Ochrana proti vloupání

Spolehlivá ochrana před vloupáním by měla pachatelům co nejvíce ztížit práci. Naše řešení mohou účinně pomoci se zastavením zloděje.
readCache 07/69/66/18/page-content-14489-6966181ba940ee8ab935dc4e4e3e73d5.cache :: Cachedatei: 04.03.24 05:17:19 | Seite geändert: 16.11.23 16:06:39 | gültige Cachedatei gefunden

Ochranné kování a okenní kliky odolné proti vloupání

Bezpečnostní kování

Bezpečnostní kování

Bezpečnostní kování pro vchodové dveře do domů a bytů nabízí účinnou ochranu před manipulací se zámkem a cylindrickou vložkou, a ztěžuje tak přístup možným pachatelům. Třída ochrany by přitom měla odpovídat individuálnímu posouzení rizik, minimálně však třídě ochrany ES1, popř. SK2.

SecuForte®

SecuForte®

Okenní kliky s ochranou proti vloupání s technologií SecuForte® účinně chrání před neoprávněným otevřením okna zvenčí. Při zavření nebo vyklopení okna se klika automaticky zablokuje. Jedinečný bezpečnostní koncept umožňuje ovládání okenní kliky pouze na principu „nejprve stisknout a potom otočit“.

SecuSelect®

SecuSelect®

Uzamykatelné okenní kliky s technologií SecuSelect® jsou testovány podle RAL200, což je jedna z nejpřísnějších norem ochrany proti vloupání pro okenní kliky. Když není okenní klika uzavřena, poskytuje osvědčená technologie Secustik® dodatečné základní zabezpečení.

Technika HOPPE Quick-Fit umožňuje volný výběr tvaru kliky.

Secu100® a Secu200®

Secu100® a Secu200®

Zavřená okenní klika s technologií Secu100® nebo Secu200® nabízí účinnou ochranu před vloupáním. Zesílení uzavíracího mechanizmu zabraňuje násilnému ukroucení a odtržení uzavřené kliky zvenčí.

Secu100® + Secustik®

Secu100® + Secustik®

Zavřená okenní klika s ochranou proti vloupání s technologií Secu100® + Secustik® zabraňuje násilnému odtržení nebo ukroucení kliky zvenčí – až po použití síly 100 Nm. Když není okenní klika uzavřena, nabízí osvědčená technologie Secustik® základní bezpečnost – integrovaný blokovací mechanizmus ztěžuje posunutí kování zvenčí.

SecuDuplex®

SecuDuplex®

U okenních klik s technologií SecuDuplex® je cylindrická vložka zámku zároveň tlačítkem a kombinuje výhody obou technologií.

Cylindrická vložka zámku blokuje okenní kliku obvyklým způsobem – pokud není zamknuta, ztěžuje funkce knoflíku posunutí kování zvenku. Klikou lze zevnitř otáčet pouze tehdy, když se otevřená cylindrická vložka zámku drží stisknutá. Neopatrné nebo neoprávněné otevření okna je tak ztíženo.

TBT / SecuTBT®

TBT / SecuTBT®

Aby se zabránilo pádu z oken, lze zavřená okna s funkcí TBT (Tilt Before Turn = vyklopit před otočením) zcela otevřít pouze jedním klíčem – pro ventilaci je však lze vyklopit bez odemčení. U funkce SecuTBT® se klika automaticky zablokuje v poloze vyklopeno – pro úplné otevření okna je nutná manipulace obouruč, tedy současné otočení klíčem a klikou. Nepovolené nebo neoprávněné otevření okna je tak ztíženo.

Secustik®

Secustik®

U technologie Secustik® ztěžuje integrovaný blokovací mechanizmus zloději posunutí okenního kování zvenčí. Toto přídavné zabezpečení je i slyšet: Samojisticí blokovací mechanizmus funguje na principu přesného zacvakávání čepů zapadajících do drážek v pouzdře při pohybu klikou.

Okenní eKliky odolné proti vloupání pro Smart Home

eKlika AutoLock

eKlika AutoLock

eKlika AutoLock s ochranou proti vloupání se při zavírání okna automaticky uzamkne – bez obtěžujícího zamykání jednotlivých klik a nutnosti přemisťování klíče a bez jeho případné ztráty.

Šifrovaná komunikace přes protokol EnOcean Secure navíc zajistí větší bezpečnost chytré domácnosti.

endCache 07/69/66/18/page-content-14489-6966181ba940ee8ab935dc4e4e3e73d5.cache