Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Punkt zgłoszeń ds. zgodności

Przestrzeganie prawa i wewnętrznych wytycznych jest w HOPPE oczywistością i oczekuje się tego od wszystkich członków kadry zarządzającej, pracowników i partnerów biznesowych. W przypadku posiadania konkretnych informacji świadczących o ewentualnych naruszeniach prawa lub regulacji w grupie HOPPE zachęcamy do niezwłocznego zgłoszenia takich naruszeń zasad zgodności.

Przykłady mogą dotyczyć takich kwestii jak:

  • Naruszenia przepisów krajowych i zagranicznych (np. przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, przepisów o ochronie danych)
  • Naruszenia wytycznych firmy (np. opisów procedur, zasad bezpieczeństwa IT)
  • Konflikty interesów: pracownicy działają we własnym interesie, a nie w interesie firmy
  • Nadużycia dot. danych
  • Korupcja
  • Defraudacja, kradzież, oszustwo
  • Dyskryminacja, molestowanie seksualne lub inne niewłaściwe postępowanie wobec pracowników i partnerów biznesowych
  • Podejrzane działania biznesowe

Każde zgłoszenie dot. zgodności jest traktowane w sposób w pełni poufny – dotyczy to wszystkich dostarczonych informacji, w tym tożsamości osoby zgłaszającej. Zgłoszenia można dokonać anonimowo. Gwarantujemy, że zgłoszenie nie będzie miało żadnych negatywnych skutków – nawet jeśli później zgłoszenie okaże się fałszywe lub niemożliwe do udowodnienia. Jednocześnie nie tolerujemy niewłaściwego korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości i prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości w dobrej wierze.

Aby skontaktować się z naszym punktem zgłoszeń ds. zgodności, należy wysłać wiadomość drogą elektroniczną lub pocztową na adres

E-mail: [email protected]

dr Lars Weihe, LL.M.
LUCID Weihe Preeg Schmoll Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Ledererstrasse 19
80331 München
Deutschland