Přímo k obsahu stránky Přímo na hlavní navigaci
 
 

HOPPE jako zaměstnavatel

HOPPE jako zaměstnavatel

Zvýšená kvalita pracovního prostředí

Mají pro vás význam skutečně prožívané hodnoty?

Je pro vás důležitá kvalita pracovního prostředí?

 

V tom případě můžete u společnosti HOPPE najít přesně to, o co na pracovišti usilujete.

 

 

Myšlení napříč generacemi

Podnik je už druhou generaci veden a utvářen dvěma členy rodiny vlastníků – Wolfem a Christophem Hoppe, kteří si mohou a chtějí dovolit myslet a jednat dlouhodobě. Toto „myšlení napříč generacemi“ umožňuje realizovat firemní řízení založené na hodnotách, na jejichž základě je možné skutečně zažít význam hesla „Kdo vyžaduje výkon, musí nabízet smysl“. Usilujeme o čestné, zdravé pracovní a inovativní klima, ve kterém užitečný výkon přináší výsledky a působí tak radost a kde kvalita setkávání není žádným prázdným pojmem, ale je skutečně prožívána.

 

 

Správní zaměstnanci

Správní zaměstnanci budou v budoucnosti více než kdy jindy rozhodujícím konkurenčním faktorem. Díky kreativnímu rozvíjení jejich potenciálu, díky zákaznicky orientované tvorbě hodnot a díky dlouhodobé optimalizaci zisku bude možné, v porovnání s konkurencí, stále zvyšovat schopnost podniku přežít.

 

V rámci vyjádření poslání podniku a podnikových cílů jsou pracovní místa ve společnosti HOPPE chápána jako „prostor pro dobrodružství, který je spoluutvářen zralými dospělými osobnostmi“.
Zaměstnanci jsou vedením společnosti směrováni ve svých činnostech, ale zároveň mají i dostatek volného prostoru, který však musí být následně naplněn odpovědně a s orientací na cíl.

 

 

Celkový užitek pro zaměstnance

Toto je součást celkového užitku pro zaměstnance“, protislužby podniku za výkony zaměstnanců. Další výhoda pro Vás spočívá v personální politice, která řídí podnikové chování založené na hodnotách, a ve vysokém důrazu na bezpečnost na pracovišti. Celková užitná výhoda tedy zahrnuje daleko více než „jen“ plat/mzdu a může nakonec vést ke zlepšení pracovního prostředí. Rádi si s vámi promluvíme o tom, co to konkrétně znamená.