DIN EN 1906 – Europejskie i niemieckie normy dla okuć

W ramach europejskich prac normalizacyjnych sformułowano normę EN 1906, która definiuje wymagania i metody kontroli klamek i gałek drzwiowych. Została ona przyjęta w październiku 2001 r. na poziomie europejskim, była wielokrotnie zmieniana, i obecnie jest obowiązująca jako norma DIN EN 1906 – w wersji z grudnia 2012 r.
HOPPE – Dobra klamka.
readCache 15/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache :: Cachedatei: 2024-03-05 08:36:21 -- 14.07.24 16:03:18 | Seite geändert: 2024-03-05 08:36:21 -- 05.03.24 09:36:21 | gültige Cachedatei gefunden

W DIN EN 1906 zdefiniowano wyłącznie parametry sprawnościowe; wymiaryokuć nie zostały tutaj uwzględnione. Poza tym wprowadzono system klasyfikacji, który ma zapewnić porównywalność produktów. Okucia drzwiowe testowane zgodnie z DIN EN 1906 oznacza się 8-cyfrowym kodem klasyfikacji:

1Kategoria użytkowania
2Wytrzymałość
3Wymiary drzwi
4Odporność ogniowa
5Bezpieczeństwo
6Odporność na korozję
7Zabezpieczenie antywłamaniowe
8Wersja
Kategoria użytkowania 2 (3, 4) DIN EN 1906

Więcej informacji o znaczeniu cyfr w kluczu klasyfikacji uzyskasz tutaj.

Pierwsze miejsce w kodzie klasyfikacji zarezerwowano do oznaczenia okuć podzielonych na 4 kategorie użytkowania według częstości ich używania i planowanego obszaru zastosowania. Kategorie te odpowiednio różnicują wymagania i obciążenia próbne.

Kategorie użytkowania

(wyciąg z łącznie 13 kontroli)

Możliwe klasy: 1

Moment skręcający20 Nm
Naprężenie rozciągające300 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym< 10 mm
Swobodny ruch kątowy< 10 mm
Znaczenie klasŚrednia częstotliwość użytkowania przez osoby, które zasadniczo ostrożnie obchodzą się z okuciami i, w przypadku których istnieje niewielkie ryzyko nieprawidłowego zastosowania (np. drzwi wewnętrznych w domach mieszkalnych).

Możliwe klasy: 2

Moment skręcający30 Nm
Naprężenie rozciągające500 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym< 10 mm
Swobodny ruch kątowy< 10 mm
Znaczenie klasŚrednia częstotliwość użytkowania przez osoby, które zasadniczo ostrożnie obchodzą się z okuciami i, w przypadku których istnieje jednak pewne ryzyko nieprawidłowego zastosowania (np. drzwi wewnętrznych w budynkach biurowych).

Możliwe klasy: 3

Moment skręcający* 40 Nm
Naprężenie rozciągające800 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym< 6 mm
Swobodny ruch kątowy< 5 mm
Znaczenie klasCzęste użytkowanie przez osoby, które raczej nieostrożnie obchodzą się z okuciami i w przypadku których istnieje duże ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania (np. w drzwiach w budynkach biurowych udostępnionych do użyteczności publicznej).
* Zestawy HOPPE dla obiektów komercyjnych

Możliwe klasy: 4

Moment skręcający* 60 Nm
Naprężenie rozciągające1000 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym< 6 mm
Swobodny ruch kątowy< 5 mm
Znaczenie klasDo zastosowania w drzwiach, które często ulegają uszkodzeniom, np. w wyniku użycia siły (drzwi na stadionach piłkarskich, platformach wiertniczych, w koszarach, toaletach publicznych…).
* Zestawy HOPPE dla obiektów komercyjnych

Wymogi i metody kontroli bazują na symulacji rzeczywistych obciążeń okuć w codziennym użytkowaniu, która polega na badaniach wytrzymałościowych, korozyjnych oraz pomiarach luzu przed wykonaniem i po zakończeniu testów ciągłego przestawiania.
Aby zapewnić zamienność zamków i okuć niezbędne są krajowe normy dotyczące wymiarów. Z tego względu znormalizowano wymiary okuć przeznaczonych do zamków wg DIN 18251 i wkładek wg DIN 18252, w ramach normy DIN 18255 (klamki drzwiowe, szyldy i rozety), która została wydana w maju 2002 roku jako uzupełnienie do normy DIN EN 1906.

Wszystkie zestawy klamek drzwiowych HOPPE spełniają wymagania normy DIN EN 1906, kategoria użytkowania 3 i 4, oraz normy uzupełniającej DIN 18255 (klamki drzwiowe, szyldy i rozety), i wyróżniają się wyjątkową trwałością w sektorze komercyjnym.

Świadectwa badań dla firm ogłaszających przetarg

Firmom ogłaszającym przetarg udostępniamy zewnętrzne i wewnętrzne świadectwa badań zestawów klamek drzwiowych wg DIN EN 1906, które służą równocześnie jako świadectwo kwalifikacji.

endCache 15/75/30/3b/17/d7/page-content-3371-75303b17d78c6e4d6145a32058560bb9.cache