Přímo k obsahu stránky Přímo na hlavní navigaci
 
 

SecuForte® – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

SecuForte – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Inovace HOPPE

Díky technologii SecuForte® nabízí společnost HOPPE zcela nový standard odolnosti proti vloupání. Okenní kliky a čtyřhrany jsou v zavřeném a vyklopeném stavu rozpojeny a klika je automaticky blokována – jedinečná bezpečnostní koncepce, která účinně chrání před nedovoleným otevřením okna z vnějšku.

 

Technologie SecuForte® je přihlášena k patentování a registrována jako značka.

 

 

Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Okenní kliky s technologií SecuForte® nedovolují zloději žádnou manipulaci: Dokud je klika odpojená od čtyřhranu, je manipulace zvenčí takřka nemožná. Díky tomu působí technologie SecuForte® jak proti posunutí okenního kování z vnějšku, tak i proti dalším metodám vniknutí, jako je rozbití skla nebo vrtání rámů, kdy dochází k pokusům otočit z vnější strany okenní kliku.

 

 

Přednosti

  • ochrana před vloupáním prováděným proražením skla, vrtáním rámů a posunutím kování zvenčí
  • funkce automatického blokování v poloze zavřeno (0°) a ve vyklopené poloze (180°)
  • certifikace RAL
  • s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit®
  • k dostání i v uzamykatelné variantě

 

 

 

Série Hamburg Série Toulon

 

HOPPE SecuForte<sup>®</sup> window handle with VarioFit<sup>®</sup>, Hamburg Series

HOPPE SecuForte<sup>®</sup> window handle with VarioFit<sup>®</sup>, Toulon Series

 

 

 

Nový princip ochrany = nová manipulace s okenní klikou

Nový princip ochrany = nová manipulace s okenní klikou

Kliky s technologií SecuForte® se sice používají jinak než obvykle, přesto zcela jednoduše: Okno se otevře stisknutím kliky nejdříve ve směru rozety . Tím se uvolní zámek kliky a klikou lze otočit jako obvykle .

 

Při zavírání nebo vyklápění okna se klika znovu zablokuje a je možné s ní manipulovat pouze opětovným stisknutím.

 

 

 


Zabezpečovací princip „nejprve stisknout – potom otočit“ je již dlouho široce rozšířený – používá se například u bezpečnostních uzávěrů lahví s nebezpečným obsahem (léky, leptavé čisticí prostředky atd.), aby bylo zajištěno, že například děti láhev samy neotevřou a nebudou ohroženy obsahem lahve.
 


 

 

Mehr Sicherheit am Fenster – so funktioniert SecuForte

Větší bezpečnost okna – tímto způsobem funguje SecuForte®

Okenní kliky s technologií SecuForte® jsou v zavřeném a vyklopeném stavu odpojeny a blokovány, tzn. že klika a čtyřhran nejsou spojeny. Zloděj, který chce otočit klikou, např. proražením skla a vrtáním rámů zvenčí, sice může v případě možností vyvinutím masivní síly ukroutit kliku z rozety, i tak ale nebude schopen pohnout se čtyřhranem.

 

Výsledek: Okno nelze otevřít a pokus o vloupání se nezdaří.

 

 

 

 

Klika zablokována

HOPPE SecuForte®: Automatické blokování kliky

Automatické blokování kliky:
V poloze 0° a v poloze 180° se uvolní pružina uvnitř kliky a spojovací prvek se oddělí od svého protikusu na čtyřhranu. Funkce kliky, tedy spojení mezi klikou a čtyřhranem, je zrušena. Zároveň se
pomocí ozubení propojí spojovací prvek s dílem rozetové spodní konstrukce a výztuhou z ocelového plechu a zablokuje kliku.

 

 

 

Klika odblokována

HOPPE SecuForte®: Nejprve stisknout – potom otočit:

Nejprve stisknout – potom otočit:
Když se klika stiskne ve směru rozety, dojde ke stlačení pružiny a spojovací prvek znovu vytvoří spojení mezi klikou a čtyřhranem (a tím obnoví funkci kliky). Zároveň se deaktivuje zámek kliky a klikou
lze otočit jako obvykle.

V poloze otevřeno (90°) zůstává klika odblokována a pro další otáčení ji není potřeba opět stisknout.

 

 

HOPPE SecuForte<sup>®</sup> – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Speciální atributy HOPPE: "VarioFit®" 

Značka zkoušky "RAL Gütezeichen"
 
 

 

 

 

Okenní kliky SecuForte® získaly v soutěži inovací na veletrhu EQUIPBAIE 2018 v Paříži cenu „Nejlepší inovace“.