Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

NEN EN 1125

NEN EN 1125 panieksluitingen voor vluchtdeuren

NEN EN 1125 panieksluitingen voor vluchtdeuren

De Europese norm NEN EN 1125 betreffende panieksluitingen voor vluchtdeuren geldt sinds juni 2002 en is in 2008 herzien. In de norm zijn de eisen en beproevingsmethoden vastgelegd en worden concrete aanbevelingen voor de toepassing van panieksluitingen gedaan.

 

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

De norm geldt voor alle sloten op deuren in vlucht- en reddingswegen waar panieksituaties kunnen ontstaan. De uitgangen en hun beslag zijn niet bij iedereen in het gebouw bekend (bijv. uitgangsdeuren in openbare gebouwen).

 

Panieksituatie

Een panieksituatie kan ontstaan wanneer veel mensen of een mensenmassa tegelijkertijd het gebouw moeten ontvluchten vanwege een levensbedreigende situatie. Vaak spelen factoren als sterke rookontwikkeling, duisternis en de aanwezigheid van mensen die niet in het gebouw thuishoren een rol. Een typisch voorbeeld is een brand in een bioscoop.

 

Toegestaan beslag

Horizontale, over de gehele breedte van de deur reikende duw-/ stangen of balken.

 

Let op

De duw-/ stangen of balken en het slot moeten altijd gezamenlijk getest en gecertificeerd zijn. Ze kunnen echter wel apart aanbesteed en geleverd worden.