Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

KISI2 – HOPPE handtagsspärr

Ett bekymmer mindre med handtagsspärr KISI2 för fönsterhandtag

Ett bekymmer mindre med handtagsspärr KISI2 för fönsterhandtag

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iaktta och imitera.Med KISI2 erbjuder HOPPE en handtagsspärr för fönsterhandtag som genom det erforderliga tvåhandsgreppet, motsvarar aktuella krav på skydd mot att oönskat öppna fönstret.

KISI2-handtagsspärr med de diskreta tryckknapparna kan kombineras med handtagsdesignen hos serierna Atlanta, London, New York och Tôkyô.

KISI2 uppfyller de svenska kraven enligt Boverkets byggregler 8:231 ”krav på skydd mot fall från höga höjder gällande öppningsbara fönster, balkondörrar och dylikt”.

 

Så fungerar tvåhandsmanövreringen:

Fönster i låst tillstånd
Fönster i låst tillstånd
Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med en hand ...
Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med
en hand …
... och vrid handtaget med den andra handen
… och vrid handtaget med den
andra handen
Öppna fönstret
Öppna fönstret

 

Optimerad konstruktion – diskret design

KISI2-handtagsspärr är placerat ovanpå och försänkt i fönsterbågen fönster-bågen av fönstertillverkaren. Synlig utifrån är nu bara KISI2 samt täcklock – utan synliga skruvar.

Integrerad helhetslösning (handtaget med KISI2)
Integrerad helhetslösning (handtaget med KISI2)

 

Fönsterhandtag med integrerad handtagsspärr KISI2

 

Fördelarna:

  • KISI2 övertar rosettens funktion, därigenom garanteras en spärrverken med lång livslängd och stabilitet
  • tack vare konstruktionshöjden kan denna integrerade helhetslösning även användas på små, fönster som öppnas utåt
  • hög säkerhet genom tvåhandsmanövrering
  • diskreta skjutknappar i anpassade färger
  • enkel montering
  • Renovering: den integrerade KISI2-handtagskombinationen kan ersattas med alla låsbara eller icke-låsbara fonsterhandtag från HOPPE.

 

Förberedelse av fönstret:

För KISI2 behövs det ett särskilt hål i fönsterprofilen:

Förberedelse av fönstret