Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

SecuSan®

SecuSan® – den nya hygienstandarden

SecuSan® – den nya hygienstandarden

Visste du att när du tar i ett handtag tar du tusentals okända människor i hand?

 

Temat ”Hygien” har varit aktuellt i många år inom det offentliga och är idag aktuellare än någonsin – vare sig det gäller i kliniker, skolor, inom industrin eller fritidsanläggningar. Med de SecuSan®-dörr- och fönsterhandtagen har HOPPE utvecklat en lösning som erbjuder ett aktivt skydd där det är som viktigast. Eftersom SecuSan® är en speciell yta som genast och varaktigt förhindrar mikrobiell påväxt. Den är helt underhållsfri och konstruerad för användning under lång tid. Effektiviteten har bekräftats i oberoende laboratorier- och praktiska tester.

 

Den antimikrobiella effektiviteten

SecuSan®-ytan innehåller silverjoner, som är inbäddade i ett bärarsystem av glaskeramik. Detta är den aktiva materialbeståndsdelen och förhindrar tillväxt av mikroberna, till exempel bakterier, alger och svampar.

 

Silverjonerna förstör mikrobernas cellmembran. De blockerar cellens andning och näringsintag och stoppar därmed celldelningen. Oberoende tester har visat att SecuSan® reducerar tillväxten av mikroberna med mer än 99 %.

 

SecuSan®-ytan behåller effektiviteten även vid regelbunden rengöring.

 

 

HOPPE SecuSan® - Bild 1: Stora mängder mikroberna på ytan HOPPE SecuSan® - Bild 2: Silverjoner förstör mikrobernas cellmembran
1)
 
Stora mängder mikroberna på ytan.
 
2)
 
Silverjoner förstör
mikrobernas cellmembran.
       
HOPPE SecuSan® - Bild 3: Mikroberna dör ut HOPPE SecuSan® - Bild 4: Antalet mikrober på ytan har reducerats avsevärt
3)
 
Mikroberna dör ut.
 
4)
 
Antalet mikrober på
ytan har reducerats avsevärt.

 

 

Användningsexempel *

SecuSan® är högeffektivt genom den snabba utvecklingen av de antimikrobiella egenskaperna. Därmed är beslag med denna yta särskilt lämplig för användning inom medicin- och vårdinrättningar, t.ex. på mottagningar, läkarmottagningar, apotek, vårdhem, daghem, skolor, institut eller offentliga inrättningar. Överallt där hygieniskt skydd måste vara förknippat med snabb effektivitet, hög lönsamhet och miljömedvetenhet.

 

Tack vare dess hygieniska och funktionella egenskaper passar SecuSan®-handtaget såväl inom olika industriella användningsområden som inom restaurang- och hotellnäringen. Det uppfyller de höga kraven som ställs på hygienen inom dessa områden.

 

Mer information om SecuSan® hittar du här.

 

* endast lämpligt inomhus

 

 

HOPPE SecuSan® – den nya hygienstandarden