Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Záruka funkčnosti poskytovaná společností HOPPE

Záruka funkčnosti poskytovaná společností HOPPE

I po 10 letech intenzivního používání
stále ještě klika pro vás!

Podle našeho pojetí znamená značkový výrobek HOPPE splnění záruky kvality vůči uživateli. Aby bylo možné tuto záruku určitým způsobem změřit, poskytuje společnost HOPPE 10tiletou záruku funkčnosti na mechanické funkce všech dveřních a okenních klik (v případě dodržení příslušných montážních návodů a pokynů k údržbě; v této souvislosti prosím věnujte pozornost „Prohlášení o záruce“).

Test zatížení blízký realitě

Značkové kování HOPPE je v mnoha testech zkoušeno z hlediska dlouhodobě bezchybného chodu. Podle typu výrobku jsou prováděny zkoušky životnosti a statické zátěžové testy, které simulují náročný „pracovní den“ dveřní a okenní kliky a přitom částečně přesahují rozsah zkoušek i požadavky norem DIN EN 1906, popř. RAL-GZ 607/9.

V jednotlivých zkušebních cyklech životnosti podle norem DIN EN 1906 a RAL-GZ 607/9 jsou kování testována izolovaně. Společnost HOPPE provádí praktické zkoušky obsluhy dveřních a okenních klik (v odpovídajících obslužných cyklech) přímo na stavebních dílech (tedy na dveřním, popř. okenním dílci). To znamená, že kromě samotné ovládací funkce je testováno i dlouhodobé propojení mezi kováním a stavebním dílem.

Společnost HOPPE provádí zkoušky dveřních a okenních klik v praktických podmínkách přímo na stavebních dílech

Nový standard kvality

Tím, že poskytuje 10letou záruku na mechanické funkce, překonává společnost HOPPE také 2letou záruční dobu požadovanou občanským zákoníkem a 4letou záruku požadovanou stavebními předpisy VOB pro jiné než obytné objekty, a je tak stanovován nový standard kvality pro značková kování.

1. Testy dveřních kování

Norma DIN EN 1906 stanovuje pro životnost kování 2 třídy, od kterých jsou odvozeny zkoušky trvalé funkčnosti s různými zkušebními cykly:

Třída 6:
střední frekvence používání, použití kování v oblasti bydlení: 100 000 zkušebních cyklů (1 zkušební cyklus = manipulace s klikou jako při otevření a zavření dveří)

Třída 7:
vysoká frekvence používání, použití kování v objektech: 200 000 zkušebních cyklů

Pro garanci mechanické funkčnosti HOPPE jsou stanovena náročnější měřítka. Při všech zkouškách životnosti jsou dveřní kliky testovány přímo na dveřích. Dveřní kování v oblasti bydlení jsou přitom zkoušena ve 182 500 užívacích cyklech (1 užívací cyklus = 1 x otevření a zavření dveří) a dveřní kování do objektů potom ve 255 500 užívacích cyklech. V porovnání s desetiletým obdobím odpovídají tyto testy 50, resp. 70 užívacím cyklům za den. Během těchto zkoušek přímo na dveřích se nesmí povolit ani kování ani žádná jeho část. Po tomto testu jsou na kování znovu prováděny zkoušky odolnosti. Kování musí i nadále fungovat bezvadně.

2. Testy okenních klik

U testů životnosti okenních klik vychází norma RAL-GZ 607/9 z 10 000 zkušebních cyklů funkce otevírání a vyklápění.

Také zde jsou okenní kliky HOPPE v rámci zkoušek garance mechanické funkčnosti testovány přímo na oknech, a to 15 000 užívacími cykly (přičemž 1 užívací cyklus funkce otevírání a vyklápění = 1 x otevření a zavření okna plus 1 x vyklopení a zavření okna), což v praxi odpovídá 10-tiletému období, kdy je okno za den 4 x otevřeno a zavřeno a 4 x vyklopeno a zavřeno. V návaznosti na zkoušky životnosti jsou okenní kliky zkoušeny také z hlediska své odolnosti. Musejí i nadále bezvadně fungovat.