Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

NEN-EN 13126-3, DIN 18267 en RAL-GZ 607/9

NEN-EN 13126-3, DIN 18267 en RAL-GZ 607/9

NEN-EN 13126-3 voor raamgrepen

De Europese norm NEN-EN 13126 bestaat uit 19 delen. De norm gaat over beslag voor ramen en puien. Deel 3 van deze norm is volledig herzien (versie februari 2012). Met behulp van een uit 9 posities bestaande classificatiesleutel definieert de norm eisen en beproevingsmethoden voor grepen voor val/draai-, draai/val- en draaimechanismen.

De eerste positie van de classificatiesleutel is ingedeeld in twee gebruikscategorieën voor grepen. Hierbij is rekening gehouden met verschillende kwaliteitsniveaus in Europa. De hoogwaardige klasse 2 weerspiegelt de vertrouwde en beproefde producteigenschappen van de huidige RAL-raamgrepen. Positie 7 is ingedeeld in 3 klassen voor de beveiligende werking van afsluitbare raamgrepen. Ze voldoen aan de eisen van de Europese norm voor inbraakwerendheid NEN-EN 1627.

Aan de afmetingen van raamgrepen stelt de Europese norm geen eisen. Deze zijn vastgelegd in DIN 18267 (bijv. vierkantstift □ 7 mm, steekmaat van de schroefverbinding 43 mm).

De herziene norm NEN-EN 13126-3 vormt ook de basis voor de nieuwe kwaliteitsrichtlijn RAL-GZ 607/9 (versie september 2012). Als minimumeis moeten raamgrepen voldoen aan klasse 2 van de gebruikscategorie en afsluitbare raamgrepen aan beveiligingsklasse 2 of 3. RAL-GZ 607/9 maakt daarnaast nog de volgende indeling:

 

  • RAL
    Raamsluitingen met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur.

RAL – minimumeisen volgens NEN-EN 13126-3:

Gebruikscategorie

2

Bestendigheid

3/180

Massa

Vuurvastheid

0

Gebruiksveiligheid

1

Bestandheid tegen corrosie

2

Beveiligende werking

0/0

Toepassing

C1

Testafmetingen

 

  • SecuForte®

Gebruikscategorie

2

Bestendigheid

3/180

Massa

Vuurvastheid

0

Gebruiksveiligheid

1

Bestandheid tegen corrosie

3

Beveiligende werking

1/1

Toepassing

3/C1

Testafmetingen

 

  • RAL100
    Afsluitbare of vergrendelbare raamgreep met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur, 100 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken, vergrendelingsmechanisme of sluitmechanisme met min. 100 mogelijke sluitvarianten.

RAL100 – minimumclassificatie volgens NEN-EN 13126-3:

Gebruikscategorie

2

2

Bestendigheid

3/180

3/180

Massa

Vuurvastheid

0 0

Gebruiksveiligheid

1

1

Bestandheid tegen corrosie

2

2

Beveiligende werking

2/1 *

2/3 **

Toepassing

C1

C1

Testafmetingen

* Vergrendelingsmechanisme
** Sluitmechanisme

 

  • RAL200
    Afsluitbare of vergrendelbare raamgreep met RAL-geschikte blokkering, min. 10.000 draai-/valcycli, bestandheid tegen corrosie in zoutsproeibeproeving min. 48 uur, 200 Nm weerstand tegen afdraaien en afbreken, vergrendelingsmechanisme of sluitmechanisme met min. 100 mogelijke sluitvarianten.

RAL200 – minimumclassificatie volgens NEN-EN 13126-3:

Gebruikscategorie

2

2

Bestendigheid

3/180

3/180

Massa

Vuurvastheid

0 0

Gebruiksveiligheid

1

1

Bestandheid tegen corrosie

2

2

Beveiligende werking

3/1 *

3/3 **

Toepassing

C1

C1

Testafmetingen

* Vergrendelingsmechanisme
** Sluitmechanisme

 

Om het RAL-kwaliteitskeurmerk te verkrijgen moet het product niet alleen voldoen aan de vastgelegde minimumeisen uit NEN-EN 13126-3, maar ook continu door de producent zelf en door een erkend kwaliteitsinstituut worden gecontroleerd. Hierdoor wordt een gelijkblijvend hoog kwaliteitsniveau van de producten gegarandeerd. Toelichtingen bij de classificatiesleutel van NEN-EN 13126-3 vindt u hier.

 

 

HOPPE-raamgrepen met RAL

De HOPPE-raamgrepen op basis van de rozetten U10, U26, U34 en de Secustik®-rozetten US10, US945, US952, US956 zijn gekeurd volgens NEN-EN 13126-3, voldoen aan de afmetingen van DIN 18267 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

 

 

HOPPE-raamgrepen met RAL100

De afsluitbare raamgrepen Secu100® en Secu100® + Secustik® voldoen aan de afmetingen van DIN 18267, zijn geschikt voor gebruik in inbraakwerende ramen van weerstandsklasse RC1 tot en met RC6 van NEN-EN 1627 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

 

 

HOPPE-raamgrepen met RAL200

De afsluitbare raamgrepen Secu200® op basis van de rozetten U52Z, U945Z en U11Z voldoen aan de afmetingen van DIN 18267, zijn geschikt voor gebruik in inbraakwerende ramen van weerstandsklasse RC1 tot en met RC6 van NEN-EN 1627 en beantwoorden aan de kwaliteits- en keuringseisen van RAL-GZ 607/9.

Gebruikscategorie 2
(DIN EN 13126-3)
RAL-GZ 607/9