neručí za škody, které vzniknou díky obsahu těchto stránek.

Upozornění na autorská práva

Texty, obrázky, videa, software, výrobky, služby a další informace, které jsou obsaženy a zobrazeny na této webové stránce, jsou chráněny autorskými právy a nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti HOPPE, popř. bez svolení příslušného majitele práv, měněny, kopírovány, předváděny, licencovány, zveřejňovány, nahrávány, rozesílány nebo jiným způsobem zviditelňovány. Vyjmuta jsou práva uživatele pro vlastní soukromou potřebu se zohledněním všech autorských práv a dalších ochranných práv.

Ostatní

Společnost HOPPE si vyhrazuje právo změnit kdykoliv tato právní upozornění i všechny informace a nabídky na webové stránce. Pokud jsou provedeny změny, platí od data zveřejnění na této webové stránce. Další využití webové stránky po takové změně je považováno za souhlas uživatele se změnou.

Toto právní upozornění podléhá výhradně švýcarskému právu; s vyloučením kolizně právních ustanovení a ustanovení obchodního práva OSN (CISG). Výhradním příslušným soudem pro všechny spory, které vyplývají nebo souvisí s těmito právními upozorněními, je sídlo společnosti HOPPE Holding AG. Společnost HOPPE je oprávněna žalovat uživatele v jeho bydlišti.

Impressum platí i pro následující profily sociálních médií:

Facebook: https://www.facebook.com/hoppe.group.easterneurope/
YouTube: https://www.youtube.com/@hoppe-group
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hoppegroup-easterneurope/
Instagram: https://www.instagram.com/hoppe.group_eastern.europe/

Pravidla pro komentáře

na výše uvedených profilech sociálních sítí společnosti HOPPE

Máme radost, když považujete naše příspěvky za zajímavé a chcete je komentovat. Myslete ale na to, že při výměně názorů na internetu jednáte s lidmi, a ne s virtuálními bytostmi. Vzájemný respekt a zdvořilý tón jsou proto také zde základním předpokladem funkčního dialogu. Komentáře, které nejsou věcné nebo obsahují osobní útoky, popř. diskriminační vyjádření, nejsou vítané a my si vyhrazujeme právo takové komentáře bez předchozího upozornění odstranit. Také při zneužití našich stránek jako reklamní plochy pro cizí výrobky nebo služby si vyhrazujeme právo smazat příslušný komentář.