Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 1906

DIN EN 1906 – evropská a národní normy pro kování

DIN EN 1906 –
evropská a národní normy pro kování

V rámci zpracování evropských norem byla formulována norma EN 1906, která definuje požadavky a zkušební metody pro dveřní kliky a knoflíky. Od října 2001 platí tato norma na evropské úrovni, několikrát byla přepracována a nyní platí jako DIN EN 1906 – vydání prosinec 2012 (zároveň má status ČSN).

V normě DIN EN 1906 jsou definovány výlučně zkušební parametry: rozměry kování nejsou zohledněny. Kromě toho je zaveden systém klasifikace, který má zaručit srovnatelnost výrobků. Dveřní kování testované dle normy DIN EN 1906 je označeno osmimístným číselným kódem:

1 Kategorie použití
2 Životnost
3 Rozměry dveří
4 Požární odolnost
5 Ochrana
6 Odolnost vůči korozi
7 Bezpečnost proti vloupání
8 Typ ovládání

Více o významu čísel v rámci klasifikačního čísla se dozvíte zde.

 

Pod prvním číslem klasifikačního klíče jsou kování rozdělena do čtyř kategorií použití, které se řídí četností použití a očekávanými oblastmi nasazení. Pro tyto kategorie jsou odstupňovány požadavky a zkušební síly.

 

Kategorie použití

(výtah z celkem 13 zkoušek)

Příklad třídy: 1
Točivý moment 20 Nm
Namáhání tahem 300 N
Volná vůle v klidovém postavení < 10 mm
Volný úhlový pohyb < 10 mm
Význam třídy Střední četnost použití osobami, které v zásadě zachází s kováními pečlivě a u kterých hrozí malé riziko špatného zacházení (např. v případě vnitřních dveří domů).

 

Příklad třídy: 2
Točivý moment 30 Nm
Namáhání tahem 500 N
Volná vůle v klidovém postavení < 10 mm
Volný axiální posuv ve výchozí poloze < 10 mm
Význam třídy Střední četnost použití osobami, které v zásadě zachází s kováními pečlivě a u kterých ale hrozí jisté riziko špatného zacházení (např. v případě vnitřních dveří v kancelářích).

 

Příklad třídy: 3
Točivý moment * 40 Nm
Namáhání tahem 800 N
Volná vůle v klidovém postavení < 6 mm
Volný úhlový pohyb < 5 mm
Význam třídy Četné použití veřejností nebo jinými osobami, které spíše nezachází s kováními pečlivě a u kterých hrozí vysoké riziko špatného zacházení (např. dveře v kancelářských budovách s přístupem veřejnosti).
* Kování HOPPE pro nebytové prostory

 

Příklad třídy: 4
Točivý moment * 60 Nm
Namáhání tahem 1000 N
Volná vůle v klidovém postavení < 6 mm
Volný úhlový pohyb < 5 mm
Význam třídy Pro použití na dveřích, které jsou poškozovány často násilným používáním (dveře na fotbalových stadionech, ropných plošinách, v kasárnách, na veřejných toaletách, atd.).
* Kování HOPPE pro nebytové prostory

 

Požadavky a zkušební postupy jsou tvořeny tak, aby simulovaly skutečné zatížení v denním použití tím, že jsou provedeny zkoušky těsnosti, koroze i měření vůle kování před a po zkouškách dlouhodobé funkčnosti.
Abychom dosáhli vyměnitelnosti zámků a kování, nesmíme opomenout národní normy pro rozměry. Proto jsou rozměry kování, odsouhlasené pro zámky dle DIN 18251 a cylindrické vložky podle DIN 18252, dále normovány v normě DIN 18255 (dveřní madla, dveřní štítky a dveřní rozety), která se objevila ve vydání z května 2002 jako tzv. zbytková norma pro doplnění normy DIN EN 1906.

 

Všechny dveřní objektové soupravy HOPPE odpovídají požadavkům normy DIN EN 1906, kategorie užití 3 a 4, i zbytkové normě DIN 18255 (dveřní madla, dveřní štítky a dveřní rozety)  a vyznačují se obzvláště svou dlouholetou použitelností v objektech.

 

Doklady o zkouškách pro subjekty vypisující soutěž

Subjektům vypisujícím soutěž nabízíme externí a interní doklady o zkouškách pro kování dveřních klik podle DIN EN 1906, které slouží jako kvalifikační osvědčení.

 Kategorie použití 2 (3, 4)
DIN EN 1906